Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Koolipere

Kooli direktor

Marje Eelmaa, gümnaasiumi direktor marje.eelmaa@vmg.v-maarja.ee

Kooli juhtkond

Anneli Kütt, õppealajuhataja anneli.kytt@vmg.v-maarja.ee

Ly Ipsberg, ekooli administraator, kehalise kasvatuse, tehnoloogia ja kunstiainete valdkonna juht ly.ipsberg@vmg.v-maarja.ee

Merike Tammus, sekretär info@vmg.v-maarja.ee

Liina Bork, haridustehnoloog liina.bork@vmg.v-maarja.ee

Merle Kiigemaa, tugiteenuste osakonna juhataja merle.kiigemaa@vmg.v-maarja.ee

Ene Krünberg, majandusjuhataja ene.krynberg@vmg.v-maarja.ee

Siret Mätas, algklasside maja esindaja siret.matas@vmg.v-maarja.ee

Kristi Põdra, sotsiaalainete valdkonna juht kristi.podra@vmg.v-maarja.ee

Tuuli Saksa, keelte ainevaldkonna juht tuuli.saksa@vmg.v-maarja.ee

Helina Lükk, huvijuht helina.lykk@vmg.v-maarja.ee

Kantselei 

Merike Tammus, sekretär merike.tammus@vmg.v-maarja.ee

Kairo Pohlak, IT spetsialist kairo.pohlak@vmg.v-maarja.ee

Õpetajad

Egne Liivalaid, klassiõpetaja egne.liivalaid@vmg.v-maarja.ee

Jana Külmallik, klassiõpetaja jana.kylmallik@vmg.v-maarja.ee

Siret Mätas, klassiõpetaja siret.matas@vmg.v-maarja.ee

Helve Noorlind, klassiõpetaja helve.noorlind@vmg.v-maarja.ee

Kaja Sarapu, klassiõpetaja  kaja.sarapu@vmg.v-maarja.ee

Tiiu Valk, klassiõpetaja, inglise keel tiiu.valk@vmg.v-maarja.ee

Ele-Riin Vend, klassiõpetaja eleriin.vend@vmg.v-maarja.ee

Anu Eenpuu, eesti keel ja kirjandus, loodusõpetus, kokandus anu.eenpuu@vmg.v-maarja.ee

Helina Lükk, inimeseõpetus helina.lykk@vmg.v-maarja.ee

Eda Erras, kunstiõpetus, tööõpetus eda.erras@vmg.v-maarja.ee

Ly Ipsberg, muusikaõpetus, ly.ipsberg@vmg.v-maarja.ee

Anneli Kütt, ettevõtlus, majandus, karjäär anneli.kytt@vmg.v-maarja.ee

Merles Laanemägi, vene keel merles.laanemagi@vmg.v-maarja.ee

Jelena Botškova, vene keel jelena.botskova@vmg.v-maarja.ee

Relika Maripuu, inglise keel relika.maripuu@vmg.v-maarja.ee

Tuuli Saksa, inglise keel tuuli.saksa@vmg.v-maarja.ee

Riina Põldmaa, eesti keel ja kirjandus riina.poldmaa@vmg.v-maarja.ee

Siiri Kanarbik, eesti keel ja kirjandus siiri.kanarbik@simunakool.ee

Kristi Põdra, ajalugu, ühiskonnaõpetus kristi.podra@vmg.v-maarja.ee

Heli Reinart, matemaatika heli.reinart@vmg.v-maarja.ee

Carmen Keivabu carmen.pilve@vmg.v-maarja.ee

Liina Bork, matemaatika, arvutiõpetus liina.bork@vmg.v-maarja.ee

Ants Rikberg, riigikaitse ants.rikberg@sisekaitse.ee

Edgar Tammus, ajalugu edgar.tammus@vmg.v-maarja.ee

Sander Ramul, kehaline kasvatus sander.ramul@vmg.v-maarja.ee

Raiko Ramul, kehaline kasvatus raiko.ramul@vmg.v-maarja.ee

Tauno Ojasaar, matemaatika, füüsika, keemia tauno.ojasaar@vmg.v-maarja.ee

Jaanus Uibu, bioloogia, geograafia  jaanus.uibu@gmail.com

Signe Sabas, loodusõpetus, bioloogia, geograafia signe.sabas@vmg.v-maarja.ee

Aivo Urbas, töö- ja tehnoloogiaõpetus aivo.urbas@vmg.v-maarja.ee

Eino Vaher, male einovaher@hot.ee

Eve Veelaid, käsitöö ja kodundus eve.veelaid@vmg.v-maarja.ee

Merike Kolde, soome keel merikekolde@gmail.com

Merle Kiigemaa, tugiteenuste osakonna juhataja, logopeed, eripedagoog merle.kiigemaa@vmg.v-maarja.ee

Triinu Ennus, päevajuht triinu.ennus@vmg.v-maarja.ee

Gertu Jurtom, HEV õpilaste õpetaja gertu.jurtom@vmg.v-maarja.ee

Luule Klaats, HEV õpilaste õpetaja luule.klaats@vmg.v-maarja.ee

Õpilaskodu

Eeva Arro, sotsiaalpedagoog eeva.arro@vmg.v-maarja.ee

Riina Jalast, kasvataja riina.jalast@vmg.v-maarja.ee

Heli Riisalu, öökasvataja

Raamatukogu

Karin Kiik, raamatukogu juhataja karin.kiik@vmg.v-maarja.ee

Triinu Ennus, raamatukogu töötaja triinu.ennus@vmg.v-maarja.ee

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee