Projektipäev „Terav pliiats“ päästis loovuse valla

Väike-Maarja gümnaasiumis lõpetas kooliaasta ülekooliline projektipäev „Terav pliiats 2017“, mis mõtestas Väike-Maarjat ja meie kooli sõnas ja pildis, puidus ja pitsis.

5.-11. klass jaotati üheteistkümnesse töötuppa, igasse neist kuulus õpilasi kõigist klassidest. Erandiks oli vaid joonestamise töötuba, kus tehti ettevalmistustöid maketi koostamiseks (juhendajad Kadri Kopso, Juta Haasmaa, Geidi Kruusmann) – seal osalesid pisut vanemad õpilased ehk alates 7. klassist. Töötoas „Väike-Maarja pildis“ valmisid omaloomingulised kunstitööd õpetaja Eda Errase juhendamisel. Kuna päev oli alanud klassipõhiste mõttetalgutega, kuidas tähistada järgmisel ja ülejärgmisel õppeaastal Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Väike-Maarja gümnaasiumi 145. aastapäeva, siis ühes töötoas tegelesid õpilased õpetaja Edgar Tammuse ja Kristi Põdra juhendamisel hommikustest plaanidest kokkuvõtete koostamisega. Õpetaja Ly Ipsberg ja Merle Kiigemaa juhendasid töötuba „Väike-Maarja fotos“, mille tulemusena valmib fotomontaaž, mis avaldatakse virtuaalselt kooli kodulehel. Kaks töötuba tegelesid filmimisega – õpetajad Liina Kungla ja Tauno Ojasaar suunasid Väike-Maarjat tutvustavate ja õpetaja Heli Reinart kooli tutvustavate videoklippide tegemist. „Väike-Maarja sõnas“ grupis valmisid omaloomingulised kirjutised õpetajate Riina Põldmaa ja Hanna Albi eestvedamisel. Õpetaja Aivo Urbas juhendas Väike-Maarja teemaliste puidust esemete valmistamist ja õpetaja Eve Veelaid näputööd töötoas „Väike-Maarja pitsis“. Osa 11. klassist valmistas koos õpetajate Ivi Vainjärve ja huvijuhi Helina Lükiga ette juba järgmise õppeaasta sündmusi, näiteks esimese koolipäeva aktust. Õpetaja Tuuli Saksa ja Relika Maripuu vedasid töötuba „Räägi mulle oma lugu“. Õpetaja Merles Laanemägi ja Heili Nõgene suunasid oma töötoas lõppeva õppeaasta parimate ettevõtmiste väljaselgitamist ja vallalehte kokkuvõte koostamist.

„Terav pliiats“ päästis õpilaste ja küllap ka õpetajate loovuse valla. Projektipäeva käigus arendati meeskonnatööd, valmistuti järgmiseks õppeaastaks, aga ka riigi ja kooli juubeliks ning loodi nii mõndagi oma käte ja oma peaga.

Projektipäev sündis koostöös MTÜ Kotli Maja ning Kadri Kopsoga, kellelt pärineb ka projektipäeva tabav pealkiri „Terav pliiats“. MTÜ Kotli Maja esitas taotluse ning sai ka toetust kohaliku omaalgatuse programmist, millest rahastati algklasside majas läbi viidud arhitektuurimuuseumi külalistunnid, gümnaasiumi peamajas toimunud arhitektuuri ja joonestamise õpituba ning saabuval sügisel läbiviidavad õpitoad. Kadri Kopso kinnitusel kuuleme Väike-Maarjas teravatest pliiatsitest kindlasti ka tulevikus.

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee