94. lennu pere väljalend

21. juunil lõpetas Väike-Maarja gümnaasiumi 94. lend, mis paistis silma oma väiksuse, aga ka protsentuaalse medalirohkusega. Nimelt said 2016/2017. õppeaastal Väike-Maarjas gümnaasiumihariduse neli noort, kellest kuldmedali pälvis üks ehk 25% lõpetajatest. 2017_12. klass

Südamlikul aktusel saatsid abituriente kõnedega teele direktor Marje Eelmaa, 11. klassi esindaja Brigitta Luik ja valla haridus- ja kultuurinõunik Aare Treial. Abituriendid meenutasid väikse perena veedetud aastaid ja jätsid kooliga hüvasti regilaulu-vormis. Nende muusikaõpetajast klassijuhataja Kaia Klaan võttis pärast kõnepidamist samuti laulu üles.Lõpetajad pälvisid lisaks gümnaasiumi lõputunnistusele ning ohtratele lilledele ja kallistustele igaüks tänukirja just oma tugevate külgede koolis kasutamise eest.

Ranno Rajaste – autasustatud kuldmedaliga ja kiituskirjaga heade tulemuste eest eesti keeles, ühiskonnaõpetuses ja inglise keeles, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga tunnivälise tegevuse ning aktiivse ülekooliliste sündmuste eestvedamise eest, Väike-Maarja nooruse esindamise eest Wiedemanni konverentsil, eduka osalemise omaloomingukonkursil ning ülipositiivse ellusuhtumise ja abivalmiduse eest

Mija-Liis Lohk – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ning tänukirjaga visaduse eest gümnaasiumi lõpule jõudmisel ning sõbraliku suhtumise eest koolikaaslastesse

Maris Pohlak – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse ning heatahtlikule ja sõbralikule klassi vaimu kandjale

Aare Zilinski – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga pühendumuse eest robootikaringis, muheda ja sõbraliku kaaslaseks olemise eest

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee