Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
 • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
 • •võimalus luua õpilasfirma
 • •Värkstuba
 • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
 • •väga head sportimisvõimalused
 • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Liitu noorteorganisatsiooniga TORE

Meie kool on liitunud sellel õppeaastal noorteorganisatsiooniga  TORE. Tugiõpilastegevus TORE arendab kolme suunda koolis:

 • tugiõpilaste endi toimetulek;
 • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
 • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

TORE tegevus koolis on järjepidev juhendajate ja õpilaste koostöö, mis keskendub suhtlusoskuste õpetamisele, õpilaste isiksuslikule enesearengule ja heale toimetulekule erinevates koolisituatsioonides.

Meie kooli meeskond (3 õpilast ja 2 juhendajat) on hetkel läbinud põhikoolituse.  Oleme valmis vastu võtma 6. ja 7. klasside õpilaste seast uusi liikmeid ja alustama nende koolitamist.

TORE on Sinule, kui sa tahad:

 • olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
 • paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
 • tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
 • kujundada eneseväljendusoskust,
 • arendada ja austada iseend,
 • toetada eluterveid väärtusi,
 • olla parem sõber ja klassikaaslane

TOREKANA saad:

 • uusi sõpru Eestist ja mujalt,
 • võimalusi reisida, osaleda laagrites ja koolitustel,
 • tuge ja julgustust oma ideedele/plaanidele

Uuri lisainfot tore.ee leheküljelt.

 

 

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee