Logopeed

Logopeed Merle Kiigemaa –

algklasside majas ja gümnaasiumi peamajas

Logopeed toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks koolis.

Logopeed osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel.

Logopeedi töö eesmärgiks on suulise ja kirjaliku kõne loome-ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine, kujundamine ja taastamine.

Erilise tähelepanu all on esimese kooliastme õpilaste kõneravi vajaduste väljaselgitamine.

Logopeedilise abi tegevuse sisu:

-sõnavara laiendamine ja aktiviseerimine;

-lugemis-ja kirjutamispuuete kõrvaldamine.

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee