20.-22. juuni 2016 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT  16. juuni 2016

ESMASPÄEVAL, 20. juunil

 • Kell 9.00 põhikooli matemaatika järeleksam.
 • Kell 10.00–13.00 esimesed vestlused 10. klassi astujatega.
 • Kell 14.00 gümnaasiumi ÕPPENÕUKOGU (järeleksamid, põhikooli ja gümn. lõpetamine).

 

TEISIPÄEVAL, 21. juunil

 • Kell 11.00 seltsimajas õppekeskuse LÕPUAKTUS.
 • Kell 14.00 seltsimajas põhikooli LÕPUAKTUS.
 • Kell 18.00 seltsimajas gümnaasiumi LÕPUAKTUS.

 

KOLMAPÄEVAL, 22. juunil

 • Kell 10.00–13.00 esimesed vestlused 10. klassi astujatega.
 • Gümnaasiumi õpetajatel esitada direktorile ja õppealajuhatajale eneseanalüüsid.

 

NELJAPÄEVAL, 23. juunil

 • VÕIDUPÜHA

 

REEDEL, 24. juunil

 •  JAANIPÄEV

 

 

EELINFO:

 • E, 29. aug. kell 9.30 Rakvere Ametikoolis Lääne-Virumaa Hariduspäev.
 • T, 30. aug. kell 10.00 gümnaasiumi ÕPPENÕUKOGU.
 • T, 30. aug. kell 18.00 seltsimajas Väike-Maarja Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek.

 

Viieteistkümnes aasta riigikaitseõpinguid

Pilte riigikaitselaagrist saab vaadata SIIN. 

Väike-Maarja gümnaasium on üks esimesi riigikaitset õpetavaid koole maakonnas ja see õpe on heal tasemel ning õpilaste seas armastatud tänini. Ka lõppeval õppeaastal läbisid 10. klassi õpilased 35 tundi riigikaitse teooriaõpet (ehk igal õppenädalal toimus üks tund) ja kinnistasid omandatud teadmisi kooliaasta lõpul 35tunnises praktilise õppe laagris.

1.–3. juuni veetsid kümnendikud traditsioonilises riigikaitselaagris, kus viidi aasta jooksul õpitud teooria praktikasse.

IMGP9040Osa laagrist möödus Rutjal, kus harjutati taktikat, kaitseliidu lasketiirus laskmist lahingrelvadest, käsikuulipildujast ja sõjaväepüstolist ning õpiti läbi öise häire telklaagrist evakueerumist. Viktoriinis pandi proovile riigikaitsealased teadmised, lisaks õpiti maskeerimist ja suurepärased suveilmad andsid võimaluse ujumistreeningutekski.

Teine osa laagrist möödus kodule lähemal, Porkunis. Toimus sportlik matk ümber Porkuni järve, mille käigus sai samuti talvel õpitut rakendada, et kontrollpunktides erinevaid ülesandeid lahendada. Meie tuntud kodu-uurija ja ajaloohuviline Hanno Tamm rääkis õpilastele sõjatemaatikast ning Porkuni lahingust. IMGP9116

Õpilasi toitlustas kaitseliidu Viru maleva naiskodukaitse, kuid viimasel päeval tehti süüa ise kaitseväe toidupakkidest, mis eeldas siiski juhendamist ja uute oskuste omandamist.

Et elamus veelgi ehedam oleks, oli kaitseliit organiseerinud laagrisse sõiduks sõjaväemasinad ja Kirde KRK Tapa väljaõppekeskuselt said õpilased selga digivormid.

Riigikaitselaager oli sedakorda omakoolipõhine, kuid võimalik, et tulevikus korraldatakse riigikaitselaagrit teiste maakonnas riigikaitset õpetavate koolidega samaaegselt ja samas kohas.

Riigikaitseõpe on kujundanud Väike-Maarja gümnaasiumi nägu juba viimased 15 aastat.

Riigikaitselaagri läbimise tunnistused antakse õpilastele traditsiooniliselt üle uue õppeaasta avaaktusel, 1. septembri aktusel.

Meie kooli traditsioon on pidulik matriklite üleandmine 10. klassi õpilastele Vabadussõja ausamba juures direktori ja kaitseliidu poolt. Värsked gümnasistid tõotavad seejuures kanda kindlaid väärtuseid ja olla ustavad Eesti riigile, koduvallale ja koolile.

Samuti on just 10. klass kaitseliidu vormides vabariigi aastapäeva aktusel Vabadusõja ausamba juures auvalves.

IMGP9121Üheks väljundiks riigikaitseõppele on ka riigikaitset õpetavate koolide vaheline laskevõistlus Gustav Lokotari rändauhinnale, mis leidis tänavu aset Kadrinas aprillikuus ning mille võitis seekord Väike-Maarja võistkond. Individuaalarvestuses võtsid tütarlaste seas õhupüssiharjutuses Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased Gerttu Kuntro esimese ja Cristijanne Mannineni teise koha. Ka spordipüssiharjutuses tulid Väike-Maarjasse esimene koht, Tiiu Laidsalu, ja teine koht, Cristijanne Manninen. Poiste õhupüssiharjutuses said Väike-Maarjast Steven Randma teise ja Sten Saaremäel kolmanda koha. Spordipüssiharjutuse võitja oli Kristjan Baiduza Väike-Maarja gümnaasiumist. Õpilaste laskmise juhendajaks oli Jaanus Raidlo, teooriaõpe ja võistluste korraldus oli Ants Rikbergilt.

Riigikaitseõpe tähendab tihedat omavahelist koostööd erinevate asutuste vahel. Heaks partneriks on õppe korraldamisel kaitseliidu Viru malev ja Kirde kaitseringkonna Tapa väljaõppekeskus. Nii teooriat kui ka praktilist õpet korraldab koolis kaitseliitlane ja riigikaitseõpetaja Ants Rikberg. Meditsiiniõppe läbiviimiseks kasutati selleks sobivat Väike-Maarja Päästekolledži klassi. Samuti kaasatakse abilisi laagri korraldamisse. Ants Rikberg ja 10. klass tänavad tänavust laagrimeeskonda – aitäh, Lea Matusorg, Jaanus Raidlo, Andres Tomingas, Gert Raidla, Mark Liivalaid.

Riigikaitseõppeks taotleb kool toetust läbi Kaitseministeeriumi Kaitseressursside Ametilt. Kaitseministeerium toetab riigikaitse õppevahendite ostu, laagri korraldamist ning õppekäike, näiteks külastati sel õppeaastal Okupatsioonide muuseumit ja Eesti Vabadusvõitluse muuseumit.IMGP9170

 

 

Õppeaasta lõpp avardas koostöö mõistet

 

Lõppevat õppeaastat ilmestasid Väike-Maarja gümnaasiumis veerandi lõppudel juba traditsiooni staatuse omandanud loovus- ja projektipäevad. Neljanda veerandi lõpp ei olnud erandiks, vaid lastekaitsepäev pani efektse ja energiast kantud punkti kooliaastale.

1. juunil pidasid Väike-Maarja gümnaasium ja õppekeskus koostööpäeva. 5.–8. klass, 11. klass ning õppekeskuse õpilased kogunesid õppekeskuse saali, et meenutuseks üle vaadata film Väike-Maarjas hiljuti peetud suurejoonelisest Playbacki maakondlikust voorust.

Seejärel jagati õpilased ülekoolilistesse segameeskondadesse ja suur koostöö harjutamine võiski alata. Iga meeskond sai enda kätte tahvelarvuti, mis suunas paikapandud logistika alusel järgemööda kaheksasse töötuppa ning igas töötoas tuli lisaks põhitegevusele lahendada tahvelarvutis lisaülesanne.

Õpilaskodu puhketoas ootas Eeva pallide ülesandega, kus tuli ämbritäis palle nööridest tehtud rennide abil õigesse kohta toimetada. Natuke katsetamist, tunnetus kätte ja igaühe pallid veeresid kokku ühte anumasse. Õppekeskuse saalis ootas Siivi koolitusfirmast 360° hiigelsuure pliiatsiga, millega tuli ühiselt meeskonnana kirjutada paberile sõna „PÄIKE“.IMG_3716

Ühes töötoas tuli kõigil taas ühiselt tegemist paeltega, teises naeltega. Aga võtame ükshaaval. Paelte töötoas tehti Virge ja Külli juhendamisel paarilisega koostööd, et ühe käega kingapaelu siduda – üks parema, kaaslane vasaku käega ja vastupidi. Naelte töötoas andis Marje ülesandeks panna terve peotäis naelu toetuma üheleainsale naelale – natuke ühist katsetamist ja naeltest ehitatud viilkatus leidis oma tasakaalupunkti naelapeal.

Luule juhendamisel panime suurtest pusleklotsidest kokku noolekujutisi. Kahes töötoas toetusime üksteise pimesi tunnetamisele. Keneli ja Katarina töötoas loendasime pimesi arve – kui mitu inimest samal ajal arvu ütlesid, alustasime algusest. Eikki töötoas joonistasime pimesi kaaslase juhendamise abil pilte.

IMG_3730Ja Karin trikitas meid ennast kaaslastele rohkem tutvustama, lastes igaühel tualettpaberi rullist paberit võtta, ning seejärel üllatuslikult end iga paberitüki jagu iseloomustada.

Pärast kosutavat lõunapausi said meeskonnad taas tahvelarvutid enda kätte, et luua koostööteemalised videod. Valminud filmidega alustame sügisel juba uut, koostööhõngulist 2016/2017. õppeaastat.

Töötubade järgsel kogunemisel tõusid enamike õpilaste käed vastuseks küsimusele, kas koostööpäev meeldis ja võiks tulevikus kordudagi. Lemmiktöötubade nimetamisel aga üksmeelt ei leitud, läbisegi kõlasid erinevad arvamused. Seega tundub, et igaüks leidis endale midagi. Ja küllap sai igaüks pisut tuttavamaks oma koolikaaslastega, arendas oma koostööoskusi ning ehk laiendas enda jaoks ka koostöö mõistet ja vajalikkust.

Ja ärgem unustagem, et kogu sündmus toimus õppekeskuse hoones, et vaikusega toetada gümnaasiumimajas põhikooli eesti keele eksamit sooritavaid kaasõpilasi. Selline koostöine panuski koolipere poolt.

Koostööpäeva viisid läbi huvijuht Helina koos abilistega ja koolitusfirma 360°.

13.-17. juuni 2016 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT  9. juuni 2016 

ESMASPÄEVAL, 13. juunil

 • Kell 9.00 õppekeskuses 3. kursuse ajaloo ja bioloogia eksam.
 • Kell 9.00 õppekeskuses suurköögikoka teoreetiline lõpueksam.
 • kell 10.00 põhikooli VALIKAINE lõpueksam.

 

TEISIPÄEVAL, 14. juunil

 • Kell 9.00 õppekeskuses suurköögikoka praktiline lõpueksam.
 • Kell 9.00 õppekeskuses sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik lõpueksam.
 • Kell 9.00 õppekeskuses müüja-klienditeenindaja lõpueksam.
 • Kell 9.30 – 17.00 Ebaveres ESMAABIKOOLITUS (osalejate nimekiri stendil).

 

KOLMAPÄEVAL, 15. juunil

 • Kell 9.00 – 17.00 Ebaveres ESMAABIKOOLITUS (osalejate nimekiri stendil).

 

NELJAPÄEVAL, 16. juunil

 • Kell 9.00 gümnaasiumis ÕPPENÕUKOGU (täiendava õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine).
 • Kell 11.00 gümnaasiumis 5.-9. klassi HEV õpilaste õpitulemustest (IÕK jms).
 • Kell 14.00 õppekeskuses õpetajate TÖÖKOOSOLEK (õppeaasta kokkuvõtted, lõpetamine), kell 15.00 õppekeskuse personali pidulik lõunasöök.

 

REEDEL, 17. juunil

 •  Kell 7.45 gümnaasiumi juurest väljasõit Narva. Lõunasöök Narvas on kõigil oma kulul (maksumus 3 – 6 eurot).

 

EELINFO:

 • E, 20. juuni kell 9.00 põhikooli järeleksamid (vajadusel).
 • E, 20. juuni kell 14.00 gümnaasiumi ÕPPENÕUKOGU (järeleksamid, gümn. lõpetamine).
 • T, 21. juuni LÕPUAKTUSED: kell 11.00 õppekeskus, kell 14.00 põhikool, kell 18.00 gümnaasium.

Väike-Maarjasse tuli KEAT laagrist 4. koht

Väike-Maarja gümnaasiumi 6. klassi õpilased saavutasid möödunud nädalal „Kaitse end ja aita teist“ laagris neljanda koha.

KEAT2016

VMG esindus. Foto: Kristel Kitsing

“Kaitse end ja aita teist” ehk KEAT on põhikooli õpilastele mõeldud koolitus, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Igal õppeaastal leiavad koolides 6. klassi õpilastele aset koolitused, mis kulmineeruvad kevadel laagri ja võistluspäevadega, kus korratakse üle teooriatundides õpitu, tehakse temaatilisi teatevõistlusi ja viiakse läbi muid lõbusaid tegevusi.

Kui õppeaasta vältel läbisid koolituse kõik kuuendikud, siis laagrisse pääsesid koolist kümme õpilast. Laager toimus Lammasmäel 31. maist 2. juunini. Väike-Maarja gümnaasiumit esindasid 6.A klassist Lisette Akkuratov, Gerly Riives, Birgit Veermets, Kardo Eino Klement ja Karl Siimer ning 6.B klassist Anete Tomingas, Madli Matvejev, Krislyn Kitsing, Reno Kiisküla ja Voldemar Pops.

Võistlustel, mis koondusid nimetuse alla „Karussell“, said väikemaarjalased 3. koha ning orienteerumisel 7. koha, üldarvestuses kuulus neile maakonna 23 kooli seas 4. koht.

6.-10. juuni 2016 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT  3. juuni 2016

ESMASPÄEVAL, 6. juunil

 • Kell 8.00 õppekeskuse õpetajate TÖÖKOOSOLEK Anu Eenpuu klassis (õpetaja eneseanalüüsi täitmisest).
 • Kell 9.00 õppekeskuses 3. kursuse inglise keele, matemaatika ja füüsika eksam.
 • Kell 9.00 gümnaasiumis 12. klassi KUNSTIAJALOO koolieksam.
 • Kell 12.00 gümnaasiumi õpetajate TÖÖKOOSOLEK (kokkuvõte rahulolu-uuringutest, üldtööplaan 2016/2017 õa, õpetajate eneseanalüüsi täitmisest, valikained).

TEISIPÄEVAL, 7. juunil

 • Kell 9.00 õppekeskuses abikoka kutseeksam.
 • Kell 9.00 gümnaasiumis 12. klassi ÜHISKONNAÕPETUSE ja BIOLOOGIA koolieksam.
 • Kell 10.00 algklasside majas kokkuvõte 1.–4. klassi HEV õpilaste õpitulemustest (IÕK jms).

KOLMAPÄEVAL, 8. juunil

 • Marje Eelmaa, Helina Lükk ja Liina Kungla Tallinnas HITSA-s.
 • Kell 10.00 põhikooli MATEMAATIKA lõpueksam.

REEDEL, 10. juunil

 • Kell 9.00 õppekeskuses abikoka lõpueksam.
 • Õppekeskus Pärnus koolidevahelisel meistrivõistlusel grillimises – Grillium.

EELINFO:

 • E, 13. juuni kell 9.00 õppekeskuses suurköögikoka teoreetiline lõpueksam.
 • E, 13. juuni kell 9.00 õppekeskuses 3. kursuse ajaloo ja bioloogia eksam.
 • E, 13. juuni kell 10.00 põhikooli VALIKAINE lõpueksam.
 • T, 14. juuni kell 9.00 õppekeskuses suurköögikoka praktiline lõpueksam.
 • T, 14. juuni kell 9.00 õppekeskuses sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik lõpueksam.
 • T, 14. juuni õppekeskuses müüja-klienditeenindaja lõpueksam.
 • 14. ja 15. juuni kell 9.00–17.00 Ebaveres ESMAABIKOOLITUS (osalejate nimekiri).
 • N, 16. juuni kell 9.00 gümnaasiumis ÕPPENÕUKOGU (täiendava õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine).
 • N, 16. juuni kell 11.00 gümnaasiumis 5.–9. klassi HEV õpilaste õpitulemustest (IÕK jms).
 • N, 16. juuni kell 14.00 õppekeskuses õpetajate TÖÖKOOSOLEK (õppeaasta kokkuvõtted, lõpetamine), kell 15.00 õppekeskuse personali pidulik lõunasöök.
 • R, 17. juuni koolitöötajate väljasõit Narva.
 • E, 20. juuni kell 9.00 põhikooli järeleksamid (vajadusel).
 • E, 20. juuni kell 14.00 gümnaasiumi ÕPPENÕUKOGU (järeleksamid, gümn. lõpetamine).
 • T, 21. juuni LÕPUAKTUSED: kell 11.00 õppekeskus, kell 14.00 põhikool, kell 18.00 gümnaasium.

Koostööpäev

1. juunil pidasid Väike-Maarja gümnaasium ja õppekeskus koostööpäeva. Oma panuse sellesse päeva andis ka kooliraamatukogu töötoaga “Räägi endast”. Oli lõbus päev.

pilte näed siit:
Raamatukogu juhataja Karin Kiik
01.06.2016
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee