Projektipäev juhtis koolipere värvikalt sügisvaheaega

Nagu Väike-Maarja gümnaasiumis traditsiooniks on saanud, kuulus vaheaja-eelne päev projektõppele.

Gümnaasiumi peamaja klassid jaotati klassideüleselt 16-sse töötuppa. Arhitektuuri töötuba käis MTÜ Kotli Majaga “Terava pliiatsi” projekti raames Narvas, et saada teadmisi ja kogemusi maketi valmistamiseks ning avardada silmaringi ümbritseva ruumi osas. Erinevate linnakeskkondade jahil põigati ka Narva-Jõesuusse ja Sillamäele. MTÜ Kotli Maja projekti “Terav pliiats” raames toimusid ka kevadised arhitektuuri õpitoad nii VMG algklassidel kui ka gümnaasiumimajas ja arhitektuurikooli õpituba Laste Vabariigis Väike- Maarjas. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja Väike-Maarja vald.

Nagu mitmed teisedki projektipäeva töötoad, oli Narva õppekäigu näol tegemist kevadise kooli projektipäeva „Terav pliiats 2017“ jätkuga. Projektipäev kulges lisaks Narvale värvikalt koolimajas, Väike-Maarjas, Rakveres ja Laagriski.

Õpetaja Eda suunas õpilased meie kooli nurki ja nurgataguseid pildistama ning nende järgi valmisid hiljem tušijoonised. Ka õpetajate Ly ja Merle töötoas püüdsid õpilased fotodele kooli ja kodukandi erinevaid tahkusid, lähtudes saabuvast Eesti Vabariigi sajandast ning meie kooli 145. sünnipäevast.

Muuseumijuhataja Marju ja õpetaja Kristi juhendasid õpilasi muuseumis, kus töötati läbi dokumente ja pilte, et koguda ideid filmi stsenaariumi koostamiseks riikliku iseseisvuse väljakuulutamisest 100 aastat tagasi just Väike-Maarjas.

Kairi Jaaksaar MTÜ-st Averus viis läbi praktilise bioloogia õpitoa 9.-12. klassi õpilastele, kes soovisid end selles valdkonnas arendada või tulevikus bioloogiat edasi õppima minna.

Osad õpilased suunasid oma energia aga õpetajate Ivi, Helina ja Tuuli kaasabil kooli jõulupidude planeerimisele. Ka 5. klass oli mõtetega tulevikus, valmistudes õpetajate Liina ja Reelika abil robot Edisoniga rahvusvahelisel robootikasündmusel Robotex võistlemiseks Tallinnas.

Õpetajad Heli ja Tauno jätkasid oma töötoas koos õpilastega kevadel alustatud filmiga Väike-Maarja gümnaasiumist. Õpetaja Riina töötoas pandi loovus tööle ja kirjutati Väike-Maarjast. Tehnoloogiaõpetuse klassis valmisid õpetaja Aivo juhendamisel Väike-Maarja logoga puidust küünlaalused, õpetaja Eve juhendas aga sinimustvalgete vahvate dekoratsioonide valmistamist.

Kooli meditsiiniõe Timo juhtimisel pandi kokku kooli tervisemeeskond, kuhu kuulub peamaja õpilasi igast klassist ning nemad hakkavad ka edaspidi ühiselt kooli terviseteemasid arutama. Projektipäeva raames külastas tervisemeeskond Rakvere haiglat, kus neil oli võimalus näha erakorralise meditsiini, sise-, kirurgia- ja intensiivravi osakonda ning sünnitus- ja abordituba.

Koos direktor Marjega oli neljandikest üheksandikeni igast klassist ühel õpilasel põnev võimalus külastada vahetusõpilasena Laagri kooli ning osaleda sealsetes tundides.

Meie vilistlane Hannamari ning haridus- ja teadusministeeriumist Triin viisid 4. ja 7. klassiga läbi meeskonnamänge ning sotsiomeetrilise testi, mille tulemusena saab tulevikus mõlemas klassis koostööd paremini korraldada.

Kui erilise koolipäeva emotsioonid ja töötubadest saadud kogemused said kogu kooliperega jagatud, oligi aeg värvilisele sügisele ja vaheajale vastu minna.

 

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee