Vastuvõtt 10. klassi

Ootame põhikooli lõpetajaid õppima Väike-Maarja Gümnaasiumi!

Oleme ettevõtlik kool ning omalt poolt pakume õpilastele võimalust:

  • õppida erinevaid valikaineid (Näiteks: siseturvalisus,  ettevõtlus, praktiline loodus, draamaõpetus, kokandus, soome keel, pilliõpe, rahvatants);
  • valikainete raames õppida Edumus School kursustel https://school.edumus.ee/ ja Taru Ülikooli Teaduskooli kursustel https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused
  • osaleda Värkstoa tundides;
  • luua õpilasfirma;
  • ellu viia oma mõtteid läbi aktiivse õpilasesinduse;
  • omandada B-kategooria juhtimisõigus (poole autokooli maksumusest tasub kool);
  • osaleda rahvatantsuringis, kergejõustikus, laulukooris ja teistes kooli huviringides.

Meil on ühtehoidev koolipere!

Väike-Maarja Gümnaasiumi 10. klassi astumise eelduseks on vestlus ja rahuldavad hinded tunnistusel.

Vestlused 10. klassi kandideerijatega toimuvad 23. ja 24. aprillil. Vestlusele saad registreeruda siin.

Vestlusele võta kaasa hinneteleht. Kui sulle antud kuupäevad ei sobi, siis anna sellest teada aadressil info@vmg.v-maarja.ee ja lepime kokku sobiva aja.

Vestluste tulemused edastame kandideerijatele 30. aprilliks.

Kui sa oled otsustanud õppima asuda meie kooli, siis ootame avaldust koos dokumentidega ja  lapsevanema nõusolekuga 17.–30. juunil. Avalduse vorm on kooli kodulehel ning seda võib saata aadressile info@vmg.v-maarja.ee või tuua ka kooli kantseleisse.

Täiendav vastuvõtt 15.31. augustil.

Avaldus 10. klassi astumiseks

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee