Eksamid ja tasemetööd

EKSAMITE ja TASEMETÖÖDE AJAD 2021/2022. õa

RIIGIEKSAMID:

25. aprill 2022 Eesti keel

3. mai 2022 Inglise keel (kirjalik)

5.-9. mai 2022 Inglise keel (suuline)

20. mai 2022 Matemaatika

12. klassi koolieksam 11. juuni

10. klassi komplekseksam 17. mai

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

30. mai 2022 Eesti keel

6. juuni 2022 Matemaatika

14. juuni 2022 Valikeksam

RIIKLIKE TASEMETÖÖDE AJAD:

Matemaatika

4. klass 14.-15. september

7. klass 14.-15. september

Eesti keel

4. klass 28.-29. september

7. klass 30. september – 1. oktoober

Loodusõpetus

7. klass 4.-5. oktoober

4. klass 6.-7. oktoober

Inglise keel

7. klass 8.- 13. oktoober

UURIMIS–, PRAKTILISTE JA LOOVTÖÖDE KAITSMINE

19.jaanuar loovtööde kaitsmine

27. jaanuar uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine

18. mai   loovtööde kaitsmine

25. mai   uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST                    

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee