Inspiratsioonipäev innustas valla koolide õpilaste ettevõtlikkust

Artikkel Väike-Maarja valla kodulehelt.

19. oktoobril algas Väike-Maarja gümnaasiumis kaheaastane koostööprojekt „Pandivere ettevõtlikud noored“. Projekti raames on Väike-Maarja gümnaasiumi ning Simuna ja Kiltsi koolide õpilastel võimalik osaleda erinevates ettevõtlikkust ja loovust suurendavates tegevustes, mille tulemusena võib loota ka uute õpilasfirmade tegevuse alustamist.

Projekti tegevuste ühe korraldaja, Kadri Kopso kokkuvõtvaid mõtteid inspiratsioonipäevast:

„Eilne päev, ees seisva pikaajalise ettevõtmise „Pandivere ettevõtlikud noored“ avapäev, oli minu kui korraldaja jaoks väga põnev kogemus.

Mõte sellest, et ligi 300 noort koguneb Väike-Maarja spordihoonesse kokku, kus nad kaks tundi ühe koha peal püsides kuulavad teiste omavanuste kogemusi õpilasfirmade tegemisest, tegi päeva alguses üsna ärevaks. Kuidas see kõik välja kukub? Kas nad mahuvad ära? Äkki tekib suur lärm ja sagimine? Tegelikult oli kartus asjatu, sest ruumi oli piisavalt ja noored kuulasid ettekandeid, kes suurema, kes väiksema huviga, ning pärast päevajuht Margo Miti mõningast utsitamist küsisid päris usinasti ka küsimusi.

Kuulajate hulgas olid 5.-12. klassi õpilased Väike-Maarja gümnaasiumist, Simuna koolist, Kiltsi põhikoolist, Väike-Maarja õppekeskuse õpilased ja mõned õpilased ka Porkuni koolist.

Oma eelmise õppeaasta õpilasfirmadest rääkisid ÕF Veljegrill poisid Vinni-Pajusti gümnaasiumist, kes valmistasid vanadest autovelgedest grillikomplekte; seebitootmisega tegelenud ÕF Seebine Seep ja puukujusid valmistanud ÕF Carpentrio Tapa gümnaasiumist. Muide, uue ERMi jaoks telliti tammepakust Kalevipoja kuju just Carpentrio saemehe Joosep Perandi käest! Kolmanda klassi õpilaste minifirma Puu-uurijad kalendri tegemise lugu tutvustas laste juhendaja Anita Kikas.

Kõige rohkem paistis meie noortele huvi pakkuvat aga kahe endistest ÕFidest välja kasvanud päris äri, OÜ Jätsu ja OÜ Kolm Põrsakest, esinemine.

Jässaka kitse järgi Jätsu nime saanud firmas tehakse Eestis ainulaadset kitsepiimajäätist. Muljetavaldav oli Saku lähedalt taluperest pärit kaksikute, Henri ja Benedikte, kirjeldus sellest, kuidas nad koos Eesti Maaülikooli teadlastega erinevaid jäätisesorte katsetades parimate maitseteni jõudsid, kuidas transpordivahendi puudumise korvamiseks julgelt bussifirma endale sponsoriks palusid ja sedasi tasuta bussisõidud garanteerisid ning kuidas nad jõudsid koostööni Premia jäätisetehasega, sest isiklikesse seadmetesse investeerimiseks on veel mõnda aega vaja kapitali koguda.

Teadusteatrit tegeva Kolme Põrsakese tööpiirkond katab täna juba tervet Eestit ning etendustega seotud põrsakesi on üle riigi koguni 70.

Usun, et õpilastele suunatud päevaosa suunas igaüht natukene ettevõtluse teemal mõtisklema ja toredad näited teiste noorte tegevusest andsid ehk neilegi edaspidiseks julgust.

Päeva teises pooles kogunesid kooli sööklasse ettevõtliku kooli inspiratsiooniseminarile õpetajad. Ka mõned ettevõtjad ja lapsevanemad olid leidnud võimaluse kohale tulla ning aktiivselt ühises mõttetöös osaleda.

Rõõmustas, et õpetajad avaldasid julgelt oma arvamusi ja seisukohti, kuidas nende arvates kooli ettevõtlikumaks ja kõigile kooliga seotutele paremaks paigaks muuta. Suur roll oli selles täita ka koolitaja Harald Lepiskil, kes kõiki oma säraga nakatas. Pärast pikka ajutegevust täis päeva läksime laiali paljude uute mõtetega, mida ehk ajapikku õnnestub ka realiseerima hakata.

Siiri Kanarbik võttis Simuna koolist osalenute mõtted kokku järgmiselt:

„Noorte inspiratsioonipäeval olid lektoriks juba „vanad kalad“ ärimaailmas ehk õpilasfirma kadalipu läbi teinud õpilased.

Simuna kooli õpilased olid imestunud, kui palju tegemist on ühe firma loomise ja tegevuses hoidmisega. Ja kui vahva, et „mängufirmast“ võib saada pärisfirma. Näiteks õpilasfirma Jätsust sai OÜ Jätsu ja Kolmest Põrsakesest sai samuti OÜ Kolm Põrsakest, ja nüüd korraldavad nad vahvaid üritusi, tehes teaduskatseid ja veel erinevaid vigureid ning teenivad usinasti „pappi“. Õpilased arvasid, et hakkavad vaheajal õpilasfirma idee peale mõtlema.

Õpetajate arvates oli avaürituse koht, võimla, mitte eriti sobiv (mõneti ebamugav oli lastel  võimla põrandal istuda) ning päevajuht ei suutnud hästi kogu rahvast ohjata. Esinejad õpilasfirmadest olid sümpaatsed.

Idee ettevõtlust õpilastele tutvustada on väga suurepärane. Soovime jõudu projekti kirjutajatele ja läbiviijatele.“

Gümnaasiumi ja õppekeskuse direktori Marje Eelmaa mõtteid:

„Sündmus oli sissejuhatus kaheaastasesse projekti. Oodata kohest tulemust on veidi ennatlik. Eesmärk on innustada ja toetada noorte ettevõtlikkust, mis on üldhariduses üks üldpädevustest. Esimese kokkutulemise eesmärk oli teadvustada, et ka õpilased saavad oma firmat luua.

Positiivne on antud projektis asjaolu, et algataja on MTÜ, kes soovib toetada õpilaste arengut. Lisaks on see ehe näide, kuidas koostöös saab Huvitava kooli põhimõtteid rakendada. Positiivne on ka, et koos olid kõikide valla koolide õpilased. Koolivaheajal leiab aset ettevõtluse laager, mis pakub teemast huvituvatele noortele võimaluse 24 tunni jooksul läbi mängida ettevõtte loomine. “

Õpilasi toetavad ettevõtlusega alustamisel juhendajad ja mentorid. Et selleks valmis olla, on ka täiskasvanud ennast täiendanud: Kadri Kopso on läbinud mentorikoolituse ettevõtjatele, õpetajad Liivika Harjo, Siiri Kanarbik ja Anneli Kütt osalevad õpilasfirmade juhendajate koolitusel.

Noori, kes on otsustanud ettevõtlusega tutvust teha, ootavad ees külaskäigud tegutsevate õpilasfirmade või õpilasfirmast välja kasvanud ettevõtete juurde, õpitoad mitmesugustel ettevõtjale vajalikel teemadel, osalemine õpilasfirmade laatadel ja palju muud põnevat.

28.-29.oktoobril toimub Simunas 24h ettevõtluslaager. Seal osaleb 20 noort Kiltsist, Simunast ja Väike-Maarjast.

Korraldajatele on väga oluline, et see projekt tugevdaks lisaks ettevõtlikkuse arendamisele ka koostööd valla erinevate koolide ja õpilaste vahel.

Projekti „Pandivere ettevõtlikud noored“ partnerid on mittetulundusühing Kotli Maja, mittetulundusühing Võivere Tuuleveski ja Väike-Maarja Vallavalitsus. Projekti rahastatakse EL Leader-programmist.

Ilve Tobreluts
valla avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja

Väike-Maarjas tutvustatakse kaasaegset õpikeskkonda

banner2

Teisipäeval, 25. oktoobril leiab Väike-Maarja Gümnaasiumis aset kaasaegse õpikeskkonna päev ja TK-Teami oksjon. Tegu on traditsioonilise infopäevaga haridusmaastikul, mida TK-Team Baltic AS korraldab viiendat aastat sügisesel koolivaheajal ühes Eestimaa koolis ning sellel osalejate ja kaubapakkujate arv kasvab iga aastaga. Tänavu on nende partneriks ja ürituse asukohaks Väike-Maarja gümnaasium. Kaasaegse õpikeskkonna päev on suunatud eelkõige koolijuhtidele, koolide majandusjuhatajatele ning omavalitsusjuhtidele.

Seekord on esinema palutud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane, kes peab innustava loengu teemal “Saavutamine”. Sõna saavad ka TK-Team Baltic AS juhataja Ants Reinumägi, Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor Marje Eelmaa ning Väike-Maarja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial.

Oma tooteid on kutsutud tutvustama eri tooterühmade kaubapakkujaid ning tavapäraselt toimub ka TK-Team Baltic AS oksjon. Valikus on eelkõige haridusasutustes kasutatavad vahendid.

Terve päeva on avatud kohvik. Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine.


AJAKAVA:

9.30-10.00 kogunemine Väike- Maarja Gümnaasiumis, registreerimine, kohvilaud õppekeskuses
10.00 tervitussõnad, päeva tutvustus – TK-Team Baltic AS juhataja Ants Reinumägi
10.15 tervitussõnad – Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse direktor Marje Eelmaa
10.50 Saavutamine – kommunikatsiooniekspert Raul Rebane
12.00 Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, Aare Treial
12.20 koolilõuna, ettevõtete esitlused gümnaasiumis
14.30 rahastamisvõimalused – Nord Varaliising OÜ, Ruti Miil
14.50-17.00 TK-Team Baltic ASi ja teiste ettevõtete toodete oksjon

Ettelugemispäev

ettelugemispaevNeljapäeval, 20. oktoobril on ettelugemise päev. Seda päeva tähistatakse maailmas mitmel pool, idee on aga pärit Rootsist. Päeva mõte on tuletada kõigile meelde, kui tore on ette lugeda ja kui põnev on jutte kuulata.

Ettelugemine – see on kooslugemine, koosmõtlemine.  Sellest saab alguse sõprus raamatuga, oskus kuulata ja tekib ka iselugemise huvi.

Kõik kõigile lugema!

Väike-Maarja gümnaasiumis töötab õpetajatena 16 vilistlast

Õpetajate päeva nädalal küsisime nädalaküsimusena, mitu vilistlast töötavad Väike-Maarja gümnaasiumis õpetajatena. Vastustena laekusid nii variandid 15 kui ka 16. Lugesime mõlemad vastused õigeks.

Loosiga võitis shokolaadi ELVE NÕGENE.

Vilistlastest õpetajad on:

Liina Kungla, Jana Külmallik, Seidi Lamus-Tšistotin, Egne Liivalaid, Relika Maripuu, Heili Nõgene, Tauno Ojasaar, Riina Põldmaa, Heli Reinart, Kaja Sarapu, Siret Stoltsen, Edgar Tammus, Aivo Urbas, Ivi Vainjärv, Eve Veelaid, Merle Kiigemaa.

 

17.-21. oktoober 2016 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

Infoleht on kodulehel foto kujul. Pildi suuremalt nägemiseks klõpsa fotol/infolehel.

17.-21.10.2016

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee