Raamatukogu ootab õpikuid laenutama

Raamatukogu ootab õpikuid laenutama gümnaasiumi 3. korrusele. Palume pidada kinni klassile määratud õpikute laenutamise ajast. Võtta kaasa lugejapilet või õpilaspilet.
Neljapäeval, 25. augustil
9. klass kell 8.30-10.30
6. klass kell 11.00-12.30
8. klass kell 13.00-14.30

Esmaspäeval, 29. augustil
5.A klass kell 8.30-10.00
5.B klass kell 10.30-12.00
10. klass kell 12.30-14.30

Kolmapäeval, 31. augustil
7.B klass kell 8.30-10.00
7.A klass kell 10-30-12.00
11. ja 12. klass kell 12.30-14.00

Info: koolirk@hot.ee

22.08.2016

Õppeaasta algus

2016/2017. õa algab Väike-Maarja gümnaasiumis 1. septembril 2016. a kell 9.00 klassijuhatajatunniga ning jätkub kell 9.45 aktusega Väike-Maarja seltsimajas.

Õpilasliinid väljuvad 1. septembri hommikul tavapärasest 1 tund hiljem. Tagasi sõidavad õpilasliinid kell 11.

Lastevanemate üldkoosolek toimub 30. augustil kell 18

Lastevanemate üldkoosolek toimub 30. augustil 2016. a kell 18 Väike-Maarja seltsimajas.

Päevakord:

  1. Kokkuvõte õpilaste ja vanemate rahulolu-uuringutest. M. Eelmaa
  2. Kokkuvõte 2015/2016. õa õppetööst. L. Ipsperg
  3. Kokkuvõte õpilaste tervisenäitajatest. R. Veelma
  4. Informatsioon uueks õppeaastaks. M. Eelmaa

Üldkoosolekule järgnevad klasside koosolekud Väike-Maarja gümnaasiumi peamajas.

Väljasõit ÖÖJOOKSULE 13. augustil kell 19.30

Väljasõit kõigile, kes on registreerunud Väike-Maarja gümnaasiumist ja õppekeskusest Rakveres toimuvale EESTI ÖÖJOOKSULE ja maksnud ühise transpordi eest, laupäeval, 13. augustil kell 19.30 gümnaasiumi juurest.

Väike-Maarja gümnaasium väljastas põhikoolilõpetajatele 38 lõpuviisat uude eluetappi suundumiseks

21. juunil toimus Väike-Maarja gümnaasiumi pidulik põhikooli lõpuaktus, kus lõputunnistuse said 38 noort.

Direktor Marje Eelmaa nimetas lõputunnistust ühtlasi ka lõpuviisaks piiri ületamiseks uude etappi, mis lisaks saavutustele kajastab igaühe suhtumist. Iga lõpetaja sai peale tunnistuse, kallistuste nii praeguselt kui ka esimeselt klassijuhatajalt ja lillede omanäolise tänukirja, kus kirjas just tema tugevused.

9.A nimel kõnelesid lõpetamise emotsioonidest ja mõtetest Berta Viikberg ja Mairo Kivipõld ning 9.B nimel Krete Hurt. Mõlemad klassid esitasid lahkumiskingitusena omaloominguga põimitud laulud. Nende eeskujul esitasid ka klassijuhatajad Kristi Põdra ja Relika Maripuu luulepõimiku, kuhu sisse pandud kummagi klassi kogemused.

Õnnitlema oli tulnud vallavanem Indrek Kesküla, kes tõi välja, et aktusel ja loomingulistest esinemistest joonistus välja klasside ühtehoidvus. 8. klassi poolt õnnitlesid lõpetajaid Keneli Pohlak ja Kelly Maidla, rääkides, kuidas 9. klassid neile eeskujuks olnud on, ning soovides head lendu. Õpetaja Indrek Lillemägi pidas spontaanse kõne, tänades 9. klasse kui tema kõige suuremaid õpetajaid.

2016. aastal lõpetasid Väike-Maarja gümnaasiumi kahes üheksandas klassis kokku 30 õpilast ning mittestatsionaarses õppes 8 õpilast.

IX a ja IX b 2016

9.A klass

Renee Aava – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku ja mõnusa suhtumise eest õppetöösse.

Marko Braust – autasustatud tänukirjaga humoorikate esinemiste ning ülima rahumeelsuse eest.

Karel Kallasmaa – autasustatud tänukirjaga isikupäraste loovtekstide ning töökuse eest.

Mairo Kivipõld – autasustatud tänukirjaga heade tulemuste eest pranglimises, positiivsete mässukatsete ja huumorisoone eest, osalemise eest rahvatantsus. Mairo on lõpetanud muusikakooli trompeti erialal.

Eveli Klaan – autasustatud tänukirjaga värvikate lugude ning sisukate küsimuste eest kirjanduse tundides, julgete ja ausate mõtteavalduste eest.

Edward Heldur Kurim – autasustatud tänukirjaga ülipositiivse suhtumise ning kõige ägedama luuleraamatu eest, hea stiilitunnetuse eest ja osalemise eest rahvatantsus.

Janelle Laukse – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, töökuse ja väga koostöise suhtumise eest.

Jete Hendrika Lood – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, lugemiskire ja julgete mõtteavalduste eest, osalemise eest rahvatantsus, tublile laulutüdrukule. Jete Hendrika on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Carolin Määltsemees – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, panuse eest õpilasesinduse töösse, väga koostöise suhtumise ja põhjalikkuse eest. Carolin on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Sandro Palmits – autasustatud tänukirjaga humoorikate rollide ja esinemisjulguse ning vallatute riimide eest.

Maris Praats – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest ajaloos, matemaatikas ja bioloogias, panuse eest õpilasesinduse töösse, teadliku enesearendamise, sotsiaalse julguse ning intelligentsete mõtete eest. Maris on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Rait Soomer – autasustatud tänukirjaga huumorikate esinemiste ja videote eest kirjanduse tundides.

Heiki Sädem – autasustatud tänukirjaga enesesunnitahte, hea suhtlemisoskuse ning positiivsuse eest.

Marek Tealane – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest matemaatikas ja pranglimises, loogilise mõtlemise ning optimismi eest, osalemise eest rahvatantsus.

Berta Viikberg – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest ajaloos, julgete ja ausate mõtteavalduste eest.

9.A klassi klassijuhataja oli Kristi Põdra.

 

9.B klass

Karola Ainsar – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest inglise keeles, osalemise eest rahvatantsus, poeetilise ellusuhtumise ning tugeva sotsiaalse närvi ning kaunite kunstitööde eest.

Krete Hurt – autasustatud tänukirjaga heade tulemuste eest ajaloos, erilise fantaasia ning kirglike esinemiste eest ja tublile laulutüdrukule.

Jaagop Janson – autasustatud tänukirjaga tublile korvpallurile, mõnusa suhtumise ja humoorikate juttude eest.

Anette Kasemets – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, suurte eesmärkide ning emotsionaalse suhtumise eest.

Victoria Mitt – autasustatud tänukirjaga väga hea õppimise eest, heade tulemuste eest matemaatikas, geograafias ja ajaloos, filosoofiliste kirjatööde ning ülima süvenemise eest.

Remo Murumaa – autasustatud tänukirjaga heade saavutuste eest korvpallis, spordireporterliku infojagamise ja huumori eest.

Tanel Ojasaar – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest kooliüritustel, vaimukate lahenduste ning heatahtliku meeskonnatöö eest.

Diana Piilsaar – autasustatud tänukirjaga sõbraliku suhtumise eest klassikaaslastesse, suure lugemuse ning teiste paika panemise eest kirjanduse tundides.

Kiur Pohlak – autasustatud tänukirjaga klassikaaslaste abistamise eest vene keeles ja nakatava naeru eest, kiirete lahenduste ja kriminaalkirjanduse tutvustamise eest.

Pille-Riin Puškina – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse, väga hea keeletaju ja süvenemise eest.

Mait Suursaar – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest kooliüritustel ja  sportlikult veedetud aastate eest, inspireerivate eesmärkide ning enesesunnivõime eest.

Kirke Tobreluts – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest ajaloos ja kunstiõpetuses, osalemise eest rahvatantsus, julgete küsimuste, filosoofiliste tekstide ning positiivse mässumeelsuse eest. Kirke on lõpetanud muusikakooli viiuli erialal.

Richard-Erich Trestip – autasustatud tänukirjaga heade tulemuste eest muusikas ja osava nupukeeramise eest kooliüritustel, positiivsetele lahendustele suunatud mõtteviisi ning hea rühmatööoskuse eest. Richard-Erich on lõpetanud muusikakooli klarneti erialal.

Mark Vainomaa – autasustatud tänukirjaga osalemise eest robootikavõistlustel, videote monteerimise ning humoorikate loovtekstide eest.

Õnne-Liisi Viidas – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse, kirjutamiskrambist üle saamise, positiivsuse ja töökuse eest.

9.B klassi klassijuhataja oli Relika Maripuu.

 

9. klass – mittestatsionaarne õpe

Kristin Aas – autasustatud tänukirjaga positiivse ellusuhtumise eest.

Maik Danilov – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse.

Ragnar Hinn – autasustatud tänukirjaga kõneosavuse ja laia silmaringi eest.

Rainer Kangur – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpule jõudmisel.

Mardo Kanna – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpule jõudmisel.

Mairi Kaupmees – autasustatud tänukirjaga hoolsa suhtumise eest eksamiperioodil.

Joonas Pau – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpule jõudmisel.

Kerli Võrno – autasustatud tänukirjaga hoolsa suhtumise eest eksamiperioodil.

 

Mittestatsionaarse õppe 9. klassi klassijuhataja oli Merike Tammus.

93. lend lisas Väike-Maarja gümnaasiumi autahvlile neli medalisti

21. juunil 2016. a lõpetas Väike-Maarja gümnaasiumi 93. lend, mis paistis silma oma aktiivsuse ja ühtehoidvusega, aga ka kahe kuldmedalisti ja kahe hõbemedalistiga. Väga heade õpitulemustega pälvisid kuldmedalid Simoona Must ja Hannamari Soidla ning hõbemedalid Sandra Alas ja Mari-Ann Mägi.

„Selles klassis on võibolla rohkem medaleid kui Rio olümpialt tuleb,“ ütles vallavanem Indrek Kesküla ja kinkis medalistidele tänukirjad väikse toetussummaga vallalt.

XII klass 2016

Direktor Marje Eelmaa andis lõpuaktusel noortele koolivärvides õhupallid, soovides head lendu oma unistuste poole. 11. klassi nimel kõnelenud Ranno Rajaste tõi välja, et ta pole näinud nii töökat ja kokkuhoidvat seltskonda, kellele polnudki kahju klassidevahelistes võistlustes kaotada.

Klassijuhataja Eda Erras ütles, et lõpetamise hetkest on tema jaoks terve 93. lend kantud Väike-Maarja suurkujude nimistusse. Aktusesse mahtus üllatusesinemine Tairilt ja Jalmarilt ning rohkelt õnnitlussõnu. 93. lennu nimel kõneles Hannamari Soidla, keda toetasid kõik tema kaaslased laulusalmidega.

93. lennus lõpetasid Väike-Maarja gümnaasiumi 17 õpilast.

Simoona Must – autasustatud kuldmedaliga ja kiituskirjaga väga hea õppimise eest ning väga heade tulemuste eest ajaloos, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga julguse, huvi ning analüüsiva meele eest kohavaimu hoidmisel, Väike-Maarja nooruse esindamise eest Wiedemanni konverentsil, panuse eest õpilasesinduse tegevusse, osalemise eest rahvatantsus ning tublile laulutüdrukule. Simoona on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Hannamari Soidla – autasustatud kuldmedaliga ja kiituskirjaga väga hea õppimise eest, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest,  tänukirjaga heade tulemuste eest ajaloos ja muusikas, julguse, huvi ning analüüsiva meele eest kohavaimu hoidmisel, Väike-Maarja nooruse esindamise eest Wiedemanni konverentsil ning eduka, toimiva ja ühtehoidva õpilasesinduse kujundamise eest. Hannamari on lõpetanud muusikakooli viiuli ja saksofoni erialal.

Sandra Alas – autasustatud hõbemedaliga ja kiituskirjaga väga hea õppimise eest, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Mari-Ann Mägi – autasustatud hõbemedaliga ja kiituskirjaga väga hea õppimise eest, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ning tänukirjaga heade tulemuste eest ajaloos. Mari-Ann on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Kaspar Bork – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses, on hea, aktiivne kodanik, kes tunneb huvi ühiskonnas toimuva vastu.

Ege-Elizabeth Kaldaru – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest. Ege-Elizabeth on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Mari-Liis Kaskema – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga ehedate rollide kehastamise eest õhtujuhina ning tublile laulutüdrukule.

Jalmar Kolberg – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga säravate ja meeldejäävate etteastete eest ning pikaajalise ja järjepideva osalemise eest rahvatantsus,

Kätlin Kroll – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest.

Iris Leist – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga osalemise eest rahvatantsus ja tublile laulutüdrukule.

Reivo Nugis – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga säravate ja meeldejäävate etteastete eest.

Greete Ojasaar – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ning tänukirjaga osalemise eest rahvatantsus.

Gerda Savolainen – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ja tänukirjaga tublile laulutüdrukule.

Tair Stalberg – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ja tänukirjaga silmapaistva sportliku tegevuse eest.

Ursula Tähiste – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja tublile laulutüdrukule.

Anet Veia – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, tänukirjaga julge ja loomingulise eneseväljenduse eest ning tublile laulutüdrukule. Anet on lõpetanud muusikakooli viiuli erialal.

Kaili Zirk – autasustatud Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ja tänukirjaga pühendumuse eest robootikaringi tööle.

Kingitus kooliraamatukogule

Õpetaja Indrek Lillemägi tegi raamatukogule ja seega kogu kooliperele kingituse. Mida kingiti? Muidugi arvasite ära – raamatuid.
Siin need on, kenasti pühendusega.
Suured tänud!
Kohtume veel!
Raamatukogu juhataja Karin Kiik
DSCF2294 DSCF2296 DSCF2297 DSCF2298
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee