Maailmakoristuspäev Väike-Maarja Gümnaasiumis

Maailmakoristuspäeva raames andsid Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilased oma panuse puhtama kodukoha kujundamisse.

Koristuspäevaga suunatakse märkama ja koristama eelkõige väikeprügi, sealhulgas suitsukonisid, mida leidub ohtralt parklates, bussipeatustes ja teepervel.

Meie õpilased koristasid nii oma koolimajade ümbrust, kergeliiklusteede ääri, bussipeatust, kui ka meie parke ja mänguväljakuid. Kokku andsid oma panuse 16 klassikomplekti ehk 272 õpilast koos oma õpetajatega. Ligi 90% Eesti Maailmakoristuspäeval osalejatest moodustavad lapsed ja noored.

Suitsukonide hulk meie tänavatel ja parkides on hirmuäratavalt suur. Soovime, et inimesed viskaksid maha vähem suitsukonisid ja prahti, sest nii tagame puhtama looduse.

Kutsume üles inimesi käituma keskkonda hoidvalt ja olema eeskujuks!

Õpilaste nimel Kaarin Veelaid (Väike-Maarja Gümnaasiumi Õpilasesinduse asepresident)

2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee