Stipendium sisekaitseõpet õppivatele noortele, kes on läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust

On äärmiselt hea meel, et Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös saan välja kuulutada 5000-eurose fondiga stipendiumi kõigile Eesti gümnasistidele, kes on võtnud nõuks läbida gümnaasiumiastmes valikainena sisekaitseõppe. ?Eesti siseturvalisus vajab järelkasvu ja on oluline tublisid sisekaitseõppest huvitatuid märgata ja tunnustada juba gümnaasiumis. Stipendium on konkreetne samm toetamaks ja innustamaks Eesti noori omandama teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud päästetöödel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, maksu- ja tolli- ning vanglatöös.?Stipendiumile saavad kandideerida sisekaitseõpet õppivad noored gümnaasiumiastme 11. ja 12. klassis, kes on läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. ?Stipendiumi taotlusi saab esitada kuni 1. maini meiliaadressile sisekaitseope@sisekaitse.ee. Stipendiumi saajad kinnitatakse hiljemalt 1. juuniks. Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel. ?Konkursi tingimused on kirjeldatud stipendiumi statuudis, mille leiab Sisekaitseakadeemia kodulehelt https://www.sisekaitse.ee/et/sisekaitseope_vastuvott. Sinna on lisatud ka stipendiumi taotlemise vorm?Sel aastal on stipendiumi kogusumma 5000 eurot, mis jaguneb 10 stipendiaadi vahel võrdselt. Stipendiumi võib taotleda igal õppeaastal uuesti.??Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides, õppekavaga on liitunud 17 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest ja valikainet õpib ligikaudu 500 õpilast igal õppeaastal. Jõhvi Gümnaasium, Keila Kool, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi, Tallinna Nõmme Gümnaasium, Koeru Keskkool, Kohtla-Järve Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool, Orissaare Gümnaasium, Põlva Gümnaasium, Rakvere Eragümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Sillamäe Gümnaasium, Valga Gümnaasium, Võnnu Keskkool, Väike-Maarja Gümnaasium.

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee