Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng

12. klassi õpilane Keneli Pohlak (simulatsioonimängus ERR korrespondendi Johannes Tralla rollis) tegi ülevaate 27. novembril toimunud projektipäevast. Gümnaasiumiastme noored said võimaluse mängida kahe tunni jooksul Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Simulatsioonimäng tutvustab Euroopa Parlamenti, kirjeldab selle toimimist ning annab ülevaate Euroopa Liidu seadusloomeprotsessi erinevatest etappides. Oma tegemisi ja tulevikuplaane tutvustas meile ka Euroopa Parlamendi Eesti büroo. Kevadel 2020 avatakse Tallinnas uuenenud Euroopa Liidu Maja infokeskus, kus on võimalus saada veel reaalsem ettekujutus Euroopa Parlamendi tööst. Euroopa Parlamendi viktoriini läbimise järel otsustati valida Euroopa Parlamendi presidendiks säravaid teadmisi üles näidanud 10. klassis õppiv Robin Põdra. Vastvalitud Euroopa Parlamendi presidendi ettepanekul toimus Väike-Maarja Gümnaasiumis EP täiskogu 2 istungit. Koolimajas asusid erinevates klassiruumides nii Strasbourg kui ka Brüssel. Noored poliitikud said võtta rolli Euroopa Parlamendi saadikuna ning arutleda erinevatel päevakajalistel teemadel: prügi Euroopas, noorte tööpuudus, naiste seksuaalne ahistamine ning vägivald. Töötati vastavalt EP reglemendile. Esimeses etapis arutati teemasid fraktsioonides, seejärel komisjonides ning lõpuks koguneti täiskogu istungile, kus komisjonide raportöörid tutvustasid seaduseelnõusid ning täiskogu liikmed said esitada neile küsimusi. Teises etapis arutati esile kerkinud küsimused uuesti fraktsioonides ja komisjonides üle ning parandati seaduseelnõude sõnastust. Täiskogus viidi läbi presidendi juhtimisel hääletamisprotsess. Kõik seaduseelnõud võeti vastu. Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni saadikud otsustasid, et Euroopa Liidu liikmesriikidel tuleks reostuse vähendamiseks kasutusele võtta vastavad programmid, arendada ja soodustada energia säästmiseks loodussõbralikke energiatootmise variante ning rakendada ühiskondlikku kasulikku tööd (ÜKT) tegevaid inimesi koristustalgutel. Tööhõive ja sotsiaalvaldkond leidis, et noorte tööpuuduse ennetamiseks ning noorte ettevalmistamiseks tuleks tagada Euroopa Liidus tasuta kutsealane haridus igale koolinoorele sõltumata tema erialast. Lisaks tuleks kohustada liikmesriike tagama kohalikke ettevõtteid tegema koostööd noortega. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon arvas, et seksuaalse ja füüsilise vägivalla vastase käitumise propageerimisega tuleb tegeleda läbi haridusprogrammide. Meie kooli 22 noorel on võimalus märtsikuus külastada Euroopa Parlamenti Prantsusmaal Strasbourgis. Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng oli meile eelkõige kasulik, kuna ta andis reaalsema ettekujutuse sellest, kuidas käib töö Euroopa Parlamendis. Täname mängukorraldajaid ja meie kooli ühiskonnaõpetajat kogemuse eest!

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee