Meie noored osalesid Virumaa noorte kodu-uurimiskonverentsil

20. oktoobril toimus Viru Instituudi eestvedamisel Lääne-Virumaa Keskraamatukogus kuues Virumaa noorte kodu-uurimiskonverents. Konverentsile kutsuti esinema ja tänati 2022. aasta kodu-uurimiskonkursil osalenud parimaid koduloouurijaid ning nende juhendajaid. Käesoleva õppeaasta konkursile laekus 35 tööd 14 koolist. Konkursitöid hindas komisjon, mille koosseisus olid erinevate mäluasutuste esindajad ja õpetajad. Töid hinnati 5- pallisüsteemis: töö teema/sisu pärimuslikkus, olulisus piirkonnale, kogukonnale või perele; vastavus õpilastöödele esitatud nõuetele (probleemiasetus, uurimuslikkus, enda panus; keeleline ja vormistuslik korrektsus); erinevate valdkondade (nt ajalugu, ühiskonnaõpetus, keel, kirjandus) lõimimine; digipädevuste rakendamine ja kodulooliste andmebaaside kasutamine. Komisjon arvestas ka leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust ning allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust.

Meie koolist tutvustasid konverentsil oma töid: Marili Kiisk „Nikolai Jallai – minu uhke häälega Seto vanavanaisa”; Astor Argos ja Andreas Rotka „Virtuaalne mälumäng „Kultuuriline mäluretk Väike-Maarja vallas”” ning Robin Põdra „Tõnis ja Johannes Põdra – kommunismiohvrid”. Tööde juhendajaks oli õpetaja Kristi Põdra. Konverentsi esitlused on nähtaval aadressil https://viruinstituut.ee/noorte-kodu-uurimiskonkurss-2022-esitlused/

Aitäh, õpetaja Kristi Põdra!

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee