Ettelugemise päev „Heal meelel ja ilusal keelel“ algklassidele

Õues on mõnus kuldne sügishommik.

Nagu tavaliselt heliseb koolikell ja algab esimene tund. Seekord siiski teisiti. Klassi tuleb õpetaja ja veel keegi õpilastest. 4. klassi õpilased esitavad lastele katkendi raamatust „Puudel Pedro ja igatsustasu“, mille autor on Leelo Tungal.

Et kõik hästi laabuks ja jutt soravalt jookseks, pidid päris mitu last mitmel päeval pärast koolitunde raamatukogus ilmekat lugemist harjutama.

Need vaprad töömesilased olid Karmel Laar, Kadi Lehtlaan, Aveli Kiisk, Jette Kriit 4.a klassist ja Siim Argos, Henry Kiisküla, Eliis Vatt 4.b klassist.

Rakveres, 4. klasside maakondlikul ettelugemisel, esindasid meie kooli Aveli Kiisk ja Siim Argos. Kokku võistles 18 tublit õpilast.

Aitäh, vaprad lugejad!

Aitäh, head kuulajad!

Ilusat ettelugemise päeva kõigile!

Ikka teie sõber raamatukogust – tädi Liidi.

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee