Viieteistkümnes aasta riigikaitseõpinguid

Pilte riigikaitselaagrist saab vaadata SIIN. 

Väike-Maarja gümnaasium on üks esimesi riigikaitset õpetavaid koole maakonnas ja see õpe on heal tasemel ning õpilaste seas armastatud tänini. Ka lõppeval õppeaastal läbisid 10. klassi õpilased 35 tundi riigikaitse teooriaõpet (ehk igal õppenädalal toimus üks tund) ja kinnistasid omandatud teadmisi kooliaasta lõpul 35tunnises praktilise õppe laagris.

1.–3. juuni veetsid kümnendikud traditsioonilises riigikaitselaagris, kus viidi aasta jooksul õpitud teooria praktikasse.

IMGP9040Osa laagrist möödus Rutjal, kus harjutati taktikat, kaitseliidu lasketiirus laskmist lahingrelvadest, käsikuulipildujast ja sõjaväepüstolist ning õpiti läbi öise häire telklaagrist evakueerumist. Viktoriinis pandi proovile riigikaitsealased teadmised, lisaks õpiti maskeerimist ja suurepärased suveilmad andsid võimaluse ujumistreeningutekski.

Teine osa laagrist möödus kodule lähemal, Porkunis. Toimus sportlik matk ümber Porkuni järve, mille käigus sai samuti talvel õpitut rakendada, et kontrollpunktides erinevaid ülesandeid lahendada. Meie tuntud kodu-uurija ja ajaloohuviline Hanno Tamm rääkis õpilastele sõjatemaatikast ning Porkuni lahingust. IMGP9116

Õpilasi toitlustas kaitseliidu Viru maleva naiskodukaitse, kuid viimasel päeval tehti süüa ise kaitseväe toidupakkidest, mis eeldas siiski juhendamist ja uute oskuste omandamist.

Et elamus veelgi ehedam oleks, oli kaitseliit organiseerinud laagrisse sõiduks sõjaväemasinad ja Kirde KRK Tapa väljaõppekeskuselt said õpilased selga digivormid.

Riigikaitselaager oli sedakorda omakoolipõhine, kuid võimalik, et tulevikus korraldatakse riigikaitselaagrit teiste maakonnas riigikaitset õpetavate koolidega samaaegselt ja samas kohas.

Riigikaitseõpe on kujundanud Väike-Maarja gümnaasiumi nägu juba viimased 15 aastat.

Riigikaitselaagri läbimise tunnistused antakse õpilastele traditsiooniliselt üle uue õppeaasta avaaktusel, 1. septembri aktusel.

Meie kooli traditsioon on pidulik matriklite üleandmine 10. klassi õpilastele Vabadussõja ausamba juures direktori ja kaitseliidu poolt. Värsked gümnasistid tõotavad seejuures kanda kindlaid väärtuseid ja olla ustavad Eesti riigile, koduvallale ja koolile.

Samuti on just 10. klass kaitseliidu vormides vabariigi aastapäeva aktusel Vabadusõja ausamba juures auvalves.

IMGP9121Üheks väljundiks riigikaitseõppele on ka riigikaitset õpetavate koolide vaheline laskevõistlus Gustav Lokotari rändauhinnale, mis leidis tänavu aset Kadrinas aprillikuus ning mille võitis seekord Väike-Maarja võistkond. Individuaalarvestuses võtsid tütarlaste seas õhupüssiharjutuses Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased Gerttu Kuntro esimese ja Cristijanne Mannineni teise koha. Ka spordipüssiharjutuses tulid Väike-Maarjasse esimene koht, Tiiu Laidsalu, ja teine koht, Cristijanne Manninen. Poiste õhupüssiharjutuses said Väike-Maarjast Steven Randma teise ja Sten Saaremäel kolmanda koha. Spordipüssiharjutuse võitja oli Kristjan Baiduza Väike-Maarja gümnaasiumist. Õpilaste laskmise juhendajaks oli Jaanus Raidlo, teooriaõpe ja võistluste korraldus oli Ants Rikbergilt.

Riigikaitseõpe tähendab tihedat omavahelist koostööd erinevate asutuste vahel. Heaks partneriks on õppe korraldamisel kaitseliidu Viru malev ja Kirde kaitseringkonna Tapa väljaõppekeskus. Nii teooriat kui ka praktilist õpet korraldab koolis kaitseliitlane ja riigikaitseõpetaja Ants Rikberg. Meditsiiniõppe läbiviimiseks kasutati selleks sobivat Väike-Maarja Päästekolledži klassi. Samuti kaasatakse abilisi laagri korraldamisse. Ants Rikberg ja 10. klass tänavad tänavust laagrimeeskonda – aitäh, Lea Matusorg, Jaanus Raidlo, Andres Tomingas, Gert Raidla, Mark Liivalaid.

Riigikaitseõppeks taotleb kool toetust läbi Kaitseministeeriumi Kaitseressursside Ametilt. Kaitseministeerium toetab riigikaitse õppevahendite ostu, laagri korraldamist ning õppekäike, näiteks külastati sel õppeaastal Okupatsioonide muuseumit ja Eesti Vabadusvõitluse muuseumit.IMGP9170

 

 

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee