Teadmiste konkurss viis Väike-Maarjas õpilased muinasaega

Vaata pilte teadmiste konkursist SIIT.

IMG_0980Väike-Maarja gümnaasiumis on juba paar aastakümmet olnud traditsiooniks teadmiste konkursi korraldamine. Tänavu leidis see uudse ja köitva väljundi. Päev enne kevadvaheajale minekut toimunud konkursi läbivaks teemaks oli muinasaeg, millele olid üles ehitatud erinevad töötoad, mis lõimisid erinevaid õppeaineid.

Noorima vanuserühma, 5.-6. klasside töötuba „Kaugete aegade lood“ andis ajajärgust ülevaate video abil. Õpilased pidid muu hulgas ära tundma muinasaja esemeid ja panema kokku puslet. Töötuba vedasid õpetaja Merle ja raamatukoguhoidja Karin. Sama vanuseklassi teine töötuba kandis nimetust „Jalg ja puud“ ning aitas tutvust teha vanade mõõtühikutega. Igaüks sai nuputades-arvutades teada oma pikkuse jalgades ja kaalu puudades ning uute teadmiste ja loovuse abil kujundada muinasaegset vaasi. Töötoa meeskonnas olid õpetajad Heili, Eda ja Luule.

7.-9. klassidel tuli töötoas „Tarapita teekond“ Google Maps’i abil läbida Tarapita teekonda. Ning sellel teel tuli ette põnevaid katsumusi, mida lahendada nupukuse ja näiteks rütmiharjutuste abil. Töötuba vedasid õpetajad Larissa, Ivi, Ly ja Eve. Teises samale vanuseklassile mõeldud töötoas „Ruunikiri“ said õpilased dešifreerida ruunikirjas teksti inglise keelde ja seejärel eesti keelde, ning leida sõnadele ka venekeelseid vasteid. Töötuba viisid läbi õpetajad Relika, Riina, Merles ja Marje.IMG_0969

10.-12. klass ja õppekeskuse võistkonnad said valida kahe töötoa vahel – „Nutikad humanitaarid“ ja „Linnuse projekteerimine“. Nutikad humanitaarid lahendasid eesti-, inglise- ja venekeelset ristsõna, analüüsisid kirjandusteost ja lõid regilaulu, milles pidi algriimi ja parallelismi kasutades olema juttu toidu hankimisest muinasajal. Osad rühmad esitasid oma regilaulu ka juba avalikult samal päeval teadmiste konkursi lõputseremoonial. Töötuba korraldasid õpetajad Kristi, Tuuli, Hanna ja Merike. Teises gümnasistide ja õppekeskuse töötoas otsisid õpilased Maa-ameti kaartide abil sobiva asukoha linnuse rajamiseks ning projekteerisidki Google SketchUp’i abil muinasaegse linnuse. Töötoa meeskonnas olid õpetajad Heli, Reet ja Liina.

Palju elevust tekitanud töötoaks oli kiviheitemasina ehitamine, kus võistlesid üksteisega võrdsetel alustel kõik klassid viiendast 12ndani. Õpetajad Edgar, Tauno O., Tauno T., Geidi ja Aivo näitasid õpetaja Aivo konstrueeritud kiviheitemasinat, andsid juhiseid ja pärast kahetunnist töötuba lendasid pallid kõigist kiviheitemasinatest. Lõputseremoonial toimus kiviheitemasinate esitlemine ja suur linnuste pommitamisvõistlus.IMG_1056

Kui 5.-9. klasside töötoad kestsid ühe koolitunni ning õpilastel tuli läbida kaks töötuba, siis kõik kiviheitemasina ehitajad, gümnaasiumi klassid ja õppekeskusest osalejad said kasutada kahte koolitundi oma valitud töötoas.

Teadmiste konkursi kõik ülesanded arendasid muu hulgas ka meeskonnatöö oskust, sest kõiki ülesandeid, mis polnud ju sugugi kergete killast, lahendati gruppides, mis olid klassides moodustatud keskmiselt viieliikmelistena. Koostööoskust jälgiti kõigis töötubades. Ülesannete lahendamisel said grupid punkte, millest moodustati paremusjärjestus. Vaatlema ja appi hindama oli palutud ka lapsevanematest moodustatud žürii.

Päeva üldarvestuses saavutas 5.-6. klasside kategoorias 5.B esikoha, 6. klass teise koha ja 5.A klass kolmanda koha. 7.-9. klasside arvestuses kuulus esikoht 8. klassile, teise koha sai 9. klass, 3. koha 7.A klass ja neljanda koha 7.B. Gümnasistide ja õppekeskuse kategoorias läks esikoht 11. klassile, teine koht 10. klassile, kolmas koht 12. klassile ja neljas õppekeskusele. Kogemusi omandasid ja rõõmu tundsid kõik aga esikoha vääriliselt.

 

 

 

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee