Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Ettelugemise päev „Heal meelel ja ilusal keelel“ algklassidele

Õues on mõnus kuldne sügishommik.

Nagu tavaliselt heliseb koolikell ja algab esimene tund. Seekord siiski teisiti. Klassi tuleb õpetaja ja veel keegi õpilastest. 4. klassi õpilased esitavad lastele katkendi raamatust „Puudel Pedro ja igatsustasu“, mille autor on Leelo Tungal.

Et kõik hästi laabuks ja jutt soravalt jookseks, pidid päris mitu last mitmel päeval pärast koolitunde raamatukogus ilmekat lugemist harjutama.

Need vaprad töömesilased olid Karmel Laar, Kadi Lehtlaan, Aveli Kiisk, Jette Kriit 4.a klassist ja Siim Argos, Henry Kiisküla, Eliis Vatt 4.b klassist.

Rakveres, 4. klasside maakondlikul ettelugemisel, esindasid meie kooli Aveli Kiisk ja Siim Argos. Kokku võistles 18 tublit õpilast.

Aitäh, vaprad lugejad!

Aitäh, head kuulajad!

Ilusat ettelugemise päeva kõigile!

Ikka teie sõber raamatukogust – tädi Liidi.

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee