Kodanikupäev novembris

26. novembril tähistati Eestis juba 18. korda kodanikupäeva, mis on orienteeritud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijaile. Möödus 99 aastat päevast, mil Maanõukogu võttis vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta.

Kodanikupäeva tähistamist peetakse oluliseks ka meie koolis. Aitäh 9. klassi noortele, kes koostasid plakatid, mis kirjeldavad, milline on hea kodanik ja kutsuvad üles seda ka olema. 10. klassi noored tegid filmiklipid, milles küsiti kohalikelt elanikelt, kes on kodanik, milline on hea kodanik ja kas tema ise on enda arvates hea kodanik. Filmiklippe näidati 27. novembril fuajee televiisoris.

Kodanikupäevale pühendatud luuletuste/esseede kirjutamisvõistlusel (27.11) osales rekordiliselt 40 kirjutajat. Sel aastal avanes võimalus konkursil osaleda ka meie kooli 4. klassi õpilastel. Kirjutajatel oli valida 11 teema vahel. Parimatest parimad poeedid ja esseistid valib žürii ning neid autasustatakse meie kooli EV sünnipäevaaktusel.

Kodanikupäeva nädalasse jätkus ka mitmeid külalisi.

Eliis Mätas (9. klass): „ 28. novembril kohtus meie klassiga ühiskonnaõpetuse tunni raames Lääne-Virumaa „Sädeinimene“ 2017 Liivika Harjo. Ta rääkis meile kodanikualgatusest, -osalusest ja –aktiivsusest. Kodanikualgatus on väga oluline, kuna mõningaid tegevusi ei saagi peale minu enda keegi teine ära teha. Ta rääkis, mis kodanikualgatusega kaasnevad ning kuidas üldse alustada. Samuti rääkis Liivika enda kogemustest ning rõhutas, et esimesel korral võib ikka viltu vedada. Ei tohi karta ebaõnnestumist. Sellest korrast tuleb lihtsalt õppida ning proovida uuesti. Natuke pikemalt peatus ta  MTÜ Võivere Tuuliku loomisloo ja tegevuse tutvustamise juures. See oli väga hariv kogemus. Kõige enam meeldisid mulle tema elulised näited.“

Keneli Pohlak (10. klass): „29. novembril käis 10-12. klassil külas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teabevahetus- ja haldusametnik Eve Tea Paas. Kohtumisel arutlesime üheskoos edukusest, motivatsioonist ja rõõmust. Ta rääkis meile Alibaba asutaja Jack Ma lugu ning tõi välja 10 põhimõtet, kuidas saada edukaks ning mida peaks selleks elus järgima. Näiteks tõi ta välja selle, et alati tuleb kaaslastesse suhtuda heatahtlikult ja unistada tuleb tõesti väga suurelt. Loodan, et kohtumine pani kõiki õpilasi rohkem enda sisse vaatama ja mõtlema, mida me saaksime ise paremini teha, sest kõik me soovime ju elus edukaks saada.“

Meie kool on juba harjunud  osa võtma üleriigilisest kodanikupäeva veebipõhisest viktoriinist, mis toimus 12. korda. Oma teadmisi näitasid üles 20.-30. novembril 182 meie kooli 5.- 12. klassi ja õppekeskuse õpilast. On põhjust rõõmustada, kuna saavutati säravaid tulemusi nii maakonna kui ka vabariigi tasemel. Parimaid viktoriinis osalejaid autasustame meie kooli EV sünnipäevaaktusel.

Tänan kolleege, õpilasi ja külalisi koostöö eest!

Kristi Põdra

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Meie kooli võistkond võitis mälumängu meistrivõistluse Lääne-Virumaa eelvooru

Meie kooli 9. klassi võistkond saavutas XV Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste Lääne-Virumaa eelvoorus põhikoolide arvestuses 1. koha. Võistkonda kuulusid Richard Veelaid, Marleen Marjapuu, Kaisa Kangur ja Aleksander Kopso.

Hoiame neile pöialt vabariiklikus voorus.

4.-8. detsember 2017 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

Infoleht on kodulehel foto kujul. Pildi suuremalt nägemiseks klõpsa fotol/infolehel.

Meie õpilased olid nädalavahetusel edukad kreeka-rooma maadluses

Laupäeval, 2. detsembril toimusid Lääne-Virumaa meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses Tapal. Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased saavutasid järgmised tulemused:

Sander Kriel               1.koht

Virgo Raja                  1.koht

Astor Argos                1.koht

Siim Argos                 2.koht

Henri Eenpuu             2.koht

Karlis Viidas              2.koht

Andreas Viidas          3.koht

Henri Alas                  9.koht

Agon Aas                   4.koht

Riko Robert Leiten    4.koht

Urmas Andero Aal     4.koht

Meid külastasid Virumaa pärimusmuusikud

Väike-Maarja Gümnaasiumit külastasid 15. novembril pärimusmuusikud Taavet Niller, Tõnis Kirsipu ja Martin Müller. Kõiki kolme muusikut ühendab Virumaa pind, kus nad on sündinud ning loomulikult see, et kõik tegelevad muusikaga. Eesti Pärimusmuusika Keskuse eestvedamisel on korraldajatel kolmeaastane kogemus piirkondlike koolikontsertide läbiviimisel ning tagasiside õpilastelt ja muusikutelt on väga  positiivne.

Algkoolimajas ja seltsimajas toimunud kontserdil mängisid esinejad erinevaid pillilugusid ja laulsid laule Virumaalt, mis on kas päritud esivanematelt või leitud Rahvakultuuri arhiivi varasalvest ning taaselustatud. Kontserdil räägiti ka mõne sõnaga vanadest kommetest, oma pillidest, pillimeestest ning seletati, millest muusikapalad räägivad. Kõik kokku tutvustas Virumaa muusikalist pärandit. Iga pillimees esitas oma instrumendil ka soolopala. Kontserdi käigus said kuulajad kaasa laulda ja rütmi hoida. Iga pala tervitati tugeva aplausiga ja viimane lugu tõmbas algkoolimajas lapsed kaasa tantsimagi.

TAAVET NILLER on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusika osakonnas jazzmuusika eriala, kus tema põhipilliks oli kontrabass ja basskitarr. Ta on end täiendanud vahetusaastal Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia Maailmamuusika osakonnas. Tegutsev koosseisudes: Curly Strings, Gjangsta, Phosphorus trio, Machete. Kontrabassi ja basskitarri õpetaja Tartu Heino Elleri nimelises muusikakoolis ning Viljandi muusikakoolis.

TÕNIS KIRSIPU on esimene diplomeeritud pärimusmuusika löökpillimängija Eestis, kes on loonud unikaalse folktrummi komplekti ning omanäolise mängustiili. Tõnis on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika erialal, hetkel õpib Eesti muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuris ning õpetab Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis pärimusmuusika löökpille. Tõnis on musitseerinud erinevates koosseisudes nagu Duo Malva ja Kirsipu,  Phosphorus trio,  Estonian Folk Orchestra, Ars Apta, VonKuusk jpm.

MARTIN MÜLLER on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning töötab Tapa Muusika- ja Kunstikoolis lõõtspilli õpetajana. Üksikpillimehena ja koos õpilastega on üles astutud paljudel kontsertidel.
Egne Liivalaid

 

Lõpuaktused 2024
2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee