Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Gümnaasium kutsub lastevanemate koosolekule

Lastevanemate üldkoosolek toimub 29. augustil 2017. a kell 18 Väike-Maarja seltsimajas.

Päevakord:

  1. Kokkuvõte 2016/2017. õa õppetööst. Ly Ipsperg, Väike-Maarja gümnaasiumi õppealajuhataja
  2. Kokkuvõte õpilaste osalemisest huviringides. Helina Lükk,  Väike-Maarja gümnaasiumi huvijuht
  3. 2016/2017. õa üldeesmärkide täitmisest, informatsioon uueks õppeaastaks. Marje Eelmaa, Väike-Maarja gümnaasiumi direktor

Üldkoosolekule järgnevad klasside lastevanemate koosolekud Väike-Maarja gümnaasiumi peamajas.

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee