Tugisüsteem

Põhiharidust omandavatele õpilastele tugisüsteemide rakendamise eesmärk on õpilaste käitumis- ja õpiharjumuste korrigeerimine ja kujundamine, koolieiramise vähendamine, üldise sotsiaalse pädevuse tõstmine, tagamaks võimetekohane edasijõudmine õppetöös, samuti lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

Tugisüsteemi kuuluvad: klassijuhataja, aineõpetaja, eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, parandusõppe õpetaja, kooliarst, õpilaskodu sotsiaalpedagoog.

Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil toimuvad koolis konsultatsioonid, pikapäevarühma tunnid, parandusõpe, kõneravi, rakendatakse individuaalseid õppekavu, suunatakse pedagoogilis-psühholoogilistele uuringutele, vastava diagnoosiga õpilastele rakendatakse võimalusel individuaalset õppekava lihtsustatud õppekava alusel.


 

TUGITEENUSTE OSAKOND

Merle Kiigemaa – tugiteenuste osakonna juhataja, eripedagoog

Jana Külmallik – logopeed

Luule Klaats – õpiabi õpetaja

Algklasside majas:
E – 8.00-12.00 Merle Kiigemaa

T – 9.00-12.00 Ly Ipsberg

K – 10.00-14.00 Merle Kiigemaa

N – 8.00-12.00 Ly Ipsberg

Gümnaasiumi peamajas:

Teisipäeviti toimuvad vestlused õpiraskuste, käitumisprobleemide ja põhjuseta puuduvate õpilastega.

Põhjuseta puudujatega tegeletakse koostöös valla lastekaitsetöötajaga.

Õpilaskodus aitavad koduseid ülesandeid õppida õpilaskodu sotsiaalpedagoog Eeva Arro ja kasvataja Riina Jalast.

 

Õpilase tugi- ja mõjutusmeetmete teavitamine ning rakendamine

 

Otseviited

HITSA_logo_EST                      

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee