Väike-Maarja valla aukodanik Eduard Leppik

17. septembril toimus õpilastele kodu-uurijale ja kirjamehele Eduard Leppikule pühendatud võistlusmatk ning kooli orienteerumisvõistlus.

Kooliraamatukogu toetas matkaselle tema raamatute väljapanekuga. Orienteerujatel tuli väljapanekut uurides lahendada paikkonnaga seotud küsimusi.

5. ja 6. kl

Kui tutvud väljapanekuga Eduard Leppiku raamatutest, siis mida sa tema kohta teada saad? Milliseid autasusid ja tiitleid on talle omistatud? Pane need kirja.

7.-12. Kl

Eduard Leppiku kirjutatud Väike-Maarja lugudes rahmeldab Kiltsis üks kange mees kividega. Miks? Tee loost lühikokkuvõte.

Eduard Leppiku raamatute väljapanek jääb gümnaasiumi peamaja raamatukogus üles septembrikuu lõpuni.

 

Raamatukogu juhataja Karin Kiik

17.09.2015

Neljapäev on suur matka- ja orienteerumispäev

Neljapäeval, 17. septembril osalevad Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse õpilased Leppiku võistlusmatkal ja kooli orienteerumisvõistlusel.

Gümnaasiumist osalevad Väike-Maarja muuseumi eestvedamisel korraldataval Leppiku võistlusmatkal 70 õpilast, võistkonnad on välja pannud kõik klassid 5ndast 12ndani. Start antakse kell 11 gümnaasiumi sisehoovist. Matkajad liiguvad jalgsi ning jalgratastel põhiliselt Väike-Maarja ja osaliselt ka Laekvere ning Tamsalu valla teedel, mistõttu palume olla sõidukijuhtidel tähelepanelikud.

Ülejäänud 5.-12. klassi õpilastel on samal ajal kooli orienteerumisvõistlus Väike-Maarja alevikus.

Leppiku võistlusmatk kannab edasi õpetaja, kodu-uurija, keelemehe, aktiivse matkaja, Väike-Maarja valla aukodaniku Eduard Leppiku eesmärke äratada huvi Väike-Maarja vallas asuvate kultuurilooliste paikade vastu, edendada tervislikke eluviise ja turvalisust liiklemises. Tänavune võistlusmatk on ühitatud Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna sügismatkaga ja tutvustab ka Naiskodukaitse tegevust.

Võistlusmatk kestab 4 tundi, finiš on hiljemalt kell 15.00 gümnaasiumi ees. Iga hilinetud minut toob võistkonnale ühe miinuspunkti. Maksimaalne hilinemisaeg on 15 minutit, pärast kella 15.15 finišeerinud võistkonnad arvestusse ei lähe.

Võistlus toimub järgnevates kategooriates:
Neljapäeval, 17. septembril: 5.-6. klasside õpilased; 7.-9. klasside õpilased; 10.-12. klasside õpilased ja Väike-Maarja õppekeskuse õpilased
Laupäeval, 19. septembril toimub Leppiku võistlusmatk täiskasvanutele (sõpruskonnad, külad, asutused, vabaühendused) ja segavõistkondadele (täiskasvanud ja lapsed)

Võistlus on võistkondlik. Võistkonnas on 2–6 võistlejat, võistkonnal on nimi. Igas võistkonnas peab olema vähemalt üks võistleja jalgrattaga ja vähemalt üks võistleja jalgsi. Lähtutakse ausa võistlemise põhimõttest ehk võistkonna liikmetel ei ole lubatud kasutada mootorsõidukite transporti (sh õhusõidukid).

Igal võistkonnal peab kaasas olema mõõdulint (piisab 3m), kaamera või mobiil foto tegemiseks, pastapliiats vastuste kirjutamiseks. Jalgratturil liiklusseaduse nõuetele vastav ratas, helkurvest ja kiiver, lisaks 10–15-aastasel ratturil juhiluba.
Kodutööna lahendatud viktoriini vastused annab iga võistkond mandaadis kohtunikule koos võistkonnaliikmete kontakttelefoninumbrite nimekirjaga.

Võistkonnad finišeeruvad täies koosseisus.
Paremusjärjestus selgitatakse kontrollpunktides lahendatud ülesannete ja koduviktoriini eest saadud punktide kogusumma alusel.
5.–6. klasside võistkondadele on lühendatud marsruut.
Kontrollpunktide asukohad
* 17. septembril: Väike–Maarja, Müüriku, Eipri, Triigi, Avispea, Rohu, Määri, Männisalu, Raeküla, Pandivere, Porkuni, Vistla, Ebavere, Vao;
* 19. septembril: Väike–Maarja, Müüriku, Triigi, Avispea, Rohu raketibaas, Rohu, Määri, Männisalu, Raeküla, Pandivere, Porkuni, Vistla, Ebavere, Äntu, Vao, Kiltsi.
Viimased kontrollpunktid 19. septembril – Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna meeskonnaülesanded – läbitakse võistkonna täies koosseisus Väike-Maarja Seltsimaja juures staadionil.

Pärast registreerumist sai iga võistkond Väike-Maarja muuseumist Pandivere piirkonna kaardi, koduviktoriini küsimused ja kontrollpunktide legendi.

 

Autasustatakse iga kategooria kolme parimat võistkonda. 17. septembril osalevate võistkondade autasustamine toimub hiljem koolides.

 

Info:

Marju Metsman

Väike-Maarja Muuseum

marju.metsman@gmail.com

5. klassi raamatukogutund

15. septembril käisid peamaja kooliraamatukoguga tutvumas meie pesamunad –  5. klassi õpilased. Rääkisime raamatute laenutamise, tagastamise ja raamatukogu kasutamise reeglitest.

Saadi teada, et nüüd on ka neil võimalus tähtaega pikendada meili teel ning raamatu tagastamise tähtaja lähenemisest annab märku saabuv e-kiri.

Kõik 5. klassi õpilased said kätte lugejapiletid ning on nüüd kooliraamatukogu täieõiguslikud lugejad.

 

Kohtumiseni raamatukogus!

Raamatkogu juhataja Karin Kiik

15.09.2015

14.-18. september 2015 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT  11. september 2015

 

 

ESMASPÄEVAL, 14. septembril

 • Kell 10.35 gümnaasiumi õpetajate infominutid.
 • Kell 14.45 õppekeskuse saalis gümnaasiumi ja õppekeskuse kõigile töötajatele TULEOHUTUSALANE KOOLITUS.
 • Marje Eelmaa ja Anneli Kütt Tallinnas kutseõppeasutuste arengukava seminaril.

 

 

TEISIPÄEVAL,  15. septembril

 • Kell 14.00 toimuvad Rakveres Lääne-Virumaa kergejõustiku mitmevõistlused.

 

 

KOLMAPÄEVAL, 16. septembril

 • Kell 14.00 toimuvad Rakveres Lääne-Virumaa kergejõustiku mitmevõistlused.

 

 

NELJAPÄEVAL, 17. septembril

 • Kell 11.00 on Väike-Maarja seltsimaja eest start LEPPIKU VÕISTLUSMATKALE 2015. Osalevad 5.-12. klassi + õppekeskuse eelnevalt registreeritud võistkonnad.
 • Kell 11.00 on gümnaasiumi eest start ORIENTEERIMISVÕISTLUSELE  ülejäänud 5.-12. klassi õpilastele.
 • 2.B ja 4. klassid Rakveres teatris.
 • Kell 14.30 koolide nõukogu koosolek gümnaasiumi kantseleis.

 

 

REEDEL,  18. septembril

 • Kell 7.40 algkooli õpetajate infominutid.
 • Kell 9.50 noorsoopolitsei külas algklasside majas.
 • Kell 13.45 õppekeskuses IKT õppekavarühma töökoosolek.

 

EELINFO:

 • 21.-25. sept algklasside majas SÜGISNÄITUS.
 • K, 23. sept 3. klassid õppeekskursioonil Endla rabas.
 • N, 24. sept kell 10.00 toimub Rakkes Euroopa maavarade päev 2015.Osaleb 9.B klass.

7.-11. september 2015 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT  04. september 2015

  

ESMASPÄEVAL, 07. septembril

 • 07.- 11. sept gümnaasiumi ja õppekeskuse SPORDINÄDAL. Täpsem info stendil.
 • Kell 8.20 õppekeskuse õpetajate infominutid. 
 • Kell 10.35 gümnaasiumi õpetajate infominutid.
 • Kell 14.00 Rakveres Keskkonnaameti infopäev.
 • Kell 16.30 õppekeskuse õpilaskodus piljardivõistlused.

 

TEISIPÄEVAL,  08. septembril

 • 5.-12. klassil ja õppekeskusel PILDISTAMINE + õpetajate pilt. Täpsem ajakava stendil.

 

KOLMAPÄEVAL, 09. septembril

 • 1.-4. klassil PILDISTAMINE

 

NELJAPÄEVAL, 10. septembril

 • Kell 11.45 väljasõit Rakvere Lääne-Virumaa algklasside kergejõustikuvõistlustele. Osalevad 1.-5. klass.
 • Kell 14.30 koolide nõukogu koosolek gümnaasiumi kantseleis.

 

REEDEL,  11. septembril

 • Kell 7.40 algkooli õpetajate infominutid.
 • Gümnaasiumi õpetajate TÖÖKAVAD Ly Ipsbergile.

 

 

EELINFO:

 • 15. ja 16. sept kell 14.00 toimuvad Rakveres Lääne-Virumaa kergejõustiku mitmevõistlused.
 • N, 17. sept kell 11.00 algab LEPPIKU VÕISTLUSMATK 2015. Osalevad 5.-12. klassi + õppekeskuse võistkonnad.
 • 22. ja 23. sept kell 9.00 toimuvad Rakveres maakonna jalgpalli esivõistlused (6.-12. klass).
 • N, 24. sept kell 10.00 toimub Rakkes Euroopa maavarade päev 2015.Osaleb 9.B klass.

7.-11. septembril on spordinädal

Spordinädala kava ning 9. septembri 5.-12. klassi spordipäeva kava.

1181_14004_s_s_7-11_septembril_on_spordinadal_xe80i

Spordinädala kava

 

Gümnaasium ja õppekeskus alustasid 2015/2016. õppeaastat ühise aktusega

Väike-Maarja gümnaasium ja õppekeskus alustasid 1. septembril uut õppeaastat ühise aktusega kooliõuel.

Traditsiooniliselt kõlas aktuse algul ja lõpus Väike-Maarja gümnaasiumi hümn, mida kasutatakse edaspidi ühise juhtimise all olevate gümnaasiumi ja õppekeskuse kooli lauluna. Kooliperet tervitasid kõnega direktor Marje Eelmaa ja Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.

1 ja 12 klass

1. klassides said tänavu uue koolimütsi pähe 34 poissi-tüdrukut. 10. klassi astus 15 õpilast, kellest üks on vahetusõpilane Saksamaalt. 10. klass

 

Algklasside majja asus tööle klassiõpetaja ja 1.B klassijuhatajana Külli Pällo ning klassiõpetaja ja 2. klassi klassijuhatajana Tea Teder. Gümnaasiumi peamajas alustas tööd gümnaasiumi vilistlane Edgar Tammus, kes õpetab ajalugu, avalikku esinemist, uurimistöö aluseid ning on 5. klassi klassijuhataja.

Väike-Maarja õppekeskusesse astus tänavu 39 uut õppurit.

 

Rõõmsat ja edukat õppeaastat kogu kooliperele!

1179_13998_p_v_Marje_Eelmaa_8222Opilastele_oppimislusti_Opetci53i

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee