13. MAIL 2023. aastal tähistab meie kool 150. aastapäeva ja gümnaasiumi lõpetab 100. lend.
 • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.
 • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.
 • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.


Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi!

Ootame põhikooli lõpetajaid õppima Väike-Maarja Gümnaasiumi!

Oleme ettevõtlik kool ning omalt poolt pakume õpilastele võimalust:

 • õppida erinevaid valikaineid (Näiteks: siseturvalisus,  ettevõtlus, praktiline loodus, draamaõpetus, kokandus, soome keel, pilliõpe, rahvatants);
 • valikainete raames õppida Edumus School kursustel https://school.edumus.ee/ ja Taru Ülikooli Teaduskooli kursustel https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused
 • osaleda Värkstoa tundides;
 • luua õpilasfirma;
 • ellu viia oma mõtteid läbi aktiivse õpilaseinduse;
 • omandada B-kategooria juhtimisõigus (poole autokooli maksumusest tasub kool);
 •  osaleda rahvatantsuringis, kergejõustikus, laulukooris ja teistes kooli huviringides.

 Viimastel aastatel on meie lõpetajatel olnud väga head riigieksami tulemused. Meie õpilased osalevad edukalt erinevatel üleriigilistel konkurssidel.

Meil on ühtehoidev koolipere!

Meie kooliperega liitumiseks:

 • kui oled avalduse esitanud, siis võtame sinuga ühendust vestluse läbiviimiseks (vestlused toimuvad 22. ja 27. juunil.
 • avalduses nõutud lisadokumendid võta kaasa vestlusele.

2022/23 õppeaastat läbiv teema
"Kultuuriline identiteet"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee