Klassidevaheline mälumäng

Mälumängu 1. voor juba 19. septembril 7. tunni ajal. Igast klassist ootame osalema kuni 5-liikmelist võistkonda!

Sügisnäitus algklasside majas

Loodusnädala raames on kolmapäeval, 19.septembril algklasside majas vahetundides avatud tervisekohvik.

Meie õpilased Lääne-Viru Maakonna algklasside kergejõustikuvõistlustel

Meie kooli tublimate (esimese kuue hulgas) sportlaste saavutused:

1.– 3. klasside poisid

60m jooks

  1. koht Villem Eesmäe ajaga 10,06
  2. koht Andris Ellam ajaga 10,16

Kaugushüpe

  1. koht Reino Kallas 3.43

Pallivise

  1. koht Sten- Karl Kalvik 32,0

400m jooks

2.koht Reino Kallas ajaga 1.19,85

4.koht Villem Eesmäe ajaga 1.20,89

4.-5. klasside poisid

Pallivise

  1. koht Karmo Lõune 48,5m

1.-3. klasside tüdrukud

400m jooks

  1. koht Marit Võhma ajaga 1.26,32

4.-5 -klasside tüdrukud

400m jooks

  1. koht Karolina Alt ajaga 1.16,35

Kooli esindusse kuulusid veel Sven Reonda, Thristo Paju, Mihkel Ilves, Reno Kungla, Marcus-Mattias Vaher, Kaarel Moorits, Rainis Lükk, Andres Ingeroinen, Kristo Prinken, Henri Eenpuu, Carlos Pitkja, Aade Vainjärv, Carmen Vinkel, Kadi Lehtlaan, Elisabeth Ervald, Karlotte Lood, Eva-Angelica Kaldaru, Elisabet Nurkma, Laura-Lisette Kaas, Jane Sumre, Angelina Alt, Laura Eenpuu. Aitäh!

Koolide järjestuses olime 1292 punktiga 6. kohal.

Meie kooli noored Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioonil

 

Väike-Maarja Gümnaasiumi delegatsioon Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioonil

Sel suvel toimus Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioon 31. juulist 2. augustini Tartu Karlova Koolis. Euroopa Noorteparlament (European Youth Parliament, edaspidi EYP) on apoliitiline noortele suunatud haridusplatvorm, mis on esindatud kokku 39 Euroopa riigis. EYP võimaldab osalejatel tutvuda päevakajaliste sotsiaalsete ja poliitiliste probleemidega ning jagada üksteisega innovaatilisi ja edasiviivaid ideid. Platvorm tagab põhjalikud teadmised Euroopa Liidu toimimise kohta ning võimaldab eneseväljendust võõrkeeles, sest ürituste ametlik keel on inglise keel. EYP loob kõikehõlmava keskkonna, milles noored saavad oma isiklikke vaateid enesekindlalt väljendada, jäädes apoliitiliseks. Euroopa Noorteparlamendi ametlik esindaja Eestis on MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN), mis on noorte poolt  loodud ja juhitud üle-eestiline organisatsioon, mille missiooniks on suurendada Eestimaa noorte ühiskonnateadlikkust ja omaalgatust nii riigi kui Euroopa tasandil.

Tartus toimunud regionaalsessioon oli keskkonnateemaline. Noored erinevatest Euroopa riikidest arutasid globaalsete probleemide tekkepõhjuste ja mõju üle ning pakkusid välja  nende lahendus- ja leevendusvõimalusi. Noorte poolt välja pakutud ideed ei jää ainult paberile, vaid edastatakse Euroopa Parlamendi juhtivatele ametkondadele, kus püütakse neid ka reaalselt rakendada. Noored on meie tulevik ja nende ideid tahetakse ka Euroopa Parlamendi tasandil kuulda.

Lääne-Virumaalt osales regionaalsessioonil Väike-Maarja Gümnaasiumi 3-liikmeline delegatsioon: Timo Seppern, Indrek Niinemets ja Villem Sepping. Kuna noormehed osalesid ka 2017. aastal Euroopa Noorteparlamendi Riiklikul Sessioonil Tallinnas, oli neil ettekujutus toimuvast olemas. Neid ei heidutanud, et sessioon kestis kolm päeva suvevaheajast ja nõudis neilt suhtlemisvalmidust inglise keeles keskkonnaalastel ühiskondlikel teemadel rahvusvahelises seltskonnas. Nad otsustasid täiendada oma kogemuspagasit ja  haarata taas võimalusest kinni.

Villem: Meile täitsa meeldis ka seekordne noortesessioon, kus lahati keskkonnaalaseid probleeme. Esimesel päeval tutvusime oma komitee liikmetega ning arendasime koostööd läbi mängude ja harjutuste. Teisel päeval keskendusime oma komitee teemadele, mis omakorda arutati mitmeid viisi läbi, et leida just õiged lahendused peamistele murekohtadele ning valmistusime avatud debatiks, mis toimus kolmandal päeval kõikide meeskondade vahel. Iga komitee pidas avakõne, vastas kuulajate küsimustele ning esitas lõpukõne. Pärast komitee sõnavõttu said teised meeskonnad hääletada, milliste komitee resolutsioonid lähevad läbi ja millised mitte. Minu töörühma peamiseks probleemteemaks oli mesilaste vähenemine meie planeedil. Arutasime, mis seda põhjustab ja millised on tagajärjed. Püüdsime ka välja töötada plaani, kuidas saaks mesilaste suremust ennetada/peatada.

Timo: Minu komitee lühendatud nimetus oli AGRI (põllumajandus ja maaelu areng) ning teemaks olid GMO-d ehk geneetiliselt muundatud organismid. Inimeste seas tekitas vastumeelsust see, et GMO-del on võimalikke kahjulikke mõjusid loodusele ja inimestele. Meie ülesandeks oli nendele probleemidele lahenduste leidmine ja teistele sessioonil osalejatele GMO-de kasulikkuse selgitamine ning panna neid mõistma nende ohutuses. Valisin selle teema, sest elan ise maapiirkonnas ja põllumajandus ja maaelu areng on minu jaoks tähtsal kohal. Sessiooniga jäin rahule, sest sain enda arvamust avaldada ja aidata minu teemaga seotud lahenduste leidmisel kaasa ning ka sellepärast, et komitee kaaslasteks olid väga toredad inimesed.

Indrek: Mina töötasin Timoga samas komitees, kus lahkasime GMO-probleemi. EYP sessionid on meile hakanud meeldima alates meie esimesest kogemusest 2017. aasta sügisel. Lisaks poliitika arutamisele, annab sessioon hea võimaluse suhelda välismaa delegaatidega ning tutvuda nii nende enda kui ka nende kultuuriga. Me oleme EYP sessioonide kaudu leidnud uusi tuttavaid, kellega koos meil on olnud huvitav olla. Tutvumismängud ja koostööharjutused leida kiiresti ühise keele. Oleme vastastikuliselt tutvustanud oma kultuuri, jaganud  ühiskondlikke seisukohti. Leidsime nii sarnasusi kui ka erinevusi. EYP noortesessioonid on heaks näiteks, kuidas erinevate riikide vahel saavad olla  head suhted, multikultuurne ühiskond saab toimida rahumeelselt ja probleeme saab diplomaatiliselt lahendada.

Nii Timo, Villem kui ka Indrek ootavad juba uut Euroopa Noorteparlamendi Riiklikusessiooni, mis leiab aset juba 20.-25. oktoobril Pärnus. Nad loodavad, et delegatsiooniga liitub teisigi Väike-Maarja 9.-12. klassi hakkajaid noori, kus on valmis panustama aega ja kaasa mõtlema parema ühiskonna nimel rahvusvahelisel tasandil.

Kristi Põdra

Väike-Maarja Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

 

 

 

 

 

 

 

Fotod: TEN- Tegusad Eesti Noored

Kollaaž: Villem Sepping

Vallas alustab tööd psühholoog

Alates 5. septembrist alustab meie vallas tööd psühholoog Ave Rosental. Vastuvõtu ajad on teisipäeviti ja reedeti kella 9.00- 16.00, vajalik eelnev registreerimine. Registreerumiseks pöörduda lastekaitsespetsialisti Tiia Kaselo poole (tel. nr 3295762).

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee