MEIE KOOLI VÄRKSTUBA VALITI VÄÄRT PRAKTIKA LAUREAADIKS

Meie kooli Värkstuba valiti Eesti Teadushuvihariduse Liidu poolt LTT (loodus, täppisteaduste ja tehnoloogia) valdkonna VÄÄRT PRAKTIKA laureaadiks!

 Auhinnaga tunnustatakse LTT valdkonna huvikoolide, organisatsioonide või ühenduste viimaste aastate ettevõtmisi, millega on märkimisväärselt panustatud LTT valdkonna arendamisse ning mis väärivad esiletõstmist ja jagamist. 

Värkstuba iseloomustati selliselt: SEE tuba on Väike-Maarja valla 9 kooli (täpsustuseks, et lisaks meie valla koolidele on kaasatud veel mõned Lääne-Virumaa koolid) võrgustik lõimitud eksperimentaalse loodusteaduste õppe pakkumiseks 2.–4. kooliastme õpilastele. Võrgustikus toimub kõikide koolide erinevate aineõpetajate suhtlemine nii tundide sisu, korralduse kui ka teadusvõistluse läbiviimise üle. Nii koolitused kui ka suhtlemine kolleegidega mõjutavad õpetajate professionaalset arengut ja aitavad neil rakendada innovaatilisi õpetamismeetodeid ka oma koolides.
See koht asub Väike-Maarjas ja see on LÄÄNE-VIRU VÄRKSTUBA ning nemad on selle aasta VÄÄRT PRAKTIKA!

Täname Värkstoa eestvedajat, õpetaja Anneli Kütti, praktikumide eestvedajat Tiiu Maranit ning kõiki õpetajaid, kes laboritunde läbi viivad! Tänusõnad toetuse eest ka vallavanem Indrek Keskülale, kes on meid igakülgselt toetanud, abistanud ja mõistnud!

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee