Koolipere

Kooli direktor

Marje Eelmaa, gümnaasiumi direktor marje.eelmaa@vmg.v-maarja.ee

Kooli juhtkond

Anneli Kütt, õppealajuhataja anneli.kytt@vmg.v-maarja.ee

Ly Ipsberg, ekooli administraator, kehalise kasvatuse, tehnoloogia ja kunstiainete valdkonna juht ly.ipsberg@vmg.v-maarja.ee

Merike Tammus, sekretär info@vmg.v-maarja.ee

Liina Bork, haridustehnoloog liina.bork@vmg.v-maarja.ee

Merle Kiigemaa, tugiteenuste osakonna juhataja merle.kiigemaa@vmg.v-maarja.ee

Marje Pomerants, majandusjuhataja marje.pomerants@vmg.v-maarja.ee

Siret Mätas, algklasside maja esindaja siret.matas@vmg.v-maarja.ee

Tuuli Saksa, keelte ainevaldkonna juht tuuli.saksa@vmg.v-maarja.ee

Helina Lükk, huvijuht, sotsiaalainete valdkonna juht helina.lykk@vmg.v-maarja.ee

Kantselei

Merike Tammus, sekretär-infojuht merike.tammus@vmg.v-maarja.ee

Kairo Pohlak, IT spetsialist kairo.pohlak@vmg.v-maarja.ee

Õpetajad

Egne Liivalaid, klassiõpetaja, tantsuõpetus egne.liivalaid@vmg.v-maarja.ee

Jana Külmallik, klassiõpetaja jana.kylmallik@vmg.v-maarja.ee

Siret Mätas, klassiõpetaja, loodusõpetus siret.matas@vmg.v-maarja.ee

Helve Noorlind, klassiõpetaja, inglise keel helve.noorlind@vmg.v-maarja.ee

Agnes Leemets, klassiõpetaja  agnes.leemets@vmg.v-maarja.ee

Anna-Liisa Nurm, klassiõpetaja, inglise keel annaliisa.nurm@vmg.v-maarja.ee

Tiiu Valk, klassiõpetaja, inglise keel tiiu.valk@vmg.v-maarja.ee

Ele-Riin Vend, klassiõpetaja, inimeseõpetus, arvutiõpetus eleriin.vend@vmg.v-maarja.ee

Anu Eenpuu, eesti keel ja kirjandus, loodusõpetus, bioloogia, kokandus anu.eenpuu@vmg.v-maarja.ee

Helina Lükk, inimeseõpetus, loovus, õpioskused helina.lykk@vmg.v-maarja.ee

Timo Kalter, inimeseõpetus tervishoid@vmg.v-maarja.ee

Eda Erras, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus eda.erras@vmg.v-maarja.ee

Ly Ipsberg, muusikaõpetus, ly.ipsberg@vmg.v-maarja.ee

Anneli Kütt, ettevõtlus, majandus, karjäär anneli.kytt@vmg.v-maarja.ee

Merles Laanemägi, vene keel merles.laanemagi@vmg.v-maarja.ee

Relika Maripuu, inglise keel relika.maripuu@vmg.v-maarja.ee

Tuuli Saksa, inglise ja saksa keel tuuli.saksa@vmg.v-maarja.ee

Riina Põldmaa, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus riina.poldmaa@vmg.v-maarja.ee

Anna Vaimel, eesti keel ja kirjandus anna.vaimel@vmg.v-maarja.ee

Hannamari Soidla, eesti keel ja kirjandus hannamari.soidla@vmg.v-maarja.ee

Kristi Põdra, ajalugu, ühiskonnaõpetus kristi.podra@vmg.v-maarja.ee

Heli Reinart, matemaatika heli.reinart@vmg.v-maarja.ee

Carmen Keivabu, matemaatika, arvutiõpetus carmen.pilve@vmg.v-maarja.ee

Liina Bork, matemaatika, arvutiõpetus liina.bork@vmg.v-maarja.ee

Ants Rikberg, riigikaitse ants.rikberg@sisekaitse.ee

Heili Tammus, matemaatika heili.tammus@vmg.v-maarja.ee

Edgar Tammus, ajalugu, geograafia edgar.tammus@vmg.v-maarja.ee

Lea Aren, bioloogia lea.aren@vmg.v-maarja.ee

Geidi Kruusmann, kehaline kasvatus geidi.kruusmann@vmg.v-maarja.ee

Raiko Ramul, kehaline kasvatus raiko.ramul@vmg.v-maarja.ee

Tauno Ojasaar, matemaatika, loodusõpetus, bioloogia, füüsika, keemia tauno.ojasaar@vmg.v-maarja.ee

Jaanus Uibu, bioloogia, geograafia  jaanus.uibu@gmail.com

Aivo Urbas, töö- ja tehnoloogiaõpetus aivo.urbas@vmg.v-maarja.ee

Eve Veelaid, käsitöö ja kodundus eve.veelaid@vmg.v-maarja.ee

Merle Kiigemaa, tugiteenuste osakonna juhataja, logopeed, eripedagoog, inimeseõpetus merle.kiigemaa@vmg.v-maarja.ee

Gertu Jurtom, HEV õpilaste õpetaja gertu.jurtom@vmg.v-maarja.ee

Luule Klaats, HEV õpilaste õpetaja luule.klaats@vmg.v-maarja.ee

Õpetaja abi

Ave Pool

Õpilaskodu

Eeva Arro, sotsiaalpedagoog eeva.arro@vmg.v-maarja.ee

Riina Jalast, kasvataja riina.jalast@vmg.v-maarja.ee

Anne Kruusimaaa, öökasvataja

Raamatukogu

Marje Pomerants marje.pomerants@vmg.v-maarja.ee

Agnes Leemets agnes.leemets@vmg.v-maarja.ee

Kooliõde

Timo Kalter tervishoid@vmg.v-maarja.ee

Söökla

Aili Vaarik

Helin Ristla

Mairi Mägi

Kaja Savolainen

Airi Püss

Marko Põdra

Puhvet

Aivi Rotka

Puhastusteenindajad

Maarika Reis

Aivi Rotka

Tiina Valdur

Irina Mironova

Epp Kuzmin

Marina Markelova

Viivi Remmel

Remonditööline

Urmas Urb

Territooriumi hooldaja

Veljo Sild

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee