Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Meie õpilaste riigieksamite tulemused ületasid Eesti keskmiseid

Väike-Maarja gümnaasium saab rõõmu tunda käesoleval aastal lõpetava, 95. lennu riigieksamite tulemuste üle, mis  ületasid Eesti keskmiseid tulemusi kõigil kolmel kohustuslikul eksamil.

Inglise keele riigieksami keskmine tulemus Väike-Maarja gümnaasiumis oli 83% (Eesti keskmine 74,7%), õpilastest oli kõrgeim tulemus 91%. Matemaatika riigieksami tulemustest oli kooli kõrgeim tulemus 97%. Kooli keskmine oli matemaatikas 48,5% (Eesti keskmine 47%). Eesti keele riigieksami keskmine tulemus oli 95. lennul 68,7% (Eesti keskmine 62,2%), kooli kõrgeim tulemus 88%.

12. klassi inglise keele õpetajaks oli Tuuli Saksa, matemaatika õpetajaks Heli Reinart ja eesti keele õpetajaks Merike Kuhhi.

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee