Koolikoti uuring

Sellel aastal  on õpilasesindus võtnud südameasjaks erinevate klasside õpilaste koolikoti kaalumise. Soovime teada, kas koolikoti kaal jääb normide piiridesse ning kindlasti soovime tõsta õpilaste teadlikkust nende õigustest. Õpilase koolikoti lubatud raskus on fikseeritud Tervisekaitsenõuetes kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

Ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga) on 4.-6. klassi õpilasel 3,5 kg ja 7.-9. klassi õpilasel 4,5 kg. Viisime läbi kaalumise ajavahemikul 5.-9. september. Kaalumistulemused näitasid, et enamasti jääb õpilase koolikoti kaal normide piiridesse. Piirnormi ületas 5. klassi koolikott esmaspäeval, 6. b klassi koolikott esmaspäeval ja teisipäeval, 6. a klassi ja 9. klassi koolikott teisipäeval, 7. a klassi koolikott teisipäeval ja neljapäeval. Kaalumisel võtsime arvesse ainult õppevahendid ilma koolikotita kuigi tegelikult tuleb arvestada mõlemat. Eraldi kaalusime ära õpilaste koolikotid ja saime teada, et koolikotid võivad olla olenevalt tootjast ja disainist väga erineva kaaluga. Õpilaste koolikoti kaal jäi vahemikku 170 g- 1,6 kg.

Võrdlesime õpilaste koolikoti kaalu ja nende tunniplaani ning jõudsime järeldusele, et paaristunnid vähendavad oluliselt koolikoti kaalu. Seega teeme ettepaneku rakendada rohkem paaristunde. Õpilastele paneme südamele, et  koolikoti soetamisel tuleb jälgida ka selle raskust.

Kohe, kui muutub tunniplaan viime läbi uue kaalumise, et näha kas olukord on paranenud.

Õpilasesinduse president Andriana Ingeroinen

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee