Väike-Maarja gümnaasium väljastas põhikoolilõpetajatele 38 lõpuviisat uude eluetappi suundumiseks

21. juunil toimus Väike-Maarja gümnaasiumi pidulik põhikooli lõpuaktus, kus lõputunnistuse said 38 noort.

Direktor Marje Eelmaa nimetas lõputunnistust ühtlasi ka lõpuviisaks piiri ületamiseks uude etappi, mis lisaks saavutustele kajastab igaühe suhtumist. Iga lõpetaja sai peale tunnistuse, kallistuste nii praeguselt kui ka esimeselt klassijuhatajalt ja lillede omanäolise tänukirja, kus kirjas just tema tugevused.

9.A nimel kõnelesid lõpetamise emotsioonidest ja mõtetest Berta Viikberg ja Mairo Kivipõld ning 9.B nimel Krete Hurt. Mõlemad klassid esitasid lahkumiskingitusena omaloominguga põimitud laulud. Nende eeskujul esitasid ka klassijuhatajad Kristi Põdra ja Relika Maripuu luulepõimiku, kuhu sisse pandud kummagi klassi kogemused.

Õnnitlema oli tulnud vallavanem Indrek Kesküla, kes tõi välja, et aktusel ja loomingulistest esinemistest joonistus välja klasside ühtehoidvus. 8. klassi poolt õnnitlesid lõpetajaid Keneli Pohlak ja Kelly Maidla, rääkides, kuidas 9. klassid neile eeskujuks olnud on, ning soovides head lendu. Õpetaja Indrek Lillemägi pidas spontaanse kõne, tänades 9. klasse kui tema kõige suuremaid õpetajaid.

2016. aastal lõpetasid Väike-Maarja gümnaasiumi kahes üheksandas klassis kokku 30 õpilast ning mittestatsionaarses õppes 8 õpilast.

IX a ja IX b 2016

9.A klass

Renee Aava – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku ja mõnusa suhtumise eest õppetöösse.

Marko Braust – autasustatud tänukirjaga humoorikate esinemiste ning ülima rahumeelsuse eest.

Karel Kallasmaa – autasustatud tänukirjaga isikupäraste loovtekstide ning töökuse eest.

Mairo Kivipõld – autasustatud tänukirjaga heade tulemuste eest pranglimises, positiivsete mässukatsete ja huumorisoone eest, osalemise eest rahvatantsus. Mairo on lõpetanud muusikakooli trompeti erialal.

Eveli Klaan – autasustatud tänukirjaga värvikate lugude ning sisukate küsimuste eest kirjanduse tundides, julgete ja ausate mõtteavalduste eest.

Edward Heldur Kurim – autasustatud tänukirjaga ülipositiivse suhtumise ning kõige ägedama luuleraamatu eest, hea stiilitunnetuse eest ja osalemise eest rahvatantsus.

Janelle Laukse – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, töökuse ja väga koostöise suhtumise eest.

Jete Hendrika Lood – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, lugemiskire ja julgete mõtteavalduste eest, osalemise eest rahvatantsus, tublile laulutüdrukule. Jete Hendrika on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Carolin Määltsemees – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, panuse eest õpilasesinduse töösse, väga koostöise suhtumise ja põhjalikkuse eest. Carolin on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Sandro Palmits – autasustatud tänukirjaga humoorikate rollide ja esinemisjulguse ning vallatute riimide eest.

Maris Praats – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest ajaloos, matemaatikas ja bioloogias, panuse eest õpilasesinduse töösse, teadliku enesearendamise, sotsiaalse julguse ning intelligentsete mõtete eest. Maris on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal.

Rait Soomer – autasustatud tänukirjaga huumorikate esinemiste ja videote eest kirjanduse tundides.

Heiki Sädem – autasustatud tänukirjaga enesesunnitahte, hea suhtlemisoskuse ning positiivsuse eest.

Marek Tealane – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest matemaatikas ja pranglimises, loogilise mõtlemise ning optimismi eest, osalemise eest rahvatantsus.

Berta Viikberg – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest ajaloos, julgete ja ausate mõtteavalduste eest.

9.A klassi klassijuhataja oli Kristi Põdra.

 

9.B klass

Karola Ainsar – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest inglise keeles, osalemise eest rahvatantsus, poeetilise ellusuhtumise ning tugeva sotsiaalse närvi ning kaunite kunstitööde eest.

Krete Hurt – autasustatud tänukirjaga heade tulemuste eest ajaloos, erilise fantaasia ning kirglike esinemiste eest ja tublile laulutüdrukule.

Jaagop Janson – autasustatud tänukirjaga tublile korvpallurile, mõnusa suhtumise ja humoorikate juttude eest.

Anette Kasemets – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, suurte eesmärkide ning emotsionaalse suhtumise eest.

Victoria Mitt – autasustatud tänukirjaga väga hea õppimise eest, heade tulemuste eest matemaatikas, geograafias ja ajaloos, filosoofiliste kirjatööde ning ülima süvenemise eest.

Remo Murumaa – autasustatud tänukirjaga heade saavutuste eest korvpallis, spordireporterliku infojagamise ja huumori eest.

Tanel Ojasaar – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest kooliüritustel, vaimukate lahenduste ning heatahtliku meeskonnatöö eest.

Diana Piilsaar – autasustatud tänukirjaga sõbraliku suhtumise eest klassikaaslastesse, suure lugemuse ning teiste paika panemise eest kirjanduse tundides.

Kiur Pohlak – autasustatud tänukirjaga klassikaaslaste abistamise eest vene keeles ja nakatava naeru eest, kiirete lahenduste ja kriminaalkirjanduse tutvustamise eest.

Pille-Riin Puškina – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse, väga hea keeletaju ja süvenemise eest.

Mait Suursaar – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest kooliüritustel ja  sportlikult veedetud aastate eest, inspireerivate eesmärkide ning enesesunnivõime eest.

Kirke Tobreluts – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, heade tulemuste eest ajaloos ja kunstiõpetuses, osalemise eest rahvatantsus, julgete küsimuste, filosoofiliste tekstide ning positiivse mässumeelsuse eest. Kirke on lõpetanud muusikakooli viiuli erialal.

Richard-Erich Trestip – autasustatud tänukirjaga heade tulemuste eest muusikas ja osava nupukeeramise eest kooliüritustel, positiivsetele lahendustele suunatud mõtteviisi ning hea rühmatööoskuse eest. Richard-Erich on lõpetanud muusikakooli klarneti erialal.

Mark Vainomaa – autasustatud tänukirjaga osalemise eest robootikavõistlustel, videote monteerimise ning humoorikate loovtekstide eest.

Õnne-Liisi Viidas – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse, kirjutamiskrambist üle saamise, positiivsuse ja töökuse eest.

9.B klassi klassijuhataja oli Relika Maripuu.

 

9. klass – mittestatsionaarne õpe

Kristin Aas – autasustatud tänukirjaga positiivse ellusuhtumise eest.

Maik Danilov – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse.

Ragnar Hinn – autasustatud tänukirjaga kõneosavuse ja laia silmaringi eest.

Rainer Kangur – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpule jõudmisel.

Mardo Kanna – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpule jõudmisel.

Mairi Kaupmees – autasustatud tänukirjaga hoolsa suhtumise eest eksamiperioodil.

Joonas Pau – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpule jõudmisel.

Kerli Võrno – autasustatud tänukirjaga hoolsa suhtumise eest eksamiperioodil.

 

Mittestatsionaarse õppe 9. klassi klassijuhataja oli Merike Tammus.

2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee