Maanteeamet autasustas Merle Kiigemaad liiklusohutuse alase töö eest

Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse õpetaja ja tugiteenuste osakonna juhataja Merle Kiigemaa pälvis Maanteeameti Ida regioonis liiklusohutuse aasta koostööpartneri tiitli. Merle Kiigemaa

Liiklusohutuse auhinnad anti üle 10. detsembril Viljandis Pärimusmuusika aidas toimunud vastuvõtul.

Maanteeameti hinnangul on Merle Kiigemaa olnud üle 10 aasta neile väga heaks koostööpartneriks ja abiliseks liiklusohutusalaste tegevuste läbiviijana, nõuandjana ning uute tegevuste väljamõtlejana.

Auhinna üleandmisel iseloomustas Maanteeameti Ida regioon Merle Kiigemaad järgmiselt: „Merle Kiigemaa on suure pühendumusega osalenud aktiivselt erinevates Maanteeameti projektides, teinud erinevat liiklusohutuse alast ennetustööd, viinud läbi koolitusi lastest eakateni ja osalenud ennetajana paljudel väliüritustel. Merle panustab palju liikluskasvatusele oma kogukonnas ja koolis, kus ta töötab. Tema kohta võib öelda, et liiklusohutus on tema kutsumus ja tihti teeb ta seda otseselt kasu saamata ainult missioonitundest. Läbi siira suhtlemise oskab ta inimesteni viia meile väga olulist liiklusohutuse alast sõnumit. Ta oskab leida ka teed, kuidas liiklusohutuse sõnum lasteni viia. Ta teeb oma tööd suure pühendumusega ning rohkem kui tema töökohustused ette näevad.“

Iga-aastaselt välja antava liiklusohutuse auhinna eesmärk on avaldada tunnustust isikutele või organisatsioonidele, kelle tegevus on olnud eeskujuks liikluskasvatuse ja liiklusohutuse korraldamisel ning ohutu liikluskultuuri propageerimisel.

Gümnaasium ja õppekeskus õnnitlevad Merle Kiigemaad ja ühinevad tänusõnadega olulise töö eest.

2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee