Väärtuspõhise õpikeskkonna kujundamine erinevaid rolle täitvate kogukonna liikmete poolt

Koolitus Väike-Maarja gümnaasiumi õpetajatele.

Projekt nr 2014-2020.1.02.17-0411

“Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks”

 

 

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee