12.-16. september 2016 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT 9. september 2016

12.-16. sept SPORDINÄDAL (kehalise kasvatuse tundides- spordimälumäng, orienteerumine, discgolf).

ESMASPÄEVAL, 12. septembril

 • Kell 8.00 õppekeskuses transporditehnika õppekavarühma TÖÖKOOSOLEK.
 • Kell 13.00 õppekeskuse SPORDIPÄEV.
 • Kell 13.50 algklasside õpetajate infominutid.
 • Kell 16.30 õppekeskuse õpilaskodu koosolek.

TEISIPÄEVAL, 13. septembril

 • Kell 8.50 väljasõit Rakveresse õpilasesinduse inspiratsioonipäevale. Osalejate nimekiri stendil.

KOLMAPÄEVAL, 14. septembril

 • Kell 12.00 5.-8. klassi SPORDIPÄEV.
 • Kell 14.00 9.-12. klassi SPORDIPÄEV.
 • 6. tunni ajal 10.-12. klassi KOGUNEMINE õppekeskuse saalis.

NELJAPÄEVAL, 15. septembril

 • Kell 9.50 õppekeskuse õpilastel KOGUNEMINE.
 • Kell 14.30 koolide nõukogu koosolek.

REEDEL, 16. septembril

 • Algklasside majas SPORDIPÄEV.

EELINFO:

 • E, 19. sept õpilasesinduse KOHVIK (ÕE ruumis 4. korrusel).
 • 19.-23. sept algklasside majas SÜGISNÄITUS.
 • E, 19. sept kell 14.45 gümnaasiumi õpetajate infominutid.
 • K, 28. sept KOOLIDEVAHELINE MÄLUMÄNG Rakvere gümnaasiumis.

Nädalaküsimus

Nimeta kolm sinu jaoks olulist tegevust, milles leppisid õpilased ja õpetajad 1. septembril kokku koolirahu lepinguga. Vastajate vahel loositakse välja järgmisel esmaspäeval, 12. septembril, šokolaad. 14212765_1115273018557000_7196987900798272183_n
Vastused saata e-postiga vmgvastused@gmail.com. Vastama on oodatud nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad.

5.-9. september 2016 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT 2. september 2016

ESMASPÄEVAL, 5. septembril

 • Kell 8.00 õppekeskuse õpetajate infominutid.
 • Kell 14.45 gümnaasiumi õpetajate infominutid peahoones. NB! Arvutid kaasa!
 • Gümnaasiumi õpetajate töökavad, sh klassijuhataja tööplaan saata Ly Ipsbergile.
 • Õpilaspiletite pikendamine kuni 9. sept.

KOLMAPÄEVAL, 7. septembril

 • 5.-12. klasside  ja õppekeskuse PILDISTAMINE. Täpsem ajakava stendil.
 • 6. tunni ajal 5.-9. klassi KOGUNEMINE õppekeskuse saalis.
 • Kell 15.30  koolide nõukogu koosolek.

NELJAPÄEVAL, 8. septembril

 • 1.-4. klasside PILDISTAMINE. Täpsem ajakava stendil.
 • Kell 12.00 väljasõit Rakvere  Lääne-Virumaa algklasside kergejõustikuvõistlusele. Osalejate nimekiri stendil.
 • 8.-9. sept direktor Marje Eelmaa Pärnus RKT teabepäeval.
 • Kell 18.00 seltsimaja eest Leppiku võistlusmatka 2016 start.

REEDEL, 9. septembril

 • „Näoga mere poole“ väljasõit kell 14.00 gümnaasiumi peahoone juurest.

EELINFO:

 • E, 12. sept kell 8.00 transporditehnika õppekavarühma TÖÖKOOSOLEK.
 • 12.-16. sept  SPORDINÄDAL (kehalise kasvatuse tundides- spordimälumäng, orienteerumine, disc golf).
 • K, 14. sept  SPORDIPÄEV kell 12.00 5.-8. klass ja kell 14.00 9.-12. klass. Abiks ootame igast klassist ühe lapsevanema.
 • K, 14. sept. 6. tunni ajal 10.-12. klassi KOGUNEMINE õppekeskuse saalis.
 • T, 13. sept kell 8.50 väljasõit Rakvere Õpilasesinduse inspiratsioonipäevale. Osalejate nimekiri stendil.

Väike-Maarjas sõlmisid õpilased õpetajatega lepingu

Tänavune kooliaasta algas Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses teisiti, sest kogu koolipere sidus end individuaalselt koolirahu lepinguga.

Üle-eestiline koolirahu leping sõlmitakse iga kooliaasta alguses, 1. septembril Koolirahu tseremoonial MTÜ Lastekaitse Liidu, haridus- ja teadusministri, Koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja MTÜ NÜ Tore vahel. Samuti allkirjastavad igas koolis koolirahu lepingu õpilased ja õpetajad. Väike-Maarjas on seda siiani teinud õppeaasta avaaktusel koolidirektor ja õpilasesinduse president. Seekord viidi aga koolirahu igale koolipere liikmele lähemale. Nimelt loeti lepingud klassijuhatajatundides ette ning selle allkirjastasid klassijuhataja ja iga õpilane oma käega. Olulise sõnumiga lepingud rändasid aukohale klassiruumide seintele. Seejärel toimus aktusel ka koolirahu avalik kinnitamine, sedapuhku andsid allkirjad Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse direktor Marje Eelmaa, gümnaasiumi õpilasesinduse president Keneli Pohlak, õppekeskuse õpilasesinduse president Angelyka Ilus ning gümnaasiumi ja õppekeskuse õpetaja Edgar Tammus.

Koolirahu leping lubab tänavu järgmist:

“Soovides, et 2016/2017 õppeaastal valitseks meie koolides töine ja sõbralik meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteise mõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas:
Märkame, kuulame ja tunnustame üksteist.
Oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist.
Hoidume vägivallast ja meelemürkidest – kool peab olema turvaline ja mõnus paik!
Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus.
Armastame õppimist ja õpetamist!”

 

KOOLIRAHU_LEPING_VMG-page-001

Õpilasliinide uuendatud info

Õpilasliinide uuendatud info on kättesaadav SIIT.

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee