Aime Püvi ja Indrek Lillemägi pälvisid Lääne-Virumaa aasta õpetaja galal tunnustuse

Neljapäeval, 1. oktoobril, toimus Sõmeru keskusehoones Lääne-Virumaa haridustöötajate tunnustusüritus “Lääne-Virumaa aasta õpetaja gala”, kus teiste seas tunnustati ka Väike-Maarja gümnaasiumi silmapaistvaid õpetajaid. Tänukirja, lilleõie ja Lääne-Viru maavalitsuse aastaraamatuga tunnustati Indrek Lillemäge ning käesolevast õppeaastast pensionile siirdunud Aime Püvi. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Indrek Lillemägi oli nominent aasta gümnaasiumiõpetaja kategoorias ning staažikas ajalooõpetaja Aime Püvi nominent elutöö auhinnale.

Indrek Lillemägi kahjuks galal osaleda ei saanud

Indrek Lillemägi kahjuks galal osaleda ei saanud

Kolmandat aastat Väike-Maarja gümnaasiumis töötavat noort eesti keele ja kirjanduse õpetajat Indrek Lillemäge tõsteti esile kui koolis uuendusi ja 21. sajandi oskuste arendamist eestvedavat vedurit. Oma tegevuse ja eeskujuga on ta toetanud Väike-Maarja gümnaasiumis nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme õpilastes iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu. Ta peab oluliseks usaldusliku ja olukorrale ning võimetele vastava õpikeskkonna loomist.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Mihkel Juhkami tänab Aime Püvi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Mihkel Juhkami tänab Aime Püvi

Ajalooõpetajat Aime Püvi tõsteti aasta õpetaja galal esile kui inimest, kes on läbi viie aastakümne kujundanud õpilastes järjepidevalt kultuuri-, väärtus- ja kodanikupädevusi. Väike-Maarja gümnaasiumis on ta ajalootarkuseid jaganud 45 aastat. Fanaatilise ajalooõpetajana on ta jäänud paljude õpilaste hinge ning olnud kolleegide ja õpilaste innustajaks ja toetajaks. Teda teatakse kui väga järjepidevat ja oma tööle pühendunud inimest. Tema õpilased on saavutanud kohti esikolmikus nii maakondlikel kui vabariiklikel ajaloo olümpiaadidel. Väike-Maarja gümnaasium saab uhkustundega tõdeda, et õpetaja Aime Püvi on oma eeskujuga tekitanud huvi ajaloo ja ühiskonnateaduste vastu ning näiteks viimase 15 aasta jooksul on igast lennust vähemalt üks-kaks vilistlast jätkanud õpinguid ajaloo, ühiskonnateaduse või õigusteaduse alal.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi rõhutas, et kõik esitatud kandidaadid väärivad esiletõstmist ja tunnustamist, sest tublisid, aktiivseid ja oma tööle pühendunud õpetajaid ja teisi haridusinimesi on äärmiselt palju.

Väike-Maarja valla silmapaistvad õpetajad koos koolidirektorite ja vallavanemaga Lääne-Virumaa aasta õpetaja galal

Väike-Maarja valla silmapaistvad õpetajad koos koolidirektorite ja vallavanemaga Lääne-Virumaa aasta õpetaja galal

Juba kolmandat aastat korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Haridustöötajate Liidu, SA Innove ja piirkondlike komisjonidega konkurssi “Eestimaa õpib ja tänab”, mille kaudu tõstetakse esile õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide, hariduse sõbra, suunajate ja teiste haridusvaldkonnaga seotud inimeste suurepärast tööd. Esmakordselt toimus tunnustusüritus gala nime all ka Lääne-Virumaal ehk “Lääne-Virumaa aasta õpetaja gala”. Konkurssi korraldas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, tunnustusüritus korraldati ühiselt Lääne-Viru Maavalitsusega.

 

Kuni 30. aprillini said kõik soovijad esitada maakondlikule komisjonile omapoolseid kandidaate üleriigilistesse kategooriatesse ja neid oli kokku üheksa: aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta põhikooliõpetaja, aasta kutseõppeasutuse juht, aasta õppeasutuse juht, aasta suunaja ja aasta hariduse sõber. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu moodustatud komisjon ehk maakondlik komisjon lisas veel neli täiendavat maakondlikku kategooriat: aasta noor õpetaja, aasta tugispetsialist, aasta hariduspere ja elutöö auhind. Kokku esitati kandidaate kõikidesse kategooriatesse 62, keda 1. oktoobril maakonna tasandil ka tunnustati. Kõige rohkem oli kandidaate maakondlikus kategoorias “elutöö auhind”, kuhu esitati kokku 10 kandidaati, üleriigilisse kategooriasse esitati kõige rohkem kandidaate aasta põhikooliõpetaja kategooriasse, kokku 9. Lääne-Virumaa maakondlik komisjon viis laekunud ettepanekute osas läbi salajase hääletuse ja hääletustulemuste põhjal selgus iga kategooria võitja. Üleriigilise kategooria laureaat edastati üleriigilisele komisjonile. Samuti oli iga üleriigilise kategooria võitja automaatselt laureaat Lääne-Virumaal.

 

Hindamiskomisjoni kuulusid omavalitsuste liidu hariduskomisjoni, Lääne-Viru maavalitsuse, Lääne-Virumaa haridustöötajate liidu, Lääne-Viru koolijuhtide ühenduse, Lääne-Viru haridusjuhtide liidu, Lääne-Virumaa alushariduse juhtide liidu, Lääne-Virumaa õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindajad.

 

 

NOMINENDID JA LAUREAADID

 

Üleriigilised kategooriad:

 

Aasta lasteaiaõpetaja

 1. Anu Põldmaa, Tamsalu Sääse Lasteaed
 2. Heli Vassar, Sõmeru Lasteaed Pääsusilm – laureaat
 3. Helle Sõber, Vasta Kool, lasteaed “Mõmmik”
 4. Kaidi Kivro, Kadrina Lasteaed Sipsik
 5. Karin Hiis,Tapa Lasteaed Pisipõnn

 

 

Aasta klassijuhataja

 1. Erika Bauer, Rakvere Reaalgümnaasiumi klassiõpetaja
 2. Kaie Kender, Rakvere Reaalgümnaasiumi esimese õpiraskustega õpilaste klassi juhataja – laureaat
 3. Lea Viisu, Põlula Kooli õppealajuhataja ja  inglise keele õpetaja, 7. ja 8. liitklassi klassijuhataja
 4. Maret Salk, Vasta Kooli muusika-ja klassiõpetaja
 5. Siiri Kanarbik, Simuna Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja 8. – 9. liitklassi juhataja

 

Aasta klassiõpetaja

 1. Eda Veskilt, Simuna Kool
 2. Heidi Johanson, Vasta kool
 3. Kairit Lillepuu, Rakvere Reaalgümnaasium
 4. Liina Suurkivi, Kadrina Keskkool
 5. Mare Kütt, Rakvere Gümnaasium – laureaat
 6. Pilvi Kangas, Tapa Gümnaasium

 

Aasta gümnaasiumiõpetaja

 1. Anneli Morgenson, Tapa Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 2. Indrek Lillemägi, Väike-Maarja Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 3. Katrin Remiküll, Rakvere Reaalgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 4. Kristi Aron,  Kunda Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja
 5. Maire Tamm, Tamsalu Gümnaasiumi matemaatika-  ja majanduse õpetaja – laureaat
 6. Reet Bobõlski, Rakvere Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse ning majandusainete õpetaja
 7. Tiina Vanatoa, Kunda Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 8. Veronika Eek, Rakvere Reaalgümnaasiumi inglise keele õpetaja

 

Aasta põhikooli õpetaja

 1. Anneli Morgenson, Tapa Vene Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 2. Anu Laidinen, Vasta kooli õpetaja
 3. Elina Peri, Uhtna Põhikooli muusikaõpetaja
 4. Heidi Reisi, Rakvere Reaalgümnaasiumi  kunsti- ja käsitööõpetaja
 5. Helena Lahi, Haljala Gümnaasiumi ja Rakvere Põhikooli kunstiõpetaja
 6. Katrin Remiküll, Rakvere Reaalgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 7. Kille Kruuv, Vaeküla Kooli kunstiõpetuse õpetaja
 8. Mare Viks, Tamsalu Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 9. Reet Bobõlski, Rakvere Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse ning majandusainete õpetaja – laureaat

 

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja auhind

 1. Leo Nirgi, Rakvere Ametikooli kutseõpetaja – laureaat

 

Aasta õppeasutuse juht

1.  Anne Mäeots, Uhtna Põhikooli direktor

2.   Leevi Ivainen, Tapa Lasteaed Pisipõnn õppealajuhataja

3.   Martti Marksoo, Rakvere Reaalgümnaasiumi direktor

4.   Ülle Viller, Vasta Kooli direktor – laureaat

 

Aasta suunaja

 1. Ave Rosental, Rakvere Ametikooli ja Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaia-Põhikooli psühholoog – laureaat

 

Aasta hariduse sõber:

1.   Ain Suurkaev, AS Rakvere haigla juhataja, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppejõud – laureaat

2.   OÜ Valitermo ja Vahur Liivak OÜ Valitermo juhatuse liige

3.   Jane ja Rene Leisson, Jäneda kooli lapsevanemad

 

 

Täiendavad kategooriad:

 

Lääne-Virumaa noor õpetaja

 1. Epp Vaidre, Rakvere Reaalgümnaasium loodusainete õpetaja – laureaat

 

Lääne-Virumaa tugispetsalist:

1. Greete Toming, Haljala Gümnaasiumi projektijuht, MTÜ Haljala Noortekeskus juhataja

2. Krista Leppik, Vasta Kooli huvijuht

3. Maarit Vaikmaa, Tamsalu Lasteaed Krõll liikumisõpetaja

4.  Maivi Kaljuvee, Tiiu Mähar, Elna Namm, Marge Kuusma- Rakvere Triinu Lasteaia tugispetsialistide meeskond – laureaadid

5.  Tiina Kippel, Rakvere Reaalgümnaasiumi muusika- ja draamaõpetaja

6. Tiina Miilpalu, Kadrina Keskkool meditsiinitöötaja

 

Lääne-Virumaa hariduspere:

 1. Ivo Jõgiste ja Janne Libe Põlula Koolist
 2. Karin Keskla Rakvere Põhikooli  ja Jaak Keskla Tapa Gümnaasiumi õpetajad
 3. Ergo ja Tiina Kärmik Rakvere Reaalgümnaasiumist – laureaadid

 

Lääne-Virumaa elutöö auhind:

 1. Aime Püvi, Väike-Maarja Gümnaasiumi ajalooõpetaja
 2. Eda Sakk, Kadrina Keskkooli ja Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 3. Heli Arge, Vinni Lasteaed Tõruke õpetaja
 4. Maie Männik, kauaaegne Vaeküla kooli õpetaja
 5. Maret Tralla, kauaaegne Ferdinand von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikooli  õppealajuhataja ja direktor – laureaat 
 6. Marge Lepik, kauaaegne Lääne-Viru Maavalitsuse haridusosakonna juhataja – laureaat
 7. Merike Tiilen, Haljala Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 8. Milvi Hallik, Sõmeru Lasteaed Pääsusilm õpetaja
 9. Milvi Lemendik, Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja
 10. Reet Maadla, Ferdinand von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikooli loodusainete õpetaja – laureaat

 

 

 

 

 

 

Sven Hõbemägi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

 

Heili Nõgene

Väike-Maarja Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee