Väike-Maarja gümnaasiumist saadeti teele 95. lend

21. juunil lõpetas Väike-Maarja gümnaasiumi 95. lend.

Abituriente saatsid õnnitluskõnedega teele direktor Marje Eelmaa, klassijuhataja Ivi Vainjärv, vallavanem Indrek Kesküla, õpilasesinduse president Keneli Pohlak, õpetajad Ants Rikberg ja Egne Liivalaid, 11. klassi nimel Janelle Laukse ja Krete Hurt. Lõpetajate nimel võttis sõna Cristijanne Manninen.

Lisaks gümnaasiumi lõputunnistusele sai iga lõpetaja tänukirja just talle omaste tugevuste koolis kasutamise eest.

Mona Seppern – autasustatud kuldmedaliga, tänukirjaga eduka osalemise eest  õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel Eesti Vabariigi presidendi auhindadele, õpilasesinduse juhtimise eest, aktiivse osalemise eest rahvatantsus, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ning kooli esindamise eest Euroopa Noorte parlamendi Eesti 18. Riiklikul sessioonil

Liisa Siirak – autasustatud kuldmedaliga, tänukirjaga eduka osalemise eest õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel Eesti Vabariigi presidendi auhindadele, aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, kooli esindamise eest Euroopa Noorte parlamendi Eesti 18. Riiklikul sessioonil ning näitlejameisterlikkuse eest Paula Brehmina filmilinal

Kristjan Baiduža – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest rahvatantsus, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ja imelise hääle andjana Karl Kadakale filmilinal

Sander Hanni – autasustatud tänukirjaga eduka osalemise eest inglise keele olümpiaadil ja Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, Sander on lõpetanud muusikakooli klarneti erialal

Kerdo Kivivare – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest rahvatantsus, suurepäraste tulemuste eest korvpallis ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Gerttu Kuntro – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Tiiu Laidsalu – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Brigitta Luik – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest ning  Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Cristijanne Manninen – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Henri Matikainen – autasustatud tänukirjaga suurepäraste tulemuste eest korvpallis ja  Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Eneli Mägi – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse ja Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Robert Põldmaa – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest praktilise õppe välilaagrites, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ning imeline hääle andmise eest Juhan Kukele filmilinal,  Robert on õppinud muusikakoolis flööti ja saksofoni

Sten Saaremäel – autasustatud tänukirjaga suurepäraste tulemuste eest korvpallis, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Ander Talu – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest rahvatantsus, suurepäraste tulemuste eest korvpallis ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Kevin Tobreluts – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ja näitlejameisterlikkuse eest Georg Lurichina filmilinal ning Eesti iseseisvusmanifesti ettekandjana

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee