Suurepärased uudised etluskonkursilt! 

XXXVI Juhan ja Jakob Liivi ning Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule keskendatud üleriigilise koolinoorte etlusvõistluse lõppvoorus tunnustas žürii KENDRA VAHTRAT ERIAUHINNAGA, tõstes esile tema siirast ja lihtsat esitust!

Palju õnne ja aitäh, õpetajad Hannamari Soidla ja Agnes Leemets!

Väike-Maarjas võtsid täna mõõtu tulevased loodusteadlased

Väike-Maarja gümnaasiumis asuvas Lääne-Viru Värkstoas toimus täna, 11. aprillil teadusvõistlus „Katsekakk“. Võistlesid kolmeliikmelised võistkonnad maakonnakoolide 7.-9. klassidest. Mõõtu võtsid tulevased loodusteadlased Sõmeru Põhikoolist, Kiltsi Mõisakoolist, Rakvere Vabaduse Koolist, Laekvere Koolist, Roela Koolist, Väike-Maarja gümnaasiumist, Tamsalu gümnaasiumist. 

Tulemused:

I koht Sõmeru Põhikool

II koht Laekvere Kool

III koht Tamsalu Gümnaasium

Väike-Maarja gümnaasiumi võistkond pälvis parima koostöö eest eripreemia.

Võistlusel lahendati loodusteaduslikke probleeme füüsika, keemia ja bioloogia eksperimentide abil ning vastati teooriaküsimustele. Teemadeks olid põlevkivi, puidu ja jäätmete põletamise tuhkade uurimine, ühe- ja kaheidulehelised taimed ning neist toodetavad biokütused ning päikesepaneelid ja valguse hajumine.

Lisaks võistlusele leidis aset Tartu Ülikooli teaduri Meelis Härmase põnev loeng „Teekond EL 2050 kliimaneutraalsuse poole”, kus käsitleti globaalset soojenemist ja erinevaid elektritootmise meetodeid.

Võistluse žüriisse kuulusid bioloog Jaanus Uibu, keemik Karin Hellat, füüsik Ülle Kikas, bioloog Iris Merilo, laborant Tiiu Maran. Žürii tõi välja, et tore on näha, et noori huvitavad loodusteadused. Žüriiliige Karin Hellat Tartu Ülikooli Uurimislaborist rõhutas, et teadusvõistlus „Katsekakk“ on ainulaadne kogu Eestis. „Meie võistlus propageerib praktilisi oskuste omandamist ja oluline on, et neid saavad osalejad ka oma elus kasutada,“ rääkis žüriiliige Ülle Kikas.

Teadusvõistluse Katsekakk eesmärk on populariseerida loodusteaduste õppimist, õppida paremini tundma teadusmaailma ning võimaldada loodusainetest huvitatud noortel panna end proovile teadmistes ja praktilistes ülesannetes heal tasemel laboris. Sellised konkursid suurendavad võimalust, et noored seoksid oma tuleviku loodusteaduste või teadusmaailmaga, sest Eesti vajab teadlasi ja insenere.

Korraldajad: Väike-Maarja Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Väike-Maarja Gümnaasium

Toetajad: MTÜ PAIK, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit VIROL, Väike-Maarja vald

Heili Tammus 

Väike-Maarja gümnaasium 

Fotod: Heili Tammus

Kriitikakonkurss “Arukas arvustaja”

Vanemuise teatri konkursil „Arukas arvustaja“ osalesid meie kooli gümnasistid Ketlin Veia ja Mairit Müürsalu, kes pidid arvustama enda valikul ühte Vanemuise draama-, muusika- ja balletilavastust.  

Teater Vanemuine kiitis Ketlin Veiat ja Mairit Müürsalu tubli osalemise eest!

Täname õpilasi juhendanud eesti keele õpetajat Hannamari Soidlat!

10. klassi vastuvõtt

Väike-Maarja Gümnaasiumi 10. klassi astumise eelduseks on vestlus ja rahuldavad hinded tunnistusel.

Vestlused 10. klassi kandideerijatega toimuvad 23.-24. aprillil ja 30.aprillil. Vestlusele saad registreeruda siin.

Vestlusele võta kaasa hinneteleht. Kui sulle antud kuupäevad ei sobi, siis anna sellest teada aadressil info@vmg.v-maarja.ee ja lepime kokku sobiva aja.

Vestluste tulemused edastame kandideerijatele hiljemalt 03.maiks.

Lõpuaktused 2024




2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee