Laborid

Väärt teadmised värkstoast!

Väike-Maarja gümnaasiumis asuv Lääne-Viru Värkstuba ootab õpilasi osalema kaasaegse õpikäsitusega praktilistes laboriprogrammides, et loodusteaduseid uurida.

Laboris on õpilastele 24 töökohta ja programmi kestvuseks on u 3 h.

Programmi hind grupile on 300.- eurot.

Omalt poolt pakume

  • moodsalt sisustatud laborit ja katseteks vajalikke aineid;
  • asjalikku laboranti;
  • põnevaid programme.

Täiendav info ja labori broneerimine: varkstuba@vmg.v-maarja.ee.

Värkstuba pakub graafiku alusel

Tartu Ülikooli Teaduskooli Uurimislabori väljatöötatud programme:

Varandus akvaariumis            Põhikoolile JAANUAR 2024, VEEBRUAR 2024

kapillaarsus, paberkromatograafia, lahustid ja lahustumine, kaalumine, ruumala mõõtmine, lahuste valmistamine ja kontsentratsioon, areomeeter, kalibreerimine, graafiku joonistamine, mikroskoop, mikrovetikad, dihhotoomne määraja.

Keskkonnalabor                     Põhikoolile

veereostus, keskkonnahoid, jäätmed, segud ja nende lahutamine, lahused ioonid, vedelike ruumala mõõtmine, viskoossus ja selle mõõtmine, pikkuse ja aja mõõtmine, aritmeetiline keskmine.

Pesupähkel                              Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile OKTOOBER 2023

mikroskoobi kasutamine, pH, indikaator, lahustumine, pindpinevus, jõu valem, kangiseadus

Pärmilabor                              Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile OKTOOBER 2023

pärmseen, suhkrud, kääritamine, gaasi ruumala, happelisus, pH, neutralisatsioonireaktsioon, mikroskoobi kasutamine

Kartulilabor                            Põhikooli III astmele  ja gümnaasiumile MAI 2024

tiheduse määramine, kaalumine, ruumala mõõtmine (põhikool), tiitrimine ja mooliarvutused (gümnaasium), C-vitamiin, osmoos, ujuvus, lahuste valmistamine ja kontsentratsioon, graafiku joonistamine, õhukese kihi kromatograafia, taimsed pigmendid.

Jõululabor                               Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile NOVEMBER, DETSEMBER 2023

säraküünlad, kaalumine, ruumala mõõtmine, segud, põlemine, valgus, laser, valguse murdumine, langemis-, murdumis- ja väljumisnurk, nurkade mõõtmine, mall, murdumisnäitaja.

Munalabor                              Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile MÄRTS 2024, APRILL 2024

mass ja kaalumine, aritmeetiline keskmine, kanamuna ehitus ja koostis, tervislik toitumine, mikro- ja makrotoitained, kaltsiumkarbonaat ja sellega seotud keemilised reaktsioonid, leekreaktsioonid ioonide tuvastamiseks, lahuste valmistamine, lahuse kontsentratsioon, valgus, fotomeeter, elektriline pinge, multimeeter, vooluring.

ning spetsiaalselt värkstoa jaoks väljatöötatud programme:

Hans ja Grete                          Põhikooli II astmele 2023/24. ÕA

Soolad, lahused, protsentarvutus, promill, Läänemeri, ookean, soolsus, riimvesi, mikroskoop, piirituselamp

Toidulabor                              Põhikooli II ja III astmele, gümnaasiumile 2023/24. ÕA

tervislik toitumine, toiduained ja toitained, tärklis ja kiudained toidus, mikroskoop ja märgpreparaadi tegemine, tärklise test joodilahusega, jookide pH (indikaatorite ja pH-meetri abil), suhkrud jookides, tihedus, lahuse kontsentratsioon, suhkrusisalduse mõõtmine areomeetri ja refraktomeetriga.

Lubjalabor                              Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile APRILL 2024, MAI 2024

kustutamata ja kustutatud lubi, keemilised reaktsioonid oksiidide, aluste, hapete ja sooladega, soolade termiline lagundamine, lahustamine, lahused ja nende pH, indikaatorid, keemilise reaktsiooni soojusefekt, temperatuuri mõõtmine; põllumajandus, mullad, mulla lõimis ja viljakus, mulla pH.

Pakendilabor                           Põhikooli II ja III astmele, gümnaasiumile 2023/24. ÕA

kaubandus, taaskasutus, keskkond, pakendid, tooteinfo, plastikud, kiled, elastsus, tugevus, jõud, njuuton, pikkuse mõõtmine, Vernieri andmekoguja, dünamomeeter.

Laeva lastimine                     Põhikooli II ja III astmele 2023/24. ÕA

materjalid, ruumala (risttahukas, kuup), mass, kaalud ja kaalumine, tihedus ja selle leidmine erinevatel viisidel, tulpdiagrammi koostamine; puisteained;  kaupade transport.

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee