GEORG LURICH’I KEVADJOOKS

 1. aprill 2023
  EESMÄRK
  Populariseerime terveid eluviise ja jooksuharrasust elanikkonna hulgas. Tähistame Georg Lurichi sünnipäeva.
  AEG JA KOHT
   18.00 Ürituse avamine Väike-Maarja keskväljakul Lurichi ausamba juures, lillede ja küünalde asetamine G. Lurichi ausambale.
   18.15 Lastejooksu start (lasteaia lapsed, 1.-3. klass), kõndijate start
   18.35 Põhijooksu start
   Finiš: esimesed finišeerivad Väike-Maarja keskväljakul orienteeruvalt kell 18.45
   Autasustamine toimub peale põhijooksu KESKVÄLJAKUL
  Kõndijad võistlevad individuaalselt, läbides põhijooksu distantsi.
  Palve! Palume võistkondadel kaasa võtta küünlad, mis avamisel süüdatakse.
  OSAVÕTJAD
  Kõik soovijad, kes saavad kokku 4+4 võistkonna, põnnidest eakateni.
  VÕISTLUSE KORRALDAJAD
  Võistluse viib läbi Väike-Maarja Gümnaasium. Võistlus on võistkondlik.
  VANUSEKLASSID
  LASTEJOOKS: Lasteaed, 1. klassi õpilased, 2.-3. klassi õpilased
  PÕHIJOOKS: 4.-5. klassi õpilased, 6.-7. klassi õpilased, 8.-9. klassi õpilased, 10.- 12. klassi õpilased, täiskasvanud (absoluutklass)
  LASTEJOOKS: 1.-3. klassi õpilased ja lasteaia lapsed jooksevad lastejooksu distantsi. Iga vahetuse pikkus ca 90 meetrit. Võistkonnas 4 poissi+4 tüdrukut.
  Kogunemine keskväljakul. Start ja finiš keskväljakul.
  LASTEJOOKSU KAART (lisana)
  PÕHIJOOKS:
  Kogu distantsi pikkus 2,4 km. Iga vahetuse pikkus on ca 300 meetrit.
  Õpilaste klassivõistkond: 4 poissi ja 4 tüdrukut
  Täiskasvanud: 4 naist + 4 meest
  Erinevatest vanuseklassidest komplekteeritud liitvõistkond võistleb täiskasvanute arvestuses.
   ERAND
  Kui klassis pole vajalikku arvu tüdrukuid või poisse, siis võib võistlejaid laenata sama vanuseklassi piires teistest klassidest nende õpilaste hulgast, kes pole oma klassi võistkonda arvatud.
  PÕHIJOOKSU KAART (lisana)
  I etapp Grossi poe kõrval kõnniteel
  II etapp Väike-Maarja Gümnaasiumi algklasside maja kuuri ees III etapp Jakob Liivi tänav, majade 12 ja 14 vahel IV etapp Tamme tn 5 maja keskel V etapp Aasta tänava algusest 30 m VI etapp Energia tn, maja nr 4 ees VII etapp Aia tn, maja nr 10 ees VIII etapp Seltsimaja vastas kergliiklusteel
  AUTASUSTAMINE
  Iga vanuseklassi võitjat autasustatakse medaliga.
  Põhijooksu üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga.
  Kõndijate vahel loositakse välja auhind
  REGISTREERIMINE
  Võistlusele registreerimiseks tuleb täita vabas vormis ülesandmisleht võistkonna ja võistlejate nimedega.
  Kõndijad esitavad enda nime kõndijate stardiks.
  Võistkondade nimeline registreerimine toimub e-maili teel raiko.ramul@vmg.v-maarja.ee või geidi.kruusmann@vmg.v-maarja.ee
  Vajadusel saab võistlustele registreerida ka Väike-Maarja Gümnaasiumi kantseleis.
  Nimelise registreerimise lõpp: 20.04.2023 kell 12.00.
  ÜLDISELT
 2. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 3. Osavõtumaksu võistlustest osavõtjatele ei ole.
 4. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistkondade esindajad enne võistlust kohapeal
 5. Informatsioon telefonil 58376166 (Raiko Ramul) või 55575237 (Geidi Kruusmann)
Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee