Väike-Maarja Gümnaasiumile omistati Ettevõtliku kooli HÕBETASE

2021. aasta kevadel viis Väike-Maarja Gümnaasium läbi Ettevõtliku õppe enesehindamise koos Lääne-Viru Arenduskeskusega.

Ettevõtliku hariduse standard on kvaliteeditunnuste kirjelduste ja hindamiskriteeriumite kogum, mille alusel õppeasutused mõistavad üheselt, mis on ettevõtlik õpe, oskavad seda rakendada süsteemselt oma edukuse hindamiseks. Standard on seotud õppeasutuste sisehindamisega ja lähtub riiklikust õppekavast. Standardi alusel hinnatakse ettevõtliku hariduse rakendamisel toimunud muutusi õppeasutustes.

Ettevõtliku õppe hindamise standardi eesmärk oli teada saada, kuidas Väike-Maarja Gümnaasium rakendas ettevõtlikku õpet „Ettevõtliku kooli“ programmi raames ajavahemikul september 2018 kuni juuni 2021.

Hindamine viidi läbi kahes osas: esimese etapina toimus õppeasutuse enesehindamine, mida nõustas jooksvaltLääne-Viru Arenduskeskus, teises osas seirekomisjoni-poolne välishindamine õppeasutuses (ainetundide külastused, huvigruppide fookusintervjuud), millele järgnes teavitamine saadud tulemustest.

Hindamisprotsessi lõpptulemuseks on hinnang sellest, et kool vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis olulistes koolielu puudutavates valdkondades ning saab õiguse kasutada ametlikult nimetust „Hõbetaseme ettevõtlik kool“. Hõbetase kehtib alates 01.01.2022 kuni 31.12.2024.

Jätkame teekonda kuldtaseme suunas!

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee