Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Väike-Maarjas saab tutvuda näitusega inimõigustest nõukogude ühiskonnas

Väike-Maarja õppekeskuse saalis ootab kuni 27. maini külastajaid näitus „Inimõigustest nõukogude ühiskonnas“. Huvilistel palume pöörduda gümnaasiumi kantseleisse (Pikk 1, Väike-Maarja).

Näituse „Inimõigustest nõukogude ühiskonnas“ eesmärk on tutvustada eelkõige juba vabas Eestis sündinud ja kasvanud noortele seda, kuidas tänapäeval elementaarsed õigused ja vabadused polnud seda vaid napi veerand sajandi eest. Ajas üha kaugemale vajuvast NSV Liidust rääkides kipub meediapildis esile kerkima koomiline ja humoorikas, sageli unustatakse režiimi inimvaenulik pale. Või siis eeldatakse, et see jäi ainult Stalini-aega.

Oma valdkonna asjatundjate kirjutatud tekstid avavad inimõiguste erinevaid, kohati ka ootamatuid tahke, ning valgustavad aspekte, mida tänapäeva noored kindlasti ei tunne. Näiteks – mida teatakse vaimulike tagakiusamisest mh. ka maksu- ja sotsiaalpoliitiliste vahenditega või karmidest kriminaalmeetmetest, millega võideldi ettevõtluse vastu?

Puutumata ei jää ka paralleelid tänapäevaga, mille kaudu autorid toovad esile NSV Liidu kui õigusi selektiivselt, õigusetust aga süstemaatiliselt rakendanud riigi, Eesti Vabariigist kui inimõigusi austavast ja kaitsvast riigist sügavalt erineva olemuse.

Näitus on valminud koostöös Inimõiguste Instituudi ja Eesti Mälu Instituudiga.

Inimõiguste näitus_05.2016

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee