Koolipere

Kooli direktor
Marje Eelmaa, gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor marje.eelmaa@vmg.v-maarja.ee

Kooli nõukogu
Ly Ipsberg, õppealajuhataja ly.ipsberg@vmg.v-maarja.ee

Merle Kiigemaa, tugiteenuste osakonna juhataja merle.kiigemaa@vmg.v-maarja.ee

Ene Krünberg, majandusjuhataja ene.krynberg@vmg.v-maarja.ee

Egne Liivalaid, algkoolimaja esindaja egne.liivalaid@vmg.v-maarja.ee

Helina Lükk, huvijuht helina.lykk@vmg.v-maarja.ee

Heili Tammus, avalike suhete spetsialist heili.nogene@vmg.v-maarja.ee

Heli Reinart, töötajate usaldusisik heli.reinart@vmg.v-maarja.ee

Tuuli Saksa, projektijuht tuuli.saksa@vmg.v-maarja.ee

Kantselei
Merike Tammus, sekretär merike.tammus@vmg.v-maarja.ee

Kairo Pohlak, IT spetsialist kairo.pohlak@vmg.v-maarja.ee

Õpetajad

Eda Erras, kunstiõpetus, tööõpetus eda.erras@vmg.v-maarja.ee

Ly Ipsberg, muusika, ly.ipsberg@vmg.v-maarja.ee
Kaia Klaan, muusikaõpetus kaia.klaan@vmg.v-maarja.ee
Geidi Kruusmann, kehaline kasvatus geidi.kruusmann@vmg.v-maarja.ee

Merike Kuhhi, eesti keel ja kirjandus merike.kuhhi@vmg.v-maarja.ee
Liina Bork, arvutiõpetus liina.bork@vmg.v-maarja.ee

Larissa Käbin, matemaatika larissa.kabin@vmg.v-maarja.ee

Jana Külmallik, algõpetus jana.kylmallik@vmg.v-maarja.ee
Merles Laanemägi, vene keel merles.laanemagi@vmg.v-maarja.ee

Viive Laar, algõpetus viive.laar@vmg.v-maarja.ee

Egne Liivalaid, algõpetus, algklasside huvijuht egne.liivalaid@vmg.v-maarja.ee
Relika Maripuu, inglise keel relika.maripuu@vmg.v-maarja.ee

Siret Mätas, klassiõpetaja siret.matas@vmg.v-maarja.ee
Helve Noorlind, algõpetus helve.noorlind@vmg.v-maarja.ee

Heili Tammus, matemaatika heili.nogene@vmg.v-maarja.ee
Tauno Ojasaar, füüsika, keemia tauno.ojasaar@vmg.v-maarja.ee
Riina Põldmaa, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus riina.poldmaa@vmg.v-maarja.ee

Kristi Põdra, eesti keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus kristi.podra@vmg.v-maarja.ee
Heli Reinart, matemaatika heli.reinart@vmg.v-maarja.ee
Ants Rikberg, riigikaitse ants.rikberg@sisekaitse.ee
Tuuli Saksa, inglise keel tuuli.saksa@vmg.v-maarja.ee
Kaja Sarapu, algõpetus kaja.sarapu@vmg.v-maarja.ee
Edgar Tammus, ajalugu, geograafia edgar.tammus@vmg.v-maarja.ee
Tauno Tihti, kehaline kasvatus tauno.tihti@vmg.v-maarja.ee

Aivo Urbas, tööõpetus aivo.urbas@vmg.v-maarja.ee
Ivi Vainjärv, bioloogia, loodusõpetus ivi.vainjarv@vmg.v-maarja.ee
Tiiu Valk, algõpetus, inglise keel tiiu.valk@vmg.v-maarja.ee
Ele-Riin Vend, algõpetus eleriin.vend@vmg.v-maarja.ee
Eve Veelaid, käsitöö ja kodundus eve.veelaid@vmg.v-maarja.ee

 

Tugiteenuste osakond
Merle Kiigemaa, tugiteenuste osakonna juhataja merle.kiigemaa@vmg.v-maarja.ee

Luule Klaats, abiõpetaja luule.klaats@vmg.v-maarja.ee

Jana Külmallik, logopeed jana.kylmallik@vmg.v-maarja.ee

Õpilaskodu
Eeva Arro, sotsiaalpedagoog eeva.arro@vmg.v-maarja.ee
Riina Jalast, kasvataja riina.jalast@vmg.v-maarja.ee

Raamatukogu
Karin Kiik, raamatukogu juhataja karin.kiik@vmg.v-maarja.ee
Liidia Arumägi, raamatukoguhoidja liidia.arumagi@vmg.v-maarja.ee

Kalender

  1. Kantselei suletud 09.07.-10.08.2018

    9. juuli - Kell: 08:00 - 10. august - Kell: 17:00

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee