Minu õpetaja koolis kõige parem ta, kõige parem ta, kõige parem ta…

Täna, 5. oktoobril toimuval Väike-Maarja Gümnaasiumi õpetajate päeva aktusel tunnustatakse meie kooli suurepäraseid õpetajaid ja koolitöötajaid.

Meie koolis kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise pälvinud ja oma töös väljapaistvaid tulemusi saavutanud Lääne-Virumaa aasta õpetaja 2018 nominendid on:

Lääne- Virumaa aasta klassiõpetaja nominent Ele-Riin Vend

Ele-Riin Vend on õpilaste võimeid ja huve arvestav õpetaja. Ta leiab alati igale õpilasele võimetekohase ülesande, mis aitab toetada iga lapse eduelamust. Lapsevanemate tagasiside põhjal on õpetaja oma õpilastele kui tugisammas. Ta tuleb suurepäraselt toime nii andekate, kui ka hariduslike erivajadustega õpilastega. Õpetaja oskab õigel ajal märgata lapse vajadusi ning eripära. Ta suudab minna õpilase tasandile ja leida lahendusi probleemist lähtuvalt. Õpetaja kasutab aktiivselt kujundavat hindamist, mis aitab igal õppijal oma eesmärke saavutada.

Lääne- Virumaa aasta põhikooliõpetaja nominent Larissa Käbin

Õpetaja Larissas pulbitseb ürgne õpetamisoskus ja peamine – ülilai selgitamisoskuse ampluaa. Tema lähenemisviisi iseloomustamiseks võib kasutada kolmnurka, kus igal haaral on kindel funktsioon. Kolmnurga sisu on õpikeskkond, üks haaradest on õpetaja ise, teine on õpilane ja kolmas haar kuulub kodule. Õpetaja hinnangul saab ainult võrdsele panustamisele matemaatika armsaks ja selgeks.

Lääne-Virumaa aasta gümnaasiumiõpetaja nominent Kristi Põdra

Õpetaja Kristi on õpetaja, kes inspireerib ajaloost ja ühiskonnaõpetusest huvi tundma, rõõmu ja eduelamust kogema. Sisenedes tema tundi, tunnevad õpilased, et nad on justkui ajaloo meelevallas – vaatamata sellele, kas tegemist on mineviku või olevikuga. Kuna õpetaja silmad säravad ja hing laulab oodi oma ainevaldkonnale, siis sädelevad tema tunnid ning õpilasedki. Õpetaja Kristi õpikäsitus on nagu ajarännak, mis on igaks tunniks põhjalikult läbi mõeldud ja peensusteni ette valmistatud. Kõige suurem erilisus seisneb oskuses ja meisterlikkuses õpilasi kaasata ja innustada.

Lääne-Virumaa aasta suunaja nominendid Eva Arro ja Riina Jalast

Eeva Arro ja Riina Jalast töötavad Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilaskodus. Eeva on sotsiaalpedagoog ja Riina on kasvataja. Nad on tandem, kes töötavad koos paarisrakendina hommikust hiliste õhtutundideni. Meie kooli kogemus näitab, et kui õpilased on suunatud õpilaskodusse I kooliastmes, siis kõik need õpilased lõpetavad põhikooli ning jätkavad õpinguid järgmistel haridustasanditel. Eeva ja Riina teevad väga tihedat koostööd kooli tugiteenuste osakonna juhataja ja valla lastekaitsespetsialistiga. Kui klassijuhatajalt saabub teade, et mõni õpilaskodu kasvandik on teel õpilaskodust kooli „uitama“ läinud, siis algab koostöös kohe jaht ning põgeneja tuuakse kooli tagasi. Järjepideva tööga on Eeva ja Riina saavutanud olukorra, et õpilaskodu õpilased täidavad koolikohustust ning väljalangemist koolist ei esine.

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee