24 noort saadeti põhikooli lõputunnistusega uude eluetappi

21. juunil toimus Väike-Maarja gümnaasiumi pidulik põhikooli lõpuaktus, kus lõputunnistuse said 24 noort.

Direktor rõhutas oma kõnes, et üheksa aastaga on omandatud vaid minimaalsed teadmised elus hakkama saamiseks. Ta suunas meenutama läbitud kooliteed tõmmates paralleele kooli ja teatri vahel, kus õpilased on kui näitlejad, vanemad karakterikujundajad, õpetajad lavastajad. Oma kõnedega soovisid õnne vallavanem Indrek Kesküla ja 8. klassi nimel Markus Remiküll. Üheksas klass oli lahkumiskingituseks loonud südamliku laulu neid aastaid toetanud klassijuhataja Tuulist. Ühiselt läbitud kooliteed meenutasid oma liigutavas kõnes klassi “ema“ ehk klassijuhataja Tuuli Saksa ning 9. klassi nimel Keneli ja Katariina.

Põhikooli lõpetasid tänavu Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klassis 21 õpilast ning mittestatsionaarses õppes 3 õpilast.2017_9. klass

Iga lõpetaja pälvis peale tunnistuse, lillede ja kallistuste omanäolise tänukirja, kus kirjas just tema tugevused.

Keneli Pohlak – autasustatud kiituskirjaga väga hea õppimise eest, heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses, geograafias, matemaatikas ja muusikas, tänukirjaga heade tulemuste eest mälumängus, teaduslahingus ja vene keeles, tegusa töö eest õpilasesinduse presidendina. Keneli on lõpetanud 2015. a muusikakooli klaveri erialal.

Katariina Pops – autasustatud kiituskirjaga väga hea õppimise eest, tänukirjaga heade tulemuste eest mälumängus, eesti keeles, vene keeles ja teaduslahingus ning kohusetundliku sündmuste eestvedamise eest.

Margit Basmanova – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest vene keeles, kohusetundliku, aktiivse ja järjepideva õppimise eest ühiskonnaõpetuses, sisukate mõtteavalduste eest kirjanduse tundides.

Karmen King – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest vene keeles, kohusetundliku, aktiivse ja järjepideva õppimise eest ühiskonnaõpetuses, osalemise eest rahvatantsus.

Karin Klauks – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, eduka osalemise eest teaduslahingus, kohusetundliku, aktiivse ja järjepideva õppimise eest ühiskonnaõpetuses.

Mailis Kornelt – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, kohusetundliku, aktiivse ja järjepideva õppimise eest ühiskonnaõpetuses.

Kristel Kortin – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest vene keeles ja matemaatikas, kaunite kunstitööde eest.

Geidy Kudi – autasustatud tänukirjaga julgete ja ausate mõtteavalduste, stiilse olemise ja ilusate kunstitööde eest.

Laura Leiten – autasustatud tänukirjaga hoolsa suhtumise eest eksamiperioodil.

Lehar Madis Metsallik – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest vene keeles, matemaatikas ja teaduslahingus. Madis on lõpetanud muusikakooli 2016. a  saksofoni erialal.

Ivike Müürsalu – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpetamisel.

Indrek Niinemets – autasustatud tänukirjaga osalemise eest geograafia ja inglise keele olümpiaadil, osalemise eest rahvatantsus, omanäoliste mõtete avaldamise ja julguse eest eristuda massist.

Marten Remmelg – autasustatud tänukirjaga osalemise eest rahvatantsus ja visaduse eest põhikooli lõpetamisel.

Janne Roots – autasustatud tänukirjaga lennuka fantaasia eest.

Robert Saage – autasustatud tänukirjaga tugeva lõpuspurdi eest.

Henrik Villem Sepping – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest vene keeles ja mälumängus, omanäoliste loovkirjutiste eest, osalemise eest rahvatantsus. Henrik Villem on lõpetanud 2016. a muusikakooli trompeti erialal.

Mikk Sikkar – autasustatud tänukirjaga osalemise eest rahvatantsus.

Sirli Treffner – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku, aktiivse ja järjepideva õppimise eest ühiskonnaõpetuses, emotsionaalse suhtumise eest.

Kaisa Tšakirov – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpetamisel.

Kaiver Veedler – autasustatud tänukirjaga hoolsa suhtumise eest eksamiperioodil.

Vendo Mihkel Veia – autasustatud tänukirjaga motivatsioonipaketi leidmise eest eksamiperioodil ning hea huumorimeele eest.

 

9. klass mittestatsionaarne õpe

Rajur Haarjõe – autasustatud tänukirjaga positiivse ellusuhtumise eest.

Rinco Henk – autasustatud tänukirjaga kõneosavuse ja laia silmaringi eest.

Bronek Miadzielec – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpule jõudmisel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee