6.-10. juuni 2016 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT  3. juuni 2016

ESMASPÄEVAL, 6. juunil

 • Kell 8.00 õppekeskuse õpetajate TÖÖKOOSOLEK Anu Eenpuu klassis (õpetaja eneseanalüüsi täitmisest).
 • Kell 9.00 õppekeskuses 3. kursuse inglise keele, matemaatika ja füüsika eksam.
 • Kell 9.00 gümnaasiumis 12. klassi KUNSTIAJALOO koolieksam.
 • Kell 12.00 gümnaasiumi õpetajate TÖÖKOOSOLEK (kokkuvõte rahulolu-uuringutest, üldtööplaan 2016/2017 õa, õpetajate eneseanalüüsi täitmisest, valikained).

TEISIPÄEVAL, 7. juunil

 • Kell 9.00 õppekeskuses abikoka kutseeksam.
 • Kell 9.00 gümnaasiumis 12. klassi ÜHISKONNAÕPETUSE ja BIOLOOGIA koolieksam.
 • Kell 10.00 algklasside majas kokkuvõte 1.–4. klassi HEV õpilaste õpitulemustest (IÕK jms).

KOLMAPÄEVAL, 8. juunil

 • Marje Eelmaa, Helina Lükk ja Liina Kungla Tallinnas HITSA-s.
 • Kell 10.00 põhikooli MATEMAATIKA lõpueksam.

REEDEL, 10. juunil

 • Kell 9.00 õppekeskuses abikoka lõpueksam.
 • Õppekeskus Pärnus koolidevahelisel meistrivõistlusel grillimises – Grillium.

EELINFO:

 • E, 13. juuni kell 9.00 õppekeskuses suurköögikoka teoreetiline lõpueksam.
 • E, 13. juuni kell 9.00 õppekeskuses 3. kursuse ajaloo ja bioloogia eksam.
 • E, 13. juuni kell 10.00 põhikooli VALIKAINE lõpueksam.
 • T, 14. juuni kell 9.00 õppekeskuses suurköögikoka praktiline lõpueksam.
 • T, 14. juuni kell 9.00 õppekeskuses sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik lõpueksam.
 • T, 14. juuni õppekeskuses müüja-klienditeenindaja lõpueksam.
 • 14. ja 15. juuni kell 9.00–17.00 Ebaveres ESMAABIKOOLITUS (osalejate nimekiri).
 • N, 16. juuni kell 9.00 gümnaasiumis ÕPPENÕUKOGU (täiendava õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine).
 • N, 16. juuni kell 11.00 gümnaasiumis 5.–9. klassi HEV õpilaste õpitulemustest (IÕK jms).
 • N, 16. juuni kell 14.00 õppekeskuses õpetajate TÖÖKOOSOLEK (õppeaasta kokkuvõtted, lõpetamine), kell 15.00 õppekeskuse personali pidulik lõunasöök.
 • R, 17. juuni koolitöötajate väljasõit Narva.
 • E, 20. juuni kell 9.00 põhikooli järeleksamid (vajadusel).
 • E, 20. juuni kell 14.00 gümnaasiumi ÕPPENÕUKOGU (järeleksamid, gümn. lõpetamine).
 • T, 21. juuni LÕPUAKTUSED: kell 11.00 õppekeskus, kell 14.00 põhikool, kell 18.00 gümnaasium.
Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee