Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
 • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
 • •võimalus luua õpilasfirma
 • •Värkstuba
 • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
 • •väga head sportimisvõimalused
 • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi!

Ootame põhikooli lõpetajaid õppima Väike-Maarja Gümnaasiumi!

Oleme ettevõtlik kool ning omalt poolt pakume õpilastele võimalust:

 • õppida erinevaid valikaineid (Näiteks: siseturvalisus,  ettevõtlus, praktiline loodus, draamaõpetus, kokandus, soome keel, pilliõpe, rahvatants);
 • valikainete raames õppida Edumus School kursustel https://school.edumus.ee/ ja Taru Ülikooli Teaduskooli kursustel https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused
 • osaleda Värkstoa tundides;
 • luua õpilasfirma;
 • ellu viia oma mõtteid läbi aktiivse õpilaseinduse;
 • omandada B-kategooria juhtimisõigus (poole autokooli maksumusest tasub kool);
 •  osaleda rahvatantsuringis, kergejõustikus, laulukooris ja teistes kooli huviringides.

 Viimastel aastatel on meie lõpetajatel olnud väga head riigieksami tulemused. Meie õpilased osalevad edukalt erinevatel üleriigilistel konkurssidel.

Meil on ühtehoidev koolipere!

Meie kooliperega liitumiseks:

 • täida elektrooniliselt avaldus koos lapsevanema nõusolekuga ja saada aadressile

info@vmg.v-maarja.ee (avaldusi saab esitada 15.06.-22.06.)  Avalduse võid tuua ka kooli kantseleisse.

 • kui oled avalduse esitanud, siis võtame sinuga ühendust vestluse läbiviimiseks (vestlused toimuvad 22. ja 27. juunil.
 • avalduses nõutud lisadokumendid võta kaasa vestlusele.
2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee