Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Väike-Maarja Gümnaasiumi kriisimeeskonna info

Seoses COVID-19 positiivse leiuga Väike-Maarja vallas jäävad Väike-Maarja Gümnaasiumis ära 5. juunile planeeritud üleminekuklasside aktused seltsimajas. Tunnistuste väljastamine toimub gümnaasiumi peahoone söökla aknast (samal põhimõttel nagu jagati toidupakke) järgnevalt: 9.00-10.00 – 1.a, 1.b, 2. ja 6. klassid

10.00-11.00 – 3.a, 3.b, 4.a ja 4.b klassid

11.00-12.00 – 5.a ja 5.b klassid

12.00-13.00 – 7.klass

13.00-14.00 – 8.a, 8.b, 10. ja 11. klassid.

Neil, kellel ei ole võimalik 5. juunil tunnistusele järele tulla on võimalus saada tunnistus kätte 8. või 9. juunil ajavahemikul kella 08.00-17.00 gümnaasiumi kantseleist. Täiendav info telefonil 5285826. Väike-Maarja Gümnaasiumi kriisimeeskond.

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee