Koolipere

Kooli direktor

Marje Eelmaa, gümnaasiumi direktor marje.eelmaa@vmg.v-maarja.ee

Kooli juhtkond

Ly Ipsberg, õppealajuhataja ly.ipsberg@vmg.v-maarja.ee

Anneli Kütt, õppealajuhataja anneli.kytt@vmg.v-maarja.ee

Merike Tammus, sekretär info@vmg.v-maarja.ee

Merle Kiigemaa, tugiteenuste osakonna juhataja merle.kiigemaa@vmg.v-maarja.ee

Ene Krünberg, majandusjuhataja ene.krynberg@vmg.v-maarja.ee

Egne Liivalaid, algkoolimaja esindaja egne.liivalaid@vmg.v-maarja.ee

Helina Lükk, huvijuht helina.lykk@vmg.v-maarja.ee

Kantselei

Merike Tammus, sekretär merike.tammus@vmg.v-maarja.ee

Kairo Pohlak, IT spetsialist kairo.pohlak@vmg.v-maarja.ee

Õpetajad

Anu Eenpuu, eesti keel anu.eenpuu@vmg.v-maarja.ee

Eda Erras, kunstiõpetus, tööõpetus eda.erras@vmg.v-maarja.ee

Ly Ipsberg, muusika, ly.ipsberg@vmg.v-maarja.ee

Kaia Klaan, muusikaõpetus kaia.klaan@vmg.v-maarja.ee

Geidi Kruusmann, kehaline kasvatus geidi.kruusmann@vmg.v-maarja.ee

Liina Bork, arvutiõpetus liina.bork@vmg.v-maarja.ee

Larissa Käbin, matemaatika larissa.kabin@vmg.v-maarja.ee

Jana Külmallik, algõpetus jana.kylmallik@vmg.v-maarja.ee

Anneli Kütt, ettevõtlus, majandus, karjäär anneli.kytt@vmg.v-maarja.ee

Merles Laanemägi, vene keel merles.laanemagi@vmg.v-maarja.ee

Egne Liivalaid, algõpetus, algklasside huvijuht egne.liivalaid@vmg.v-maarja.ee

Relika Maripuu, inglise keel relika.maripuu@vmg.v-maarja.ee

Liis Niinemets, algõpetus liis.niinemets@vmg.v-maarja.ee

Helve Noorlind, algõpetus helve.noorlind@vmg.v-maarja.ee

Heili Tammus, matemaatika heili.nogene@vmg.v-maarja.ee

Tauno Ojasaar, füüsika, keemia tauno.ojasaar@vmg.v-maarja.ee

Riina Põldmaa, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus riina.poldmaa@vmg.v-maarja.ee

Kristi Põdra, eesti keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus kristi.podra@vmg.v-maarja.ee

Heli Reinart, matemaatika heli.reinart@vmg.v-maarja.ee

Ants Rikberg, riigikaitse ants.rikberg@sisekaitse.ee

Tuuli Saksa, inglise keel tuuli.saksa@vmg.v-maarja.ee

Kaja Sarapu, algõpetus kaja.sarapu@vmg.v-maarja.ee

Hannamari Soidla, eesti keel hannamarisoidla@gmail.com

Edgar Tammus, ajalugu, geograafia edgar.tammus@vmg.v-maarja.ee

Tauno Tihti, kehaline kasvatus tauno.tihti@vmg.v-maarja.ee

Aivo Urbas, tööõpetus aivo.urbas@vmg.v-maarja.ee

Ivi Vainjärv, bioloogia, loodusõpetus ivi.vainjarv@vmg.v-maarja.ee

Tiiu Valk, algõpetus, inglise keel tiiu.valk@vmg.v-maarja.ee

Ele-Riin Vend, algõpetus eleriin.vend@vmg.v-maarja.ee

Eve Veelaid, käsitöö ja kodundus eve.veelaid@vmg.v-maarja.ee

Siiri Kanarbik, eesti keel siiri.kanarbik@gmail.com

Tugiteenuste osakond

Merle Kiigemaa, tugiteenuste osakonna juhataja, logopeed merle.kiigemaa@vmg.v-maarja.ee

Luule Klaats, abiõpetaja luule.klaats@vmg.v-maarja.ee

Jana Külmallik, logopeed jana.kylmallik@vmg.v-maarja.ee

Õpilaskodu

Eeva Arro, sotsiaalpedagoog eeva.arro@vmg.v-maarja.ee

Riina Jalast, kasvataja riina.jalast@vmg.v-maarja.ee

Heli Riisalu, öökasvataja

Helve Leemets, helve.leemets@vmg.v-maarja.ee

Ülle Veskioja, ylle.veskioja@vmg.v-maarja.ee

Raamatukogu

Karin Kiik, raamatukogu juhataja karin.kiik@vmg.v-maarja.ee

Liidia Arumägi, raamatukoguhoidja liidia.arumagi@vmg.v-maarja.ee

Otseviited

HITSA_logo_EST            

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee