Comenius 2013-2015

 

 

 

 

Meie kool osales 2013-2015. a rahvusvahelises Euroopa Liidu riikide koostööprojektis Comenius.

Projekt on endale nime saanud Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) järgi, kes oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest ning mille mõju kestab tänase päevani.

Comeniuse programm toimib elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit.

Projekt kandis nime „MUUSIKA LIIGUTAB EUROOPAT” („Musik bewegt Europa – kulturelles Leben in europäischen Schulen“).

Comenius

Projektis osalesid:

Saksamaa Grundschule Scheeßel http://www.grundschulescheessel.de/,

Itaalia Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa http://www.iccrespano.gov.it/,

Soome Kyrölän koulu http://web.jarvenpaa.fi/kyrolan_koulu/,

Läti Rigas 93. Vidusskola http://www.r93vs.lv/,

Ungari Liszt Ferenc Àltalànos Iskola http://www.lisztiskola.hu/

Eesti.

Kokkuvõte projektist:

Läbi laulu, tantsu ja pillimängu tutvustatakse lastele ja õpetajatele  erinevate maade kultuuritraditsioone. Projekti käigus käsitletakse Saksa, Itaalia, Soome, Läti, Ungari ja Eesti rahvalaule, -tantse ja –pillilugusid erinevate töövormide ja tegevuste kaudu. Teemale lähenemiseks kasutatakse grupitöid, kontserdivaatlusi, küsitlusi ja viktoriine. Eesmärk on tunnetada Euroopa riikide muusika ühtsust ning ühiseid väärtusi.

Et tagada ka kohalike projektiväliste noorte kaasamine, valmistavad projektis osalejad koostöös projektiväliste noortega kontserdi projektis osalevatele koolidele. Rahvuskultuuride õhtu annab ülevaate kultuurilisest pärandist.

Meie eesmärk on  tutvustada osalevatele koolidele oma maa rahvuskultuuri. Uurida rahvamuusika tarbimise harjumusi ja suhet teistes maades. Leida vastused küsimustele, kas rahvamuusika on populaarne, kus ja kellele seda kõige enam esitatakse.

Anda osalejaile võimalus tutvuda teistsuguste kultuuritraditsioonidega ning luua koostööside teistest riikidest pärit noortega.

Projekt innustab noori tegelema tantsu, kunsti ja muusikaga, oma vaba aega sihipärasemalt sisustama ja annab võimaluse tutvuda uute loomevaldkondadega.

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee