Eesti 15.05.-18.05.2014

Ettevalmistused vastuvõtuks algasid juba 2013/14 õa alguses. Kõigepealt loodi õpetajatest töörühm, kes olid valmis osalema projektis nii kohapeal kui partnermaade külastustel. Oli hea meel kogeda, et meie kooli enamus õpetajaid olid koostöö altid kaasalöömises. Koos pandi paika ajakava, kuidas tegutsetakse. Eesti poolseks projektikohtumiseks valmisid külalistele kui vastuvõtjatele-majutajatele Comenius logoga nimelised märgid ning käsitöö tunnis viltisid õpilased Eesti lipu värvi ripatsid, mis kingiti igale külalisele. Tehnoloogiatunnis toimus konkurss parimale stendile ning poiste käe all valmisid kaks liikuvat ja teisaldatavat stendi… Comenius_Eesti

Algklasside õpilased kaunistasid maja külalismaade lippude ja joonistustega ning infoga stendidel.

Esimese päeva hommikul tervitas külalisi algkoolimajas Väike-Maarja Gümnaasiumi direktor. Kohtumisele järgnes õpilastele tundide osalemine. Samal ajal tutvustas direktor külalisõpetajatele Eesti haridussüsteemi, millele järgnes õpetajatele koolitutvustus ja tundide külastus.

Kuna meie kool tegutseb kahes majas, siis palusime külalistel valmistuda kaheks etteasteks. Tundide külastuse järel said külalised teha ka proovi esinemiseks. Esimene kontsert toimus 1.-4. klassi õpilastele ja õpetajatele algkoolimajas ning teine kontsert 5.-8. klassidele Väike-Maarja rahvamajas. Kontsertid olid väga meeleolukad ning esinemistesse kaasati ka publik. Meie õpetajad olid positiivselt üllatunud, et meie õpilased on nii avatud ja julged.

Eesti kohtumiseks tuli lisaks enesetutvustusele ka ette valmistada oma maa rahvalaulu õpetamine. Laulude õppimisest said osa nii külalised kui vastuvõtjad õpilased ja õpetajad. Võõras keeles uute laulude õppimine oli keeruline, kuid tore oli see, et enamus külalistest oli valinud rahvalaulu, kus sai kaasa teha ka liigutusi ning läbi selle tundus laulude omandamine olevat lihtsam.

Pärastlõunal toimus fotojaht, mille eesmärgiks oli tutvustada kohalikke vaatamisväärsusi ning samas ka arendada noorte sotsiaalseid- ja keeleoskusi. Külalised ja vastuvõtjad õpilased ning õpetajad jagati viide rühma, igale rühmale anti fotoaparaat ja kaart koos ülesannetega. Ülesanneteks olid lavastusfotod kaardil märgitud kohtades. Poolteist tundi möödus lennates.

Siis koguneti taas algklasside maja saali, kus algas rahvuslik õhtu, mille sisuks oli Eesti rahvatraditsioonide tutvustamine, vanade rahvamängude-laulude õppimine ning rahvustoitude (kama, must leib, karask, kaeraküpsised) maitsmine. Õhtu lõppes ühiselt õpitud tantsude ja lauludega ning fotojahi kokkuvõttega.

Teise päeva hommikupoolikul toimusid töötoad. Käsitöötoas sai meisterdada paberist ja papist marakat, kasutades eesti lipu värvi materjali. Muusikaklassis tutvuti eesti koorilaulu ja laulupeotraditsioonidega, õpiti selgeks laul „Ja meil on rõõm südames“ kõigis partnermaade keeltes. Laulust kujunes hiljem Eesti külastuse tunnuslaul, mida hilisematel kohtumistelgi veel laudi. Võimlas tantsiti eesti rahvatantsu ning meie kogukonnas väga levinud line-tantsu.
Päev jätkus ekskursiooniga meie valla ühes kaunimas mõisas Kiltsis. Järgnes tervitusmuusika Väike-Maarja pasunakoorilt Kiltsi mõisa hoovis ning pärast seda andsid kontserti meie kooli õpilased. Kontserdi kava oli ülesehitatud mõeldes meie külalistele ning esitati nii laule kui pillilugusid viielt erinevalt maalt.

Õhtu veedeti maakonna köitvamas turismiobjektis Rakvere linnuses.

 

Video projektikohtumisest: https://youtu.be/ouVtdqRRQvk

 

Kokkuvõte on avaldatud Väike-Maarja valla lehes lk10: http://www.v-maarja.ee/systematic/files.php?id=3624

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee