Lääne-Viru Värkstuba

Kaasaegse ja teaduspõhise õpikäsituse
kujundamine ja rakendamine
Lääne-Virumaa koolides ehk Lääne-Viru Värkstuba

1.  Taotluse number 2014-2020.1.03.17-0010
2.  Projekti nimi Lääne-Viru Värkstuba
3.  Projekti elluviija nimi Väike-Maarja Gümnaasium
4.  Projekti koostööpartnerid
 • Kiltsi Põhikool
 • Simuna Kool
 • Rakke Kool
 • Muuga-Laekvere Kool
 • Ferdinand von Wrangell`i nimeline Roela Lasteaed-Põhikool
 • Vinni-Pajusti Gümnaasium
 • Sõmeru Põhikool
 • Rakvere Ametikool
5.  Algus- ja lõppkuupäev 01.02.2018-31.01.2023
6.  Projekti kogumaksumus 198 299,37
7.  Projekti peamised tegevused
Perioodil 2018 veebruar-august ehitatakse Väike-Maarja Gümnaasiumisse kaasaegne õpilabor ehk värkstuba.

Aastatel 2018-2023 toimuvad:

 • värkstoas lõimitud õppepäevad, kus loodusained on integreeritud teiste ainevaldkondadega sh digipädevustega;
 • koostööpartnerite ühisüritused, mille käigus leiavad aset teadusvõistlused ja õpilaskonverentsid, käsitletavad teemad on kokku lepitud koostööpartneritega;
 • koolitused koostööparterite loodusainete õpetajatele;
 • õppekavade arendustegevused.
8.  Projekti tegevuste läbiviimisega saavutatavad tulemused
Väike-Maarja Gümnaasiumisse on välja ehitatud partnerkoolide ühiskasutuses olev innovaatiline värkstuba, mis annab võimaluse koolidele kasutada loodavat värkstuba koos olemasoleva nutiklassiga.
Projekti käigus on välja töötatud koolideülene värkstoas ja nutiklassis rakendatav õppekava (ainevaldkondlikud õppekavad, sh juhendid, e-õppematerjalid ja töölehed jms), mille rõhuasetuseks on lõiming erinevate aine- ja eluvaldkondadega, õpetades otsima probleemidele lahendusi ning oskus teha seda meeskonnas. Välja töötatud õppekavad, töölehed, õppematerjalid, juhendid on nähtaval keskkonnas e-Koolikott. Õppekava arendamisel töötatakse välja praktiliste loov- ja uurimistööde teemade valdkonnad, sidudes need paikkonna kultuuripärandiga.
Väike-Maarja Gümnaasiumis toimuvad aastatel 2019-2023 Lääne-Virumaa koolide praktilised meeskondlikud teadusvõistlused Katsekakk 2019 jne.
Alates 2019. aastast toimuvad igal õppeaastal projektis osalevate koolide õpilaskonverentsid, kus õpilased kaitsevad loov- ja uurimistöid.
Alates 2018.a toimuvad projektis osalevate koolide õpetajatele koolitusprogrammid ja kogemusseminarid.
Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee