Lastevanemate küsitluse kokkuvõte nutivaba vahetunni kohta

Küsitlusele vastas kokku 217 lapsevanemat.

Nutivabu vahetunde pooldas 88,5% (192) ja ei pooldanud 11,5% (25) lapsevanemat.

Need vanemad, kes toetasid nutivabu vahetunde vastasid küsimusele : “Palju veedab Teie laps aega nutiseadmes ööpäevas” järgmiselt:

  • rohkem kui 2 tundi – 62% (118)              
  • kuni 2 tundi – 37% (72)
  • ei tea kui kaua veedab laps nutis -1% (2)

Need vanemad, kes ei toeta nutivabu vahetunde vastasid küsimusele : “Palju veedab Teie laps aega nutiseadmes ööpäevas” järgmiselt:

  • rohkem kui 2 tundi  84% (21)
  • kuni 2 tundi –  16% (4)

Enamus lapsevanemaid leidis, et õpilased võiksid vahetundides puhata või siis tegeleda selliste tegevustega nagu male, lauamängud jne.  Ettepanekuna käis läbi ka, et õpilastel võiks olla võimalik kuulata vahetundides muusikat, lahendada viktoriine, orienteeruda või tegeleda spordiga.

Oli ka vastajaid, kes leidsid, et nutiseadmete kasutamine vahetunnis on ainuke võimalus, kuidas õpilane saab ennast korraks välja lülitada ja puhata ning, et nutiseadme kasutamine õppevahendina annab võimaluse enne hindelist tööd korrata.

Erinevad uuringud on näidanud, et liigse nutitelefoni kasutamise tõttu võivad väheneda noorte inimkontaktide hulk, tekkida unehäired, väheneda füüsiline aktiivsus ja produktiivsus, langeda õppeedukus ning suureneda üksinduse, ärevuse ja depressiooni tekkerisk.

Lapsed õpivad eeskujude kaudu ning kõige suuremaks eeskujuks on mõistagi lapsevanemad. Just lapsevanemad kujundavad lapses hoiakuid näitena nii nutimaailma kui sportimise vastu, mistõttu ei ole kokkusattumus, et spordipisikuga nakatavad lapsi just nende aktiivsed vanemad. See võiks olla hea motivaator ka lapsevanematele, et oma argipäeva rohkem sporti tuua. Koos sportimine on suurepärane ajaviide kogu perele ja kasvatab samaaegselt lapses huvi aktiivse eluviisi vastu.

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee