Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Tervishoid

KOOLIÕDE TIMO KALTER VÕTAB ÕPILASI VASTU

ALGKLASSIDE MAJAS

Teisipäeval 08.00-12.00

GÜMNAASIUMI PEAMAJAS

Esmaspäeval 08.00-14.00

Kolmapäeval 08.00-14.00

Telefon: 53022092

e-mail: tervishoid@vmg.v-maarja.ee

Õe tööajal väljaspool vastuvõtuaega nõustab õde õpilasi vajadusel sidevahendite teel.

Vajadusel pöörduda arstiabi või tervisealase nõu saamiseks väljaspool vastuvõtuaega perearsti poole või helistada 1220 perearsti nõuandeliinile.

Erakorralise abi vajadusel helistada hädaabinumbrile 112.

Õpilasel ja lapsevanemal on õigus pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta Terviseametisse (kesk@terviseamet.ee, 56208485) või Eesti Haigekassasse(info@haigekassa.ee, 669 6630) .

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST      

       

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee