Tugisüsteem

Põhiharidust omandavatele õpilastele tugisüsteemide rakendamise eesmärk on õpilaste käitumis- ja õpiharjumuste korrigeerimine ja kujundamine, koolieiramise vähendamine, üldise sotsiaalse pädevuse tõstmine, tagamaks võimetekohane edasijõudmine õppetöös, samuti lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

Tugisüsteemi kuuluvad: klassijuhataja, aineõpetaja, tugiteenuste osakonna juhataja, eripedagoog, logopeed, psühholoog (kooliväline), õpiabi õpetaja, kooliarst, õpilaskodu sotsiaalpedagoog.

Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil toimuvad koolis aineõpetajate konsultatsioonid, pikapäevarühma tunnid, õpiabi tunnid, logopeedilise abi tunnid, rakendatakse individuaalseid õppekavu, suunatakse pedagoogilis-psühholoogilistele uuringutele, koolivälise nõustamismeeskonna otsuse saanud õpilastele rakendatakse õpet lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

Esmaspäeviti toimuvad vestlused õpiraskuste, käitumisprobleemide ja põhjuseta puuduvate õpilastega. Põhjuseta puudujatega tegeletakse koostöös omavalitsuse lastekaitsetöötajaga.

Õpilaskodus elavaid õpilasi toetavad nii õppimises kui sotsiaalsete oskuste arendamises sotsiaalpedagoog Eeva Arro ja kasvataja Riina Jalast.

TUGITEENUSTE OSAKOND

Merle Kiigemaa – tugiteenuste osakonna juhataja, eripedagoog, logopeed

Jana Külmallik – õpiabi õpetaja, logopeed

Luule Klaats – HEV õpilaste õpetaja

Gertu Jurtom – HEV õpilaste õpetaja

Ruth Plaks – tugiisik

Merlin Kippel – tugiisik

Otseviited

HITSA_logo_EST                      

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee