Tegemisi-toimetamisi kooli raamatukogus oktoobrist detsembrini

Aasta lõpus on hea aeg meenutada, millised olid raamatukogus viimaste kuude kõige vahvamad või olulisemad sündmused.

Oktoobris tähistasime ettelugemise päeva.

Lugejateks olid 5. klassi õpilased ja kuulajaks lugemiskoer. Sel aastal ei loetud koer Martale, nagu varem, vaid Fluffyle, kes on huvijuht Helina pere noor neljajalgne sõber. Eesti rahvajutu aastast ajendatuna loeti teemakohaseid lugusid – rahvajutte ja muistendeid.

Üksteise kuulamisega oli nagu oli – põhitähepanu sai Fluffy.

Oktoober oli raamatukogus nagu jõulukuu, mil käivad ringi päkapikud.

Miks? Sest saime lahkete annetajate abiga lugemisvarale täiendust. Suur tänu Raimond Vutile kingitud ajakirjade, Luule Klaatsile ja Mattias Preisfreundile raamatute eest!

Novembrikuu tegemisi ilmestas luulevahetund.

16. novembril toimus meie abituriendi Mattias Preisfreundi raamatu „Kingin roosi punase“ esitlus, kus autor luges oma luulet ja jutustas selle saamisloost. Huvilistel oli võimalus kogumik endalegi soetada, muidugi autori pühenduse ja autogrammiga.

Detsembris sai raamatukogus uudistada raamatunäitust jõulumeisterdamistest ja -lugudest ning kapiservale olid tõstetud teemakohased luuleraamatud, et ükski jõuluvana kingitus ei jääks salmi puudumise tõttu lunastamata. Tolmu koguma need raamatud küll ei jäänud!

MEIE KOOLI VÄRKSTUBA VALITI VÄÄRT PRAKTIKA LAUREAADIKS

Meie kooli Värkstuba valiti Eesti Teadushuvihariduse Liidu poolt LTT (loodus, täppisteaduste ja tehnoloogia) valdkonna VÄÄRT PRAKTIKA laureaadiks!

 Auhinnaga tunnustatakse LTT valdkonna huvikoolide, organisatsioonide või ühenduste viimaste aastate ettevõtmisi, millega on märkimisväärselt panustatud LTT valdkonna arendamisse ning mis väärivad esiletõstmist ja jagamist. 

Värkstuba iseloomustati selliselt: SEE tuba on Väike-Maarja valla 9 kooli (täpsustuseks, et lisaks meie valla koolidele on kaasatud veel mõned Lääne-Virumaa koolid) võrgustik lõimitud eksperimentaalse loodusteaduste õppe pakkumiseks 2.–4. kooliastme õpilastele. Võrgustikus toimub kõikide koolide erinevate aineõpetajate suhtlemine nii tundide sisu, korralduse kui ka teadusvõistluse läbiviimise üle. Nii koolitused kui ka suhtlemine kolleegidega mõjutavad õpetajate professionaalset arengut ja aitavad neil rakendada innovaatilisi õpetamismeetodeid ka oma koolides.
See koht asub Väike-Maarjas ja see on LÄÄNE-VIRU VÄRKSTUBA ning nemad on selle aasta VÄÄRT PRAKTIKA!

Täname Värkstoa eestvedajat, õpetaja Anneli Kütti, praktikumide eestvedajat Tiiu Maranit ning kõiki õpetajaid, kes laboritunde läbi viivad! Tänusõnad toetuse eest ka vallavanem Indrek Keskülale, kes on meid igakülgselt toetanud, abistanud ja mõistnud!

Kaunist aastavahetust ning tervisest pakatavat uut aastat!

Hall Vana- Aasta, võtmed vööl,

on ametis ka sellel ööl.

Ta vanad silmad säravad,

kui avab uue väravad…

Väike-Maarja Gümnaasiumi Õpilasesinduse jõuluüllatus valla eakatele

Väike-Maarja Gümnaasiumi Õpilasesinduse selle aasta jõulusooviks oli tuua jõulurõõmu meie valla eakatele. 

Jõuluprojekt sündis koostöös valla sotisaaltöötaja Marin Pritsiga. Õpilaste ideeks oli kinkida isetehtud jõulukaart ja praktiline pisikene meene. Jõulukaarte aitas valmistada Eve Õun, kelle poolt olid ka kõik kaartide valmistamiseks vajalikud materjalid. Ühiselt meisterdati armsaid jõulusoove edasi andvad kaardid, mis loodetavasti toovad jõulutunde iga kaardisaaja südamesse. Kuid tundsime, et kaardist üksinda ei piisa ja soovisime inimestele veelgi rohkem rõõmu pakkuda. Nii otsustasimegi peale tundide lõppu, koostöös tööõpetuse õpetaja Aivo Urbasega valmistada iga kingipaki sisse ka üks armas meene, milleks olid võinoad. Võinugade valmistamine sujus üsna kiiresti, sest tänu heale juhendamisele saime tööprotsessi kenasti selgeks.  

Pakitud kingitused viis sihtrühmani valla sotsiaaltöötaja Marin Prits, kelle hinnangul olid kingituse saajad üllatunud ja tänulikud, et õpilased neid silmas on pidanud. 

Aitäh, Eve Õunale, Aivo Urbasele ja Marin Pritsile, et meie ettevõtmist toetasite! 

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilasesindus soovib kõikidele rahulikke jõule ja teguderohket uut aastat! 

Eliise Joonas 

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilasesinduse president 


Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 367

Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 368
Otseviited

HITSA_logo_EST                      

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee