Lastevanemate küsitluse kokkuvõte nutivaba vahetunni kohta

Küsitlusele vastas kokku 217 lapsevanemat.

Nutivabu vahetunde pooldas 88,5% (192) ja ei pooldanud 11,5% (25) lapsevanemat.

Need vanemad, kes toetasid nutivabu vahetunde vastasid küsimusele : “Palju veedab Teie laps aega nutiseadmes ööpäevas” järgmiselt:

  • rohkem kui 2 tundi – 62% (118)              
  • kuni 2 tundi – 37% (72)
  • ei tea kui kaua veedab laps nutis -1% (2)

Need vanemad, kes ei toeta nutivabu vahetunde vastasid küsimusele : “Palju veedab Teie laps aega nutiseadmes ööpäevas” järgmiselt:

  • rohkem kui 2 tundi  84% (21)
  • kuni 2 tundi –  16% (4)

Enamus lapsevanemaid leidis, et õpilased võiksid vahetundides puhata või siis tegeleda selliste tegevustega nagu male, lauamängud jne.  Ettepanekuna käis läbi ka, et õpilastel võiks olla võimalik kuulata vahetundides muusikat, lahendada viktoriine, orienteeruda või tegeleda spordiga.

Oli ka vastajaid, kes leidsid, et nutiseadmete kasutamine vahetunnis on ainuke võimalus, kuidas õpilane saab ennast korraks välja lülitada ja puhata ning, et nutiseadme kasutamine õppevahendina annab võimaluse enne hindelist tööd korrata.

Erinevad uuringud on näidanud, et liigse nutitelefoni kasutamise tõttu võivad väheneda noorte inimkontaktide hulk, tekkida unehäired, väheneda füüsiline aktiivsus ja produktiivsus, langeda õppeedukus ning suureneda üksinduse, ärevuse ja depressiooni tekkerisk.

Lapsed õpivad eeskujude kaudu ning kõige suuremaks eeskujuks on mõistagi lapsevanemad. Just lapsevanemad kujundavad lapses hoiakuid näitena nii nutimaailma kui sportimise vastu, mistõttu ei ole kokkusattumus, et spordipisikuga nakatavad lapsi just nende aktiivsed vanemad. See võiks olla hea motivaator ka lapsevanematele, et oma argipäeva rohkem sporti tuua. Koos sportimine on suurepärane ajaviide kogu perele ja kasvatab samaaegselt lapses huvi aktiivse eluviisi vastu.

Spordikeskuse juhataja üleskutse

Armas vallakodanik!

4. juunil avasime Väike-Maarjas kauaoodatud ja igatsetud staadioni. Meie suureks rõõmuks kasutab kogukond seda usinasti. Kõik on kindlasti ka märganud, et staadioni Ravi tn. poolsesse otsa on tekkinud kollane ja sinine matihunnik.  Nende täpsem nimetus on kõrgushüppe ja teivashüppe matid ning need on kindla suunitlusega täpselt nendesamade spordialade harrastamiseks treeneri juuresolekul. Matid on kallid ja  õrnad ning kui neid kasutada batuutidena, on nende eluiga lühike.  Samuti veel üks suur palve- staadionil liikudes jätame esimese raja (kõige murupoolsem) vabaks ja kasutame kõiki ülejäänud radu. Esimene rada on vaid võistlemiseks, sest muidu kulub see lihtsalt auklikuks😊

Siit tuleb ka üleskutse- head lapsevanemad, kutsume Teid koostööle ja appi selgitama oma võsukestele, et asjad seisavad korras ja tervetena vaid siis, kui me ise kõik neid väga hoiame. 😊

Jane Kool

Väike-Maarja spordikeskuse juhataja

2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee